Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Generella insatser i skolåldern

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Generella insatser i skolåldern"— Presentationens avskrift:

1 Generella insatser i skolåldern
Tidiga insatser

2 Generella insatser i skolåldern
Livskunskap Program mot mobbning Hälsosamtal Drogprevention Tidiga insatser

3 Generella insatser i skolåldern
Livskunskap Program mot mobbning Hälsosamtal Drogprevention Tidiga insatser

4 ”Livsviktigt”, Birgitta Kimber
SET - Botkyrka ”Livsviktigt”, Birgitta Kimber Tidiga insatser Livskunsap

5 SET Ett ämne på schemat år F - 9 Åldersanpassad svårighetsgrad
Delmoment* Metoder* Utbildning, handledning av lärare Tidiga insatser Livskunskap

6 Återkommande delmoment SET
Att hantera sina känslor Självkännedom Motivation Empati Social kompetens Tidiga insatser Livskunskap

7 Metoder vid undervisningen SET
Rollspel Dialog Grupparbete Egen stund för reflektion Läxor Föräldramedverkan Tidiga insatser Livskunskap

8 SET på svenska effekter
Prel. minst lika bra som i USA betr: Psykisk hälsa Aggressivitet Utagerande beteende Attention seeking Alkohol och andra droger Tidiga insatser Livskunskap

9 Generella insatser i skolåldern
Livskunskap Program mot mobbning Hälsosamtal Drogprevention Tidiga insatser

10 Program mot mobbning Olweus 1994 Tidiga insatser Mobbning

11 Olweus’ program mot mobbning 1
Allmän förutsättning Skolpersonalens kunskap, medvetenhet och engagemang när det gäller mobbning Tidiga insatser Mobbning

12 Olweus program mot mobbning 2
Åtgärder på skolnivå Bilda mobbningförebyggande team Undersökning med anonymt frågeformulär Utbildning för team och personal om mobbning Effektivt rastvaktsystem Konsensus om skolans regler mot mobbning Rimliga pos / neg konsekvenser för elever Fortgående diskussionsgrupper om mobbning Gör föräldrarna delaktiga Tidiga insatser Mobbning

13 Olweus’ program mot mobbning 3
Åtgärder på klassnivå Klassregler mot mobbning motsv skolreglerna Regelbundet diskutera mobbning i klassen Föräldramöten med info om skolans/klassens arbete mot mobbning Åtgärder på individnivå Samtal/åtgärder riktade till mobbare Samtal/åtgärder riktade till mobboffer Diskussion med föräldrar till inblandade elever Tidiga insatser Mobbning

14 Olweus’ program effekter
Reduktion av mobbningsfrekvensen (ca 50%) Minskning av vandalism, slagsmål, stöld, skolk Bättre socialt klimat i klassrummet Senare studier bekräftar effekten, förutsatt att samtliga komponenter i Olweus´ program finns med. Tidiga insatser Mobbning

15 Andra program mot mobbning
Inte tillräckligt vetenskapligt utvärderade. De flesta har dock likheter med Olweus’ program. Mobbningsfri skola, Friends, Mombus, Farstametoden… Enskilda goda exempel, ex Nytorps T-modell Tidiga insatser Mobbning

16 Generella insatser i skolåldern
Livskunskap Program mot mobbning Hälsosamtal Drogprevention Tidiga insatser

17 Du bestämmer En metod för hälsovägledning
Elisabeth Arborelius 1988 Tidiga insatser Hälsosamtal

18 Du bestämmer Målgrupp: elever i åk 9
Frivilligt, på lektionstid, ca 6 h/elev 3 gruppsamtal (4-6 elever) + 3 enskilda samtal med vuxen ”hälsovägledare” Eleven bestämmer innehållet Den vuxne moraliserar eller värderar inte Manualbaserat ( Tidiga insatser Hälsosamtal

19 Du bestämmer effekter Personligt hälsobegrepp Beteendeeffekter
Självförtroende, kamratrelationer, skolprestationer Kost, motion, rökning, alkohol Jag kan påverka min situation Självbild Bäst effekt för socialt utsatta! Tidiga insatser Hälsosamtal

20 Generella insatser i skolåldern
Livskunskap Program mot mobbning Hälsosamtal Drogprevention Tidiga insatser

21 Generella insatser i skolåldern
Livskunskap Program mot mobbning Hälsosamtal Drogprevention? Tidiga insatser

22 Alkohol, droger och brott i Södertälje.
Sammanfattning av Södertäljeundersökningen 2004 Tidiga insatser

23 Tonårs- graviditet Dålig skol- anpassning Drogbruk Psykisk ohälsa
Risk- och skyddsfaktorer familjen Dålig skol- anpassning Risk- och skyddsfaktorer kamratgruppen Risk- och skyddsfaktorer hos individen Drogbruk Risk- och skyddsfaktorer skolan Psykisk ohälsa Risk- och skyddsfaktorer närmiljön Risk- och skyddsfaktorer samhället Kriminalitet Tidiga insatser

24 Skoltrivsel (åk 9) Nästan 80% trivdes ganska bra eller mycket bra i skolan, 6% trivdes ganska dåligt eller mycket dåligt. Tidiga insatser

25 Föräldrars bjudvanor av alkohol
I forskningen om bjudvanor finns inget som socialisering till normaldrickande, högre konsumtion bland de som bjuds ofta av sina förälderar. Tidiga insatser Drogprevention

26 Mobbare Mobbare överrepresenterade i andra normbrott, liten grupp totalt 2-3% av eleverna i åk9. Tidiga insatser

27 Skolk senaste 10 veckorna
Skolkare är överrepresenterade i droganvändning och andra normbrott Tidiga insatser

28 Känsla av sammanhang (åk 9)
Tillvaron i skolarbetet vara förutsägbar, begriplig, hanterbar,meningsfull,rättvistbehandlad, inte kände sig tvingade att göra saker de inte ville. Tidiga insatser

29 Skyddsfaktorer i skolan
Lärare med höga förväntningar Bra skolklimat Dialog skola - föräldrar Tydligt implementerad policy Social och emotionell kompetens Skyddsfaktorer som finns i anslutning till skolan. Tidiga insatser

30 Skyddsfaktorer i hemmet.
Varm och förtrolig relation. Tydliga gränser och regler. Engagerad kontakt med skolan. Social kontroll. Tidiga insatser

31 Årskonsumtion av ren alkohol hos elever i årskurs 9
Tidiga insatser

32 Generella insatser i skolåldern
Livskunskap Program mot mobbning Hälsosamtal Drogprevention Tidiga insatser

33 Örebro preventionsprogram ÖPP
Koutakis, Stattin 2005 Tidiga insatser Drogprevention

34 ÖPP Enkel och billig metod (”lågdosinsats”).
Kort utbildning av några vuxna i skolan, som sedan genomför: 15-20 minuters info vid ordinarie föräldramöte HT åk 7. Uppföljningar vid föräldramöte 1-2 ggr/år. Tidiga insatser Drogprevention

35 ÖPP Info på föräldramöte
Ungdomar dricker mer om de bjuds hemma Föreslå skrivet ”kontrakt” med gemensamma regler för barnen Uppmana föä till tydlighet hemma, vilka regler betr alkohol och droger som gäller Tidiga insatser Livskunskap

36 ÖPP effekter 3 år 30% lägre alkoholkonsumtion i testgruppen
minskning av annat normbrytande beteende god effekt på riskgrupper Tidiga insatser Drogprevention

37 Tidiga insatser


Ladda ner ppt "Generella insatser i skolåldern"

Liknande presentationer


Google-annonser