Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Olweusprogrammet Håkan Wetterö 1

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Olweusprogrammet Håkan Wetterö 1"— Presentationens avskrift:

1 Olweusprogrammet Håkan Wetterö 1
Ska berätta lite vad Olweusprogrammet innebär. Sedan ska jag presentera enkäten som gjordes i våras. Sedan lite hur vi arbetar och framtiden Håkan Wetterö 1

2 Dan Olweus 2 Skolläkaren, Heinemann bok om mobbning (1966)
1965 1966 1970 t 1983 1985 1990 t 00 &06 2007 2010 Skolläkaren, Heinemann bok om mobbning (1966) Olweus börjar och forska om mobbning (1965) Solna-studien (70-talet) Tre norska pojkar, självmord i Kautokeino (1983) Norsk rikstäckande undersökning (1983) Olweus åtgärdsprogram – första versionen (1985) 7-8 stora forskningsmiljöer i världen (1990->) Norsk utvärdering -00 & -06:Olweus rekommenderas 2007 Sverige MSU ska utvärdera mobbningsprogram 2

3 Olweusprogrammet mot mobbning och kränkande behandling
är ett program på flera nivåer och i flera delar, som utvecklats för att reducera mobbningen på skolor. Tillskillnad från andra program sk. Värdegrunds program som man kan arbeta tillsammans med olweus. 3

4 Ledningen och alla anställda i skolan är i huvudsak ansvariga
för att införa och driva programmet, Arbetet inriktas på att skolan ska bli en trygg och trivsam plats att vistas i.

5 Programmet siktar mot att omstrukturera den existerande skolmiljön
så att möjligheterna till att mobba och kränka andra elever reduceras.

6 Samtal/handlednings-
Organisering av Olweusarbetet på skolan Instruktör Samordningsgruppen (Styrgruppen) Nyckelpersoner (Samtalsledare) Samtal/handlednings- grupper Ni har allt för att lyckas, bra skolledning, bra organisation och små och bra grupper som vi kommer till om en stund senare. Här har vi ett kvallitets tänk rakt igenom och det beror på er som arbetar här och ni har en rikitgt bra start med en skoledning som stavar engageman men stora bokstäver. Vi kommer att lägga ner mkt tid och det är vikitgt att vi gör den tiden med så hög kvalitet som möjligt och då är just ditt bidrad det viktigaste. Tiden kommer att bli organiserad och diksusioner na ska vara till fördel för skolan, mao ska vi ta upp aktuella händelser som ska diskuteras och ska vara till fördel för skolan. Olweusmöten i klasser/grupper 6

7 Implementering i skolan
Sker under 1,5 år + 1,5 år Våren innan starten: Skolan beslutar Skolan första organisation Elevenkät Termin1 höst: Organisation och uppstart Etablering av studiegruppen Föräldrar möte Termin 2 vår: Rastvaktsystem Etablering av klassmötena Utbildningsfas Kollegiehandledning Rollspel 23 7

8 Implementering i skolan
Termin 3 höst: Säkra att energin i processen hålls uppe. Säkra att personalen och eleverna utvecklar och använder sin kompetens Säkra vidare drift / etablera kvalitetssystem Termin 4-6 Driftfas, Kvalité säkra programmet Diplomering 23 8

9 Kärnkomponenter En generell förutsättning:
De vuxna uppvisar ett medvetet uppträdande och engagemang Åtgärder på skolnivå: Årlig elevenkät Effektivt rastvaktsschema Studie- och handledningsgrupper för alla anställda Åtgärder på klassnivå: Klassregler mot mobbning Klassmöten (livskunskap) Föräldramöten Åtgärder på individuell nivå: Samtal med mobbare och utsatt och deras föräldrar Samtal med föräldrarna till de involverade eleverna Åtgärdsplaner Dessa grundläggande principer ska gälla: Varmt och positivt engagemang från de vuxna Klara gränser mot oacceptabelt beteende

10 MOBBNING Förhållanden i gruppen Förhållanden vid hela skolan
Förhållanden som påverkar mobbning Förhållanden i gruppen Förhållanden vid hela skolan MOBBNING Föräldrar 23, ändra så det blir lättare att skriva Hantering av konkreta mobbnings saker 10

11 Fakta om mobbning Detta ger lägre nivå av mobbning:
Flera vuxna på rasterna Bra organiserade skolor (bra ledare) Vuxna som reagerar på enhetligt sätt mot oacceptabelt beteende Vuxna med tydliga gränser mot oacceptabelt beteende ger lugnare barn Och detta är det vi ska jobba med under dessa gånger 11

12 Mobbning/kränkningar
Nu till det vikitgaste. Alla har nog sin egna berättelse om mobbning. Alla har en historia. Men vad betyde ordet mobbning. Används ganska ofta som ett skälsord missbrukat. Visar några filmer. 12

13 Definition på mobbning
Negativ handling Upprepade gånger Obalans i maktförhållandet Negativa handlingar utförd med avsikt (intention) Upprepade gånger över tid Obalans i maktförhållandet Skillnaden med kränkningar, flera gånger, känner kanske inte den obalansen i maktförhållandet Stor grupp mer aktiva och lättare att göra dumma saker, ska ungdomarna bestämma hur det ska vara och bestämma över hur andra ska göra det. 13

14 Konflikt eller mobbning?
KONFLIKT : Slagsmål, bråk, gräl, negativ beteende mellan (ungefär) lika starka Mobbning är ÖVERGREPP Jämförelse med incest och våldtäkt 14

15 Mobbningsringen: Reaktionsmönster vid mobbning
Ogillar mobbningen och hjälper eller försöker att hjälpa den som blir utsatt Tar själv initiativ till mobbningen och deltar försvarar mobboffret A mobbar(e) G Tar aktivt del, men inte eget initiativ medlöpare hantlangare Den som blir mobbad B Y Stödjer mobbningen men deltar inte stöttespelare passiv mobbare C Ogillar mobbningen och tycker att han/hon borde hjälpa( men gör det inte) möjlig försvarare Fixa animering Ev köra filmen F passiv stöttespelare Möjlig mobbare Samtycker men stödjer inte D oengagerad åskådare E Ser vad som sker,”det är inte min sak” 15

16 Var uppstår mobbning? Plats Procent På rasten 50-70%
På lektion med vuxen 15% På lektion utan vuxen Omkl. rum Matsalen 10% På väg till och från skolan Mer än 100 % Medeltal på skolor runt om i gbg men ser lika ut här i jönköping på de skolor som jag gjort enkät på. Sitt ner och diskutera lite, vad tror ni

17 mellanstadiet RESULTATER Nyarpskolan Olweus-enkäten om mobbning
Olweus-programmet mot mobbning och antisocialt beteende i skolan Datan är insamlat från Dan Olweus’ frågeformulär om mobbning version 2007, och processerad med ”Olweus’ Dataweb” som är ett internet-baserad enkätssystem. Olweus-enkäten om mobbning våren 2009 RESULTATER Utvalda delar av materialet Nyarpskolan mellanstadiet

18 Olweus mobbningsenkät till eleverna
baserad stor studien, Norge, barn i 1983 ( Sverige) reviderat och förenklat flera gånger använd av ca norska barn sedan 2000 senaste revision 2005: Nya frågor om nät/mobil

19 Frågor? nähä Tack för mig!!! Håkan Wetterö


Ladda ner ppt "Olweusprogrammet Håkan Wetterö 1"

Liknande presentationer


Google-annonser