Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

  KPR. Kommunala Pensionärsrådet. Sammanträde 22 oktober. 2013 Anteckningar - Sammanställning av sammanträdet vid Motala KPR av Hans Lobell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "  KPR. Kommunala Pensionärsrådet. Sammanträde 22 oktober. 2013 Anteckningar - Sammanställning av sammanträdet vid Motala KPR av Hans Lobell."— Presentationens avskrift:

1 KPR. Kommunala Pensionärsrådet. Sammanträde 22 oktober Anteckningar - Sammanställning av sammanträdet vid Motala KPR av Hans Lobell

2 1 Kultur och fritid för äldre
Ordförande Nicklas Rudberg, Bildningsnämnden, informerar om kultur och fritid för äldre. Han redogör för nuvarande personalsituation inom kultursektorn. Nicklas Rudberg frågar ledamöterna vad de önskar för kulturaktiviteter.

3 Aktiviteter som stimulerar äldre till hälsa och självständigt liv
goda argument för att satsa på hälsofrämjande insatser för äldre: • Andelen äldre ökar • Det är lönsamt att investera i äldres hälsa • Ett hälsosamt åldrande förbättrar och förlänger livet • Hälsan är ojämnt fördelad 2.2 Syfte  • Syfte är att utveckla, möjliggöra, vägleda samt samordna hälsofrämjande insatser med fokus på fysisk aktivitet för personer över 65 år som bor i eget boende i Motala kommun. • Detta kan ge en ökad motivation och kunskap om fysisk aktivitet samt även andra livsstilsfaktorer som påverkar hälsan positivt hos den enskilde individen vilket bidrar till ett friskare åldrande.

4 3.Hälsoinspiration för äldre – presentation av uppdrag
Annelie Pettersson informerar om sitt uppdrag inom socialförvaltningen som hälsoutvecklare för seniorer. För att utveckla hälsoaktiviteter för seniorer vill Annelie Pettersson upprätta ett samarbete med pensionärsföreningarna och deras representanter i pensionärsrådet och även försöka nå ut till de äldre som inte är med i någon pensionärsförening.  Hon ser gärna att pensionärsföreningarna själva arrangerar fysiska hälsoaktiviteter. 3.1 Bakgrund • Under de senaste 10 åren har vår kunskap ökat markant om effekterna av fysisk aktivitet och träning hos äldre och vilken betydelse detta har för åldrandet. • Forskningen betonar framförallt 4 områden i arbetet med äldres hälsa: Social gemenskap Goda matvanor Fysisk aktivitet Meningsfullhet

5 4.Kollektivtrafiken, pendeltåg och tätortstrafik i Motala
Planeringssekreterare Mats Demerlöv, Kommunledningsförvaltningen och trafikplanerare Nicklas Ebermark, AB ÖstgötaTrafiken, informerar om Östgötapendeln och kommande förändringar av tätortstrafiken i Motala. 4.1 Landstinget huvudman för kollektivtrafiken  • Ny kollektivtrafiklag från • Resenären i centrum. • Kollektivtrafikmarknaden öppnas för ökad konkurrens. • Kollektivtrafikmyndighet ersätter Trafikhuvudman. • Strategiska beslut ska fattas på politisk nivå för ökad insyn och bättre samordning med annan samhällsplanering. • Operativa uppgifter som att upphandla kollektivtrafik kan utföras av aktiebolag.

6 5. Inventering av personer med psykisk funktionsnedsättning
Myndighetssekreterare Camilla Roshamn, Socialförvaltningen, informerar om den i Motala kommun genomförda inventeringen av personer med psykisk funktionsnedsättning. Regeringen genomför en satsning på området psykisk ohälsa, PRIO, under åren Som en del av 2013 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa har Motala kommun under våren 2013 genomfört en inventering av personer med psykisk funktionsnedsättning med stöd av Socialstyrelsens inventeringsverktyg.

7 6. Kommunal hemsjukvård Socialstrateg Jaan Noor, socialförvaltningen, informerar om planeringen för kommunens övertagande av hemsjukvården. Kommunal personal för hemsjukvården är OK!  Avgift  Hjälpmedel

8 7. Telekommunikation i norra kommundelen
Göran Fornåå berättade att många av medlemmarna i PRO- och SPF föreningarna i Godegård/Nykyrka är oroliga för att Telia Soneras bolag Skanova slutar underhålla eller helt tar bort deras möjlighet att kommunicera med omvärlden genom fast telefon via kopparkabel. Ordförande Helli Björklund svarar att det är en viktig fråga och att mer information i ärendet behövs. Hon ska ta upp detta i kommunstyrelsen för att se vad Motala kommun kan och vill göra och återkommer med ytterligare svar på kommande pensionärsråd.

9 8. Läkemedelshantering och läkemedelsbehandlingen av kommunens äldre
Med anledning av resultatet av det landsomfattande projektet Koll på läkemedel var Motala kommuns Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Tommy Hallén inbjuden till dagens sammanträde i KPR. Tommy Hallén konstaterar att det finns brister i de äldres läkemedelsbehandling, både vad gäller mängden förskrivna olämpliga läkemedel och hur man lyckas med att undvika att äldre har för många olika läkemedel. Genom samverkan med de ansvariga läkarna bör också fler läkemedelsgenomgångar genomföras för att på så sätt optimera läkemedelsbehandling för gruppen äldre

10 9. Information från Äldremässan
Anhörigkonsulent Eva Dufwenberg, socialförvaltningen, presenterar utvärderingen av Äldremässan "Livskvalitet och välbefinnande i vardagen" som arrangerades i Motala Convention Centre (Folkets hus) fredagen den 25 oktober 2013. Konstateras kan att mässan var mycket lyckad med ett stort antal besökare, 356 personer deltog på de olika seminarierna och totalt var antalet besökare under dagen 1 575.

11 10. Bemanningen på våra vårdboenden och trygghetsboenden
Socialstrateg Jaan Noor gav en tillbakablick över hur bemanningen sett ut på våra vårdboenden under 90-talet då det fanns ganska stora skillnader mellan personaltätheten på de olika boendena. Idag är förutsättningarna mer likvärdiga men Jaan Noor menar att man i framtiden alltmer behöver individualisera resurserna.


Ladda ner ppt "  KPR. Kommunala Pensionärsrådet. Sammanträde 22 oktober. 2013 Anteckningar - Sammanställning av sammanträdet vid Motala KPR av Hans Lobell."

Liknande presentationer


Google-annonser