Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

(1) KPR. Kommunala Pensionärsrådet. Sammanträdet 10 februari 2014 Anteckningar - Sammanställning av sammanträden vid Motala KPR av Hans Lobell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "(1) KPR. Kommunala Pensionärsrådet. Sammanträdet 10 februari 2014 Anteckningar - Sammanställning av sammanträden vid Motala KPR av Hans Lobell."— Presentationens avskrift:

1 (1) KPR. Kommunala Pensionärsrådet. Sammanträdet 10 februari Anteckningar - Sammanställning av sammanträden vid Motala KPR av Hans Lobell

2 Uppföljning av servicegarantier
Vid dagens sammanträde presenterar utredningssekreterare Annika Nordström den uppföljning som gjorts genom dokumentgranskning avseende servicegarantier för äldreomsorg 1.1 Servicegarantier • Sedan 2005 • Senaste uppföljning – höst 2013 • Verktyg för verksamhetsutveckling • Beskriver och tydliggör innehåll och standard i kommunens tjänster 1.2 Metod för uppföljning Dokumentgranskning Frågor utifrån gällande service-och värdighetsgarantier Fortsättning på nästa sida

3 1.3 Urval (medborgare) 1.4 Resultat (2013) Hemtjänst 98 personer
fortsättning från föregående sida 1.3 Urval (medborgare) Hemtjänst personer Dagverksamhet personer Trygghetsboende personer Vårdboende personer 1.4 Resultat (2013) Bemötande Trygghet Inflytande Information Kommunens egenregi: % till 95 % Attendo: % En ytterligare del i uppföljningen är den brukarundersökning som genomförts, vilken kommer att presenteras for KPR senare under våren.

4 (3) 2. Framtidens Motala Projektledare Sven-Inge Arnell informerar om "Framtidens Motala". Med ny infrastruktur har Motala ett gyllene läge. Därför görs en framtidssatsning som innebär att kommunen, i nära samverkan med näringsliv, organisationer och medborgare, tar fram en offensiv utvecklingsplan för Motala. Målet är tillväxt, vi ska bli fler i Motala - fler invånare, fler besökare och fler företag. Färsk statistik visar också på att kommunens befolkning har ökat rejält det senaste året. Fortsättning på nästa sida

5 Viktiga utvecklingsidéer A: Motala Centrum
Vi vill att Motala ska vara en attraktiv bostadsort och kunna locka till sig nya invånare, företag och turister. För att lyckas med det, behöver centrum vara inbjudande, levande och välvårdat. I och med att vi blir av med genomfartstrafiken på Vadstenavägen samtidigt som vi får pendeltåg till Motala Central, så får vi nya förutsättningar att utveckla centrum. Siktet är inställt på 2025 Vi samarbetar Bakom den här visionen står; Centrumföreningen Mitt i Motala, Fastighetsägarna, Tillväxt Motala, Motala kommun och Göta kanalbolag. Vi kommer alla att arbeta för att genomföra visionen. Länk till broschyr om detta

6 Idéprogram för Motala kommuns fritidsverksamhet
Viktiga utvecklingsidéer B: Idéprogram för fritidsanläggningar Tjänsteskrivelse ( 18 sidor ) Idéprogram för Motala kommuns fritidsverksamhet Bildningsförvaltningen Projektledare Lena Sundholm Telefon Mobiltelefon e-postadress: Länk till skrivelsen: Roberts anmärkning Ordet ”boule” förekommer inte i skrivelsen! En enkät till invånarna i åldrarna år genomfördes där frågor kring fritidsvanor, friluftsområden och idrottsanläggningar ställdes.

7 Viktiga utvecklingsidéer C: Idéprogram för Varamobaden
Länk till broschyren:

8 Kulturstadsdelen - Gamla Motala Verkstad
Viktiga utvecklingsidéer D: Kulturstadsdelsprojektet med Gamla Motala Verkstad Kulturstadsdelen - Gamla Motala Verkstad Uppdraget Motala kommun satsar på kultur som en tillväxtfaktor. Gamla Motala Verkstad är Sveriges främsta kanalmiljö och av stor kultur- och industrihistorisk betydelse. Området är redan nu en levande och kreativ miljö för boende och verksamheter, men har en hög potential att utvecklas ytterligare som kulturstadsdel.

9 Viktiga utvecklingsidéer E: Motala Cykelstad 2015
Länk till information: Motala Cykelstad 2015 Motala kommun Projektet syftar till att göra Motala till en cykelstad där det är naturligt att ta cykel för resor inom tätorten och till det nya resecentrum som ska uppföras. En långsiktig cykelstrategi med cykelplan och omfattande kommunikationsinsatser tas fram. Beviljat stöd: 858 000 kr

10 Viktiga utvecklingsidéer F: Tidigare diskussioner om att ta fram en stadsbyggnadsvision
Motala kommun har gett Tyréns AB i uppdrag att medverka i arbetet med att ta fram en stadsbyggnadsvision. Så här skriver de: Det som vi tycker är allra viktigast är att ta vara på det unika sjöläget bättre, samt satsa på boende, centrum, kultur och utbildning. Närhet till Vättern är en av Motalas största tillgångar. Skapa fler möjligheter till aktiviteter på och i anslutning till vattnet och skapa fler rekreativa miljöer. Bygg centrala attraktiva bostäder, gärna med sjöutsikt. Satsa på centrummiljön och intilliggande stråk.

11 3 Färre vikarier i äldreomsorgen (Bemanningscentrum)
Anne-Lie Liljedahl redogör för inrättandet av ett gemensamt bemanningscentrum där bildnings-, social- och tekniska förvaltningen ska ingå och som kommer att organiseras under kommunstyrelsen. Syftet är att skapa en enhetlig och kostnadseffektiv vakanshantering med rätt kompetens som säkerställer en hög kvalitet. Vad gäller bemanningen inom äldreomsorgen menar Anne-Lie Liljedahl att enheter ska ha en grundbemanning som i normal- fallet kan tillgodoses.

12 4 Seniorernas hälsocenter (Solbacken)
Socialstrateg Jaan Noor informerar om Seniorernas hälsocenter som kommer att invigas den 25 februari kl av socialnämndens ordförande Anne-Lie Liljedahl. Öppet hus den 26/2 och 27/2 kl Alla aktiviteter startar den 3/3. Under mars månad finns det möjligheter att kostnadsfritt prova på olika aktiviteterna. 4.1 Erbjudanden från kommunen Solbacken: Friskvård för seniorer Välkomna till träning och glädje i dagstugan Väster (71;an) Välkomna till träning och glädje på Strömsborg


Ladda ner ppt "(1) KPR. Kommunala Pensionärsrådet. Sammanträdet 10 februari 2014 Anteckningar - Sammanställning av sammanträden vid Motala KPR av Hans Lobell."

Liknande presentationer


Google-annonser