Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Veteran- och anhörigstöd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Veteran- och anhörigstöd"— Presentationens avskrift:

1 Veteran- och anhörigstöd
FM Veteran- och anhörigstöd Veteranavdelningen A Stach 17 April 2012 OBLIGATORISK STARTBILD

2 AGENDA Veteranavdelningen Historik, kontext Det svenska konceptet
Ideella organisationerna – roller/uppgifter Målbild/vision På gång Frågor, diskussion

3 Man har helt enkelt tidigare varit anställd.
Enligt Försvarsmaktens definition är alla som varit anställda i Försvarsmakten och gjort insatser internationellt eller nationellt, med eller utan vapen Veteraner. En del av dessa har ett särskilt skydd. En Veteran någon som varit anställd i Försvarsmakten och gjort insatser internationellt eller nationellt med eller utan vapen. Man har helt enkelt tidigare varit anställd. De som gjort internationella militära insatser benämns som Utlandsveteraner. En del av utlandsveteranerna kan fortsatt vara anställda i Försvarsmakten, tex officerare eller civilanställda. En del är anställda men verkar i huvudsak utanför Försvarsmakten till vardags, tex reservofficerare, deltidstjänstgörande gruppbefäl, soldater eller sjömän. Oaktat om man är eller har varit anställd har Utlandsveteranerna ett särskilt skydd enligt lagstiftningen, bland annat genom det särskilda uppföljningsansvar som Försvarsmakten har. Statens ansvar kopplat till lagar vi har i Sverige Med ledning av PERSS Veteranavdelning pågår för närvarande ett arbete med ta fram vilka grupper i FM som ska räknas till utlandsveteraner efter avslutad tjänst i FM. (Tex personal som genomför systemstödsresor, observatörer, personal på tjänsteresa, mm.)

4 VETERANAVDELNINGEN Anders Stach – Övlt, avdelningschef
Kai Alm – Övlt, stabsofficer, samordnare Jessica Gussarvius – HR-strateg Daniel Sandberg – RegFörv, stabsofficer ÖVERGRIPANDE ANSVAR Vara ÖB rådgivare i veteranfrågor och ingå i ÖB medaljkommitté Utveckla Försvarsmaktens stöd till veteraner och anhöriga Samordna veteranfrågor i Försvarsmakten Vara kontaktpunkt och samordnare för veteranorganisationer Vara kontaktpunkt för veteranfrågor för personal utanför FM Delta i beredningen av forskning, statistik och regler inom området Leda veteranseminarier samt studier inom området Föreslår och följa forskning inom området Ge råd och stöd till förband och enskilda Stödja ceremoniell verksamhet för veteraner Representera FM i internationellt samarbete för veteraner

5 FM VETERANAVDELNING FRAMDRIVNING
Veteran-seminarium W.220 ”Veteranen för samhället” Veteran-seminarium W.243 ”Samhället för veteranen” Veteran-seminarium Veteran-seminarium Veteran-utb Veteran-utb Veteran-utb Veteran-utb Veteran-utb Veteran-utb 2012 2013 JAN JUL JAN JUL FÖRBANDSBESÖK Feb/Mars NORDEFCO FÖRBANDSBESÖK Feb/Mars NORDEFCO VETERANDAG VETERANDAG 1305 WVF Security summit 2013 VETERANSTÖDET – FUNKTIONELL HELHET SOM MATCHAR FM INSATSPROFIL Omhändertagande och bemötande Information Status och meritvärde Kunskap om insats påverkan VETERANSTÖDET – ETABLERAD DEL I SAMHÄLLET Koncept, processer Veteranstatus Forskning, Nordiskt -/internationellt samarbete

6 VETERANAVDELNINGES FOKUS
VETERANAVDELNINGEN SKALL LEVERERA MAXIMAL EFFEKT GENOM KVALITATIV, PROAKTIV FUNKTIONELL LEDNING OCH KOORDINERING AV VETERAN- OCH ANHÖRIGSTÖD

7 Sveriges veteran-, anhörigarbete
Veteranpolitik Redan existerande verksamheter Införandeplaner Veteranstrategi 2009 2010 2011 2012 2013 2014

8 Koordinering, samordning av veteran-, anhörigstöd inom Försvarsmakten
Det svenska konceptet Koordinering, samordning av veteran-, anhörigstöd inom Försvarsmakten Veteranen och anhöriga i centrum! Vid definition av veteran Myndigheten FM ”lead”, samhället i övrigt till del Decentraliserat Före, under och efter insats Fokus på preventivt arbete

9 FM veteran-, anhörigstöd – en funktionell helhet
Målgrupp: Veteraner, anhöriga Beslutar, inriktar, adm: HKV, PERSS, HRC Utvecklar, koordinerar: Veteranavdelningen Genomför: Förband, Ideella föreningar, HRC, Veteranavdelningen NORD (I19) Boden Luleå Umeå Arvidsjaur MÄLARDALEN (LG) Uppsala Kungsängen Berga Enköping Solna FM 35 ORGANISATIONSENHETER/FÖRBAND MITT (P4) Skövde Karlsborg Linköping Såtenäs Göteborg SYD (MarinB) Karlskrona Ronneby Revinge Eksjö Halmstad

10 Arvidsjaur, Boden I19, FMLOG
Anhörig & Veteransamordnare: Jan Sehlberg, Boden A9 Veteran-, anhörigsamordnare 91.ArtBat: Göte Kemi Veteran-, anhörigsamordnare 92.ArtBat: Jan Lundmark Örebro, FMTM Anhörig & Veteransamordnare: Christoffer Stockman, Skövde, P4, TrängR, MSS, Kvarn, FMLOG Garnison anhörig & Veteransamordnare: Marie Forss, , Bo-Mikael Johansson, , Conny Axelsson Luleå F21, FMLOG Anhörig & Veteransamordnare: Gun Tjärner, Umeå SkyddC Anhörigsamordnare: Johan Nordberg, Veteransamordnare: Christian Andersson, Göteborg Anhörig & Veteransamordnare: Maria Petersson, Arboga, FMLOG Anhörig & veteransamordnare: Göran Mattsson , Camilla Karlsson, 3:e Sjöstridsflj Karlskrona Anhörig & veteransamordnare: Lars Svensson, MarinB Kenneth Jönsson, , Anhörigsamordnare: Lena Krusberg, 1.Ubflj Per Siebing, SSS Johnas Mård, Enköping, LedR, FMLOG Anhörigsamordnare: Ida-Maria Bergsten, Veteransamordnare: Leif Leijonsköld, Uppsala UndSäkC Anhörigsamordnare: Ronny Stjernlöf, Uppsala LSS Anhörigsamordnare; Eva Olofsson, Garnison veteransamordnare, UndSäkC, LSS, FMLOG: Helena Söderqvist, Ronneby, F17 Anhörigsamordnare Kärstin Holmberg, Veteransamordnare: Dan Bjuvhage, Stockholm, Högkvarteret Anhörig & Veteransamordnare: Mats Norrman Magnus Borgsten, Stockholm, HR-centrum Anhörig & veteransamordnare: Ann Stadberg Stockholm, MHS K Anhörigsamordnare: Peter Andrén, Veteransamordnare: Mari Eliasson, Såtenäs, F7 Anhörig & veteransamordnare: Roger Wiseby, Eksjö, Ing2 Anhörigsamordnare: Maria Hedbrant, Veteransamordnare: Jan Sundberg, Eksjö, SWEDEC Anhörigsamordnare: Lars Karlsson, Veteransamordnare: Kenth Andersson, Stockholm, Centralt anhörig & veteranansvariga: Diana Samuelsson, , Emma Wiik, , Petra Jäppinen, Karlsborg, K3 Anhörig & veteranansvarig: Steve Fogderud, Halmstad, Lv6 Anhörigsamordnare: Kristoffer Eriksson, Veteransamordnare: Klas Eldholm, Halmstad, MHS H Anhörig & veteransamordnare: Hans Lundberg, , Halmstad, FMTS Anhörigsamordnare: Stefan Svedrin, Veteransamordnare: Magdalena Ribbentjärn, Stockholm, Berga, 4 Sjöstridflj Anhörigsamordnare: Peter Nyberg, Veteransamordnare: Per Wikström, Stockholm, Berga Amf 1 Anhörigsamordnare: Ylva Eriksson, Veteransamordnare: Nina Ekman, Linköping, Hkpflj Anhörig & veteransamordnare: Stefan Dahl, (Anhörig & veteransamordnare: Marie Fransson, ) Revingehed, P7, FMLOG Anhörigsamordnare: Lise-Lott Jonsson, , Thomas Karlsson, Veteransamordnare: Gertrud Härstedt, Vellinge, HvSS Anhörigsamordnare: Solveig Ravetti: Veteransamordnare: Lizette Lindfors: Upplands-Bro, LG Anhörig & veteransamordnare: Anita Norrlin, , Karin Ås Lindgren,

11

12 SVENSKA SOLDATHEMSFÖRBUNDET:
• Rådgivning – stödtelefon • Telefonrådgivning och stöd, avlastningssamtal. • Par- och familjerådgivning • PREP friskvård för par, ett pedagogiskt program. • Lokal verksamhet vid soldathemmen för hela soldatfamiljen. FREDSBASKRARNA: • Kamratstödjare • Jourtelefon • Träffar för soldater som genomfört insats • Tidningen Fredsbaskern • Forum/Facebook/Twitter • Hemsida • Gula bandet/Kamrathjälpen INVIDZONEN: Mentornätverk (erfarna anhöriga) Hemsida- forum, chatt, nyheter Anhörigträffar (olika teman) Tidning Familjeaktiviteter för barn och vuxna Chatt -Öppet varje torsdag och bemannas med mentorer mm. SMKR: • Objektivt kamratstöd, lyssna och vara samtalspartner • Fysiskt stöd till anhöriga hemma på orten • Mötesplats för anhöriga och veteraner, lokalt förankrade i din hembygd

13

14 På gång Veterandagen Medaljberedning FMSISM – fullständig retroaktivitet Utlandsveteraner uppfångande av ”arvet”- Utskick (2007 (1993…)) – välja förband Skapa nytt informationsunderlag – ”FM guide för veteraner” Veterankort Utredning (A Widman) Översyn avtal med stödorganisationer (ideella organisationer) World Veteran Federation (WVF) – Peace and security summit 2013 Sveriges veteranmonument – invigning

15 MÅLBILD/VISION RIKSDAGEN STYR OCH SAMORDNAR EN FASTSTÄLLD FÖRANKRAD VETERANPOLITIK VETERANEN ÄR EN GOD AMBASSADÖR FÖR FM VERKSAMHET, EN AKTAD PERSON MED HÖGT MERITVÄRDE KOORDINERING AV FM VETERANSTÖD GENOMFÖRS KVALITATIVT, EFFEKTIVT OCH PROAKTIVT FUNKTIONELLT IDEELLA ORGANISATIONER KÄNNER STORT ENGAGEMANG I VETERAN- OCH ANHÖRIGARBETET SVERIGES VETERANSTÖD ÄR ÄNAMÅLSENLIGT, ERKÄNT OCH VILAR PÅ VETENSKAPLIG GRUND

16 FRÅGOR DISKUSSION

17 VETERAN– OCH ANHÖRIGARBETE
FÖRSVARSMAKTENS VETERAN– OCH ANHÖRIGARBETE De går sin egen väg utan att blicka tillbaka på tidigare generationer. 17


Ladda ner ppt "Veteran- och anhörigstöd"

Liknande presentationer


Google-annonser