Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kärlekens spektakel eller konsten att bevara lekfullheten och allvaret

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kärlekens spektakel eller konsten att bevara lekfullheten och allvaret"— Presentationens avskrift:

1 Kärlekens spektakel eller konsten att bevara lekfullheten och allvaret
Jan-Erik Nyberg

2 Är kärleken ett spektakel
Skillnaden mellan att skoja om och skoja med Att skoja om relationer i allmänhet och att skoja om vår parrelation Att skoja om sig själv eller om sin partner Vem avgör när skoj blir elakt?

3 Vad är ett spektakel Ett spektakel är en händelse som befinner sig i gränslandet mellan fantasi och verklighet. Det lekfulla innebär att det finns rum för spontanitet, känslor, friheten att göra bort sig. Allvaret består i att vi är fullkomligt och helhjärtat engagerade i det som sker. Ett spektakel är inget mindre än ett skådespel som handlar om oss själva.

4 Förspel Den romantiska kärleksrelationen är samtidigt den mest genomlysta och den mest privata av våra relationer. Vem är det som bestämmer reglerna om vad som är ok, och på vems villkor. Romantik och äktenskap uppfattas av många som varandras motsatser, ändå strävar vi efter att försöka förena de två.

5 Parrelationens träd Passion/ Intimitet Viljefasthet/ Förbundenhet
tillväxtpunkt Parrelationens kärna finns i ”fotosyntesen” Viljefasthet/ Förbundenhet startpunkt Kronan och rotverket behöver vara i balans Kommunikation /Näring

6 Parrelationens grundpelare
Kaarina Määttä, Sternberg m.fl. PASSION/ ROMANTIK VILJEFASTHET/ TILLHÖRIGHET KOMMUNIKATION/ INTIMITET

7 Parrelationens utveckling i en kärnfamilj
MAKARNAS ÅLDER RELATIONENS ÅLDER O PARRELATIONENS FASER symbios särskiljande kompanjonskap INDIVIDUELLA UTVECKLINGSKRISER (ca års intervall)‏ medelålderns mittlivs kris krisen BARNENS ÅLDER O barnen barnen barnen flyttar hemifrån föds i puberteten Parrelationens och familjelivets kritiska år vid år Flera stressfaktorer samtidigt

8 Akt I Kärleksrelationen, en plats för gråt och skratt, lek och grubbleri, blygsel och djärvhet.

9 Akt II Äktenskapet, den trygga hamnen eller en livslång resa.
Formar vi vårt äktenskap eller formar det oss? Är det sexuella samlivet det som tar död på leken eller håller det leken vid liv.

10 Att leka familj Vågar jag leka mig in i min roll som mamma eller pappa i familjen. Hur medvetet präglar jag min roll, hur mycket styr andras förväntningar mitt sätt att vara. Hur mycket påverkas mitt sätt att vara förälder av den äldre generationens modeller. På vilket sätt är det bra/dåligt?

11 Förutsättningar för spektakel
En positiv och varm helhetsbild av relationen En positiv och varm bild av mig själv

12 Färdigheter att bygga på
Att värdesätta den ofullkomliga relationen Berätta inifrån dig själv Hör på vad den andra berättar om sig själv Att komma överens Bevara din integritet i relationen Terrence Real: How can I get through to you? 2002

13 Färdigheter för intimitet 1
Att värdesätta den ofullkomliga relationen Förmågan att bevara en varm inre bild av relationen trots dess ofullkomlighet Den positiva förmågan: (harmoni, besvikelse, reparation) Dysfunktion: Kontroll > hämnd> resignation Terrence Real, 2002

14 Färdigheter för intimitet 2
Berätta om dig själv = att tala i en relation Att tala i medvetenhet om att det finns mer än en synvinkel, mer än ett subjekt Fokus i det jag säger utgår från min egen medvetenhet, mina iakttagelser, tankar känslor, önskningar och handlingar Positiv förändring: (att gå från klagomål till önskemål ) Dysfunktion: Kampen om verkligheten

15 Färdigheter för intimitet 3
Hör på vad den andra berättar om sig själv = Att lyssna i relation Förmågan att lyssna och bevara sina inre gränser (det här är din upplevelse, det måste inte vara min) Positiv förmåga: Att lyssna efter det man är överens om Positiv förändring: börja med att hålla med, inte med att säga emot Dysfunktion: Försvarsattityd, trätande/ murar

16 Färdigheter för intimitet 4
Att komma överens, Att övergå från vinna/förlora alternativen till relationens visdom, vad är bäst för oss Vad är viktigare, att ha rätt eller att vara lycklig? Dysfunktion: Allt eller ingenting-striderna, de egna behoven uttrycks inte, överenskommelserna är för öppna eller för oklara

17 Färdigheter för intimitet 5
Känslomässig självständighet i relationen Förmågan att bevara lugnet när den andra blir upprörd Förmågan att frigöra sig från (den föreställda) utgången Dysfunktion: Ett omoget beteende hos partnern leder till omoget beteende hos motparten.(komplementär eller symmetrisk reaktion, i stället för moget gensvar)

18 Hinder för intimitet Jag måste alltid ha rätt
Jag måste ha kontrollen över min partner Jag har obegränsad rätt att uttrycka mina känslor Jag har rätt att ge igen lika för lika Jag drar mig tillbaka Källa: Terrence Real: The New Rules Of Marriage, 2007

19 Filosofiska utgångspunkter för människosynen och synen på sexualiteten (baserad på en modell av Tommi Paalanen) Essentialismen = människan är på förhand determinerad, ex. innerst inne känner alla att heterosexualitet är det rätta Existentialismen = människan är ingenting, hon blir till genom sina val Naturalismen = Allt som finns är i sig naturligt. Människan kan inte välja vad hon är, endast vad hon gör Den kristna människosynen Kyrkan i dialog med diametralt motsatta synsätt Humanismen = människans mål är att utvecklas till något, ex.en varelse med kropp och själ i balans Jan-Erik Nyberg Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen


Ladda ner ppt "Kärlekens spektakel eller konsten att bevara lekfullheten och allvaret"

Liknande presentationer


Google-annonser