Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EPOK = tidsperiod och stil inom musik och konst

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EPOK = tidsperiod och stil inom musik och konst"— Presentationens avskrift:

1 EPOK = tidsperiod och stil inom musik och konst
Musikens Utveckling Epokerna från år 600 till 1900 EPOK = tidsperiod och stil inom musik och konst

2 Gregoriansk musik 600-talet
Det är först från 600-talet musiken finns nedtecknad i någon form av noter. Man ritade tecken över de ord som skulle sjungas – sk NEUMER Det var påven Gregorius den store som skrev ned melodier. Det sägs att en duva satt på hans axel och viskade tonerna i hans öra Mycket av kyrkomusiken sjöngs unisont, det vill säga enstämmigt och utan instrument. Det var nästan bara munkarna som kunde läsa och skriva på den tiden. Gregoriansk sång

3 Medeltiden talet Flerstämmig musik utvecklas, sk POLYFONI Den sakrala musiken (kyrkliga) utvecklas. Mensuralnotskrift började användas på 1250-talet. Den var mycket svårtydd och förenklades på 1400-talet På 1300-talet kom en ny musikstil, ARS NOVA som är latin och betyder ”Den nya konsten”. Det var en mycket invecklad musik där flera stämmor sjöngs på samma gång Guillaume de Machaut Den profana musiken (världsliga) frigör sig helt från kyrkan. De som spelade kallades för Gycklare, och för att höras på torg och marknader behövdes ljudstarka instrument såsom Trummor och Skalmeja, ett blåsinstrument som är föregångare till dagens oboe. Även på hoven spelades glad musik som underhållning för kungen och hans följe. Dansen var betydelsefull på medeltiden och BASSE DANCE var en av de populära sällskapsdanserna Basse Dance

4 Renässansen talet Under renässansen utvecklas polyfonin ytterligare Musiken skulle nu vara vacker och lättflytande. Bara människors VACKRA KÄNSLOR skulle skildras i musiken. Den sakrala musiken utvecklades och stora körverk som Oratorium och Mässa framfördes i kyrkorna. Några kända kompositörer var Monteverdi och Palestrina. På den här tiden fick endast män och pojkar sjunga i kyrkan, inte kvinnor. Missa Papae Marcelli – Kyrie av Palestrina Tidigare hade kyrkomusiken dominerat men nu blir även den världsliga musiken populär. Hade man en god uppfostran under renässansen spelade man Luta – en föregångare till gitarren. Då man spelade och sjöng kallades man Trubadur och sångerna för Ballader Come again Eller så spelade man Klavikord eller Cembalo – som är föregångare till pianot William Byrd

5 Barocken talet Under barocken blev den profana (världsliga) musiken mer jämbördig med den sakrala (kyrkliga) musiken, och man började med OFFENTLIGA KONSERTER. Då kunde folk gå till konserthus och lyssna, till skillnad från att man bara spelade i kyrkan eller vid hovet. En ny musikstil föddes som kallas GENERALBAS, med basstämma som melodi. Denna generalbas-stil är grunden till vår moderna popmusik. Musiken skulle nu skildra mäktiga känslor, även STARKA OCH HEMSKA J. S. Bach Toccata och fuga i d-moll för orgel Orkestrarna blir större och vi får CONCERTO GROSSO stilen, som är föregångare till symfoniorkestern. Under barocken var dynamiken, (hur starkt man spelar) begränsad till antingen starkt eller svagt, så kallad TERRASSDYNAMIK. Antonio Vivaldi De fyra årstiderna – Gli quattro stagioni Några hovskådespel som blev populära var OPERAN och BALETTEN. Musiken var ofta svårspelad och komplicerad.

6 Två av Barockens största kompositörer var Johann Sebastian Bach & Antonio Vivaldi från Tyskland från Italien J S Bach var yngst av åtta syskon. Han blev föräldralös vid 10 års ålder och fick då bo hos sin äldste bror, som då var organist. Av honom fick han lära sig spela orgel, cembalo och violin. I skolan lärde han sig latin och musik, sjunga i kör och läsa noter. Vid 18 års ålder fick han jobb som organist i staden Arnstadt. Han skulle inspektera kyrkans orgel och när han spelade blev kyrkfolket så förtjusta att han fick jobbet direkt blev han konsertmästare i Weimar och var då tvungen att komponera ett körstycke i månaden! Bach komponerade all slags klassisk musik utom opera, över 1120 kompositioner - men är mest känd för sin orgelmusik. Air Antonio Vivaldi fick tidigt lära sig spela fiol av sin far som var en enastående violinist. Vid 13 års ålder fick han vikariera för sin far i San Marcokatedralen i Venedig. Han studerade till präst, men arbetade bara som det i ett år. Vid 25 års ålder började han arbeta som violinlärare på en flickskola, Pietá. Där kunde han även komponera för kör och orkester. Mellan 1713 – 1739 skrev an 2 operor om året! totalt 40 stycken. Vivaldi turnerade till Rom, Milano och Amsterdam där man var mycket förtjust i hans musik, framför allt hans konserter då han var en så skicklig violinist. Antonio Vivaldi komponerade 500 konserter, och hans mest kända är ”Gli quattro stagioni”

7 Wienklassicism 1770-1830-talet
Centrum för musiken var staden Wien i Österrike och därför kallas musiken wienklassicism. Nu utvecklas stora orkestrar, som liknar dagens symfoniorkestrar. Barockens musik hade varit tung och krävande. Nu skulle musiken vara ENKEL, ELEGANT OCH ROANDE. Nu började orkestrarna att använda alla styrkegrader, från mycket svagt (pp=piano, pianissimo) till mycket starkt (ff=forte, fortissimo) Man började även använda crescendo och diminuendo (gradvis starkare, gradvis svagare) Pukslagssymfonin J. Haydn Operan var en populär konstform, då man kombinerar orkestermusik, sång och teater. Den mest kända operakompositören från den här tiden är W. A. Mozart. Han skrev 23 stycken, varav Trollflöjten var den sista. Papageno Andra instrumentala former var Sonaten, Kvartetten och Symfonin. Ludvig van Beethoven komponerade många pianosonater, men är mest känd för sina symfonier, 9 stycken. Symfoni nr 5 Ödessymfonin Symfoni nr 9 An die Freude Månskenssonaten

8 Wolfgang Amadeus Mozart – Musikens Underbarn 1756 – 1791, Österrike
Mozart föddes i Salzburg, där hans far Leopold var hovmusiker hos ärkebiskopen. Mozart fick undervisning av sin far, spelade cembalo vid 3 års ålder, violin vid 4, och ett år senare komponerade han sina första egna musikstycken! Vid sex års ålder reste Mozart på sin första turné med familjen. Hans syster Nannerl brukade spela fyrhändigt med Mozart, ibland med händerna täckta av en duk. Vid 8 års ålder spelar han för kung Ludvig XV i Frankrike och Georg III av England. Alla imponeras stort då han kunde spela vilket stycke som helst direkt från notbladet, och komponerade stycken direkt vid förfrågan! När Mozart är 26 år gifter han sig med Konstanze i Wien, där han försörjer sig som fri konstnär. De fick sju barn men bara två nådde vuxen ålder. Mozart var mycket populär och komponerade musik på beställning, men spelade också piano vid sina egna konserter. Han försörjde sig även som pianolärare och hade många elever. Trots detta hade familjen ont om pengar – varken Mozart eller hans hustru var särskilt sparsamma. 1787 gör Mozart dundrande succé med operan Figaros Bröllop i Prag. 1788 komponerar han 3 symfonier på bara sex veckor! Mozart var mycket produktiv, trots att han ofta var sjuk. Han komponerade över 600 musikaliska verk – från komiska operor och bländande konserter till ”Eine kleine Nachtmusik” och ett allvarsamt Requiem. Mozart dog endast 35 år gammal, och begravdes i en allmän grav då de inte hade pengar. Hans sista verk blev Mozarts Requiem. Requiem betyder ”Dödsmässa” Lacrimosa

9 Ludvig van Beethoven – symfoniernas man 1770 – 1827, Tyskland - Österrike
Ludvig van Beethoven föddes i Bonn, och då hans far upptäckte att hans son var en exceptionell musikbegåvning såg han chansen att tjäna pengar på att lansera honom som underbarn, en ny Mozart. Istället för vanlig skola blev det ett ändlöst tragglande vid pianot i ensamhet, vilket präglade honom som vuxen, då han blev känd för att vara tvär och reserverad. Vid 20 års ålder reste Beethoven runt som solopianist och pianolärare i adelssalongerna. Musiken hans skrev på den här tiden är lätt och älskvärd, i wienklassicistisk stil. Under senare år, från 1803 och framåt blir hans stil svårmodigare och mer intensiv. Man säger att Beethoven leder utvecklingen från wienklassicism mot Romantik, som är rådande under hela 1800-talet. Tilltagande dövhet tvingade honom ge upp karriären som utövande musiker när han var i 30-årsåldern, men då var han tillräckligt känd som tonsättare för att kunna leva på beställningar och konserter. Han blev snart den mest aktade tonsättaren i Europa, och har av eftervärlden betraktats som ett musikaliskt geni. 1802 fick Beethoven veta att hans dövhet var obotlig vilket gjorde honom deprimerad och inåtvänd. Det speglades i hans musik och några av hans mest berömda verk härstammar från den här tiden, som Symfoni nr 3 – 7 samt pianosonaterna nr 21 och 23 – Appassionata 1819 var Beethoven stendöv och kunde inte längre höra orkestern han dirigerade. Under denna tid blev hans musik mer personlig och lugn och här finns två av de mest storslagna mästerverken från hela romantiken: Symfoni nr 9 – Körsymfonin och Missa solemnis Beethoven dog i Wien 1827 och mer än sörjande kom till hans begravning, som liknade en statsbegravning.

10 Romantiken talet Romantiken omfattar nära 100 år och delas in i förromantik, högromantik och senromantik. Musiken var ROMANTISK – kärlek mellan människor, NATURROMANTISK – kärlek till naturen och NATIONALROMANTISK - kärlek till sitt land. Musiken komponeras för sin egen skull, inte på beställning från någon. Begreppet DEN FRIA KONSTNÄREN föds. Musiken blir mer dramatisk. Man komponerar gärna verk som ska illustrera en dikt, en resa eller en dröm. Det kallas PROGRAMMUSIK Frederic Chopin och Pjotr Tjajkovskij är kompositörer i den Romantiska stilen. Edward Elgar är Nationalromantiker. Hans verk ”Pomp and Circumstance” innehåller stycket ”Land of hope and glory” som var tänkt att bli Englands nationalsång, där han beskriver sitt land som mäktigast Land of hope and glory Richard Strauss är kompositör i den Naturromantiska stilen och är mest känd för sina Symfoniska Dikter. ”Also sprach Zarathustra” är den mest kända och den speglar en soluppgång Zarathustra

11 Frédéric Chopin Pjotr Tjajkovskij 1810-1849 1840-1893 Polen Ryssland
Den unge Frédérics musikaliska talang visade sig mycket tidigt. Innan han fyllt 10 år var han ett berömt underbarn. Han uppträdde som huvudattraktion på tillställningar för de förmögnaste adels- och furstehusen i Warszawa med sitt pianospel. Han fick sin musikaliska skolning av Eisner, både i musikteori och pianospel. Nu tillkom några av Chopins pianotekniskt mycket avancerade verk, inklusive hans båda pianokonserter. 1830 utbröt ett uppror i Polen och Chopin flydde till Paris för att aldrig återvända till sitt hemland. Chopin var sjuklig och svag och dog i Paris endast 39 år gammal Nocturne Den musikaliska talang som Pjotr visade uppmuntrades inte av föräldrarna, då de ansåg det ohälsosamt för honom. Trots detta komponerade han musik, och 1862 började han på det nygrundade konservatoriet i Sankt Petersburg. Tjajkovskij fick 1865 en tjänst som lärare vid Moskvakonservatoriet. Han har komponerat 7 symfonier, 11 operor, 3 pianokonserter och orkestermusik till 3 sagobaletter – ”Svansjön” ”Nötknäpparen” och ”Törnrosa”. Varje år före jul ges baletten ”Nötknäpparen” på Operan i Stockholm. Tjajkovskij dog av kolera då han druckit okokt vatten. Vissa tror det var självmord då hans liv var kantat av olyckliga förhållanden Blommornas vals

12 1900-talet Impressionism Expressionism
Omkring sekelskiftet 1900 påverkas en del kompositörer av den då moderna franska målarkonsten, IMPRESSIONISMEN. Ordet betyder intryck Musiken ville skildra ögonblickets stämningar och den bygger nästan helt på klanger. Man experimenterade med att upplösa melodin, och använde heltonsskalan Claude Debussy är en fransk impressionistisk kompositör. Hans pianostycke ”Clair de lune” som betyder månsken är med i den första Twilight-filmen Månsken Expressionism Expressionismen blev en protest mot impressionismen. Expressionism betyder uttryck Man bröt radikalt mot den äldre musiken, ackord och melodi upphör. Arnold Schönberg skapar 12-tons musiken, som bygger på att alla skalans 12 toner måste användas en gång innan man får använda någon på nytt. Igor Stravinskij från Ryssland komponerade orkestermusik till baletten ”Våroffer” Den var så nyskapande och provokativ att den vid premiären orsakade tumult i publiken och polis fick tillkallas. Våroffer

13 1900-talet Modern Musik Det är svårt att tala om modern musik, men ett drag kan man ta fram – Det radikala Experimenterandet Nya tekniska hjälpmedel kommer till stor användning ELEKTRONMUSIK framställs helt utan vanliga musikinstrument György Ligeti var en ungersk kompositör som skrev experimentell musik och elektronmusik. Han var under talet gästprofessor vid Musikhögskolan i Stockholm och har tilldelats tre av de största priserna inom konstmusik, bl a Polarpriset. Vid Elektronmusikstudion i Köln komponerade han mycket uppmärksammade verk, såsom Apparitions och Artikulation Han har komponerat ett stycke för piano där pianisten sitter vid pianot ett tag utan att spela – det är själva stycket!


Ladda ner ppt "EPOK = tidsperiod och stil inom musik och konst"

Liknande presentationer


Google-annonser