Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Människan har alltid haft behov av att uttrycka sig genom musik:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Människan har alltid haft behov av att uttrycka sig genom musik:"— Presentationens avskrift:

1 Människan har alltid haft behov av att uttrycka sig genom musik:
Vardag Fest Tillbejdan av gudar Ritualer Sorg Födelsedag

2 Vad är en epok? Tidsperiod då vissa ideal gällde
Grekiska antiken 1000fKr-100eKr Gregoriansk sång Medeltid Renässans Barock Wienklassicism Romantik talet Impressionism Expressionism Modernism talet

3 Antiken 1000 fKr-100 eKr Kung David 900fkr hade en kör på 300 man
Det var fint att vara musikutbildad

4 Antiken 1000 fKr-100 eKr Etosläran: Tonerna och musiken påverkade människornas psykiska tillstånd Sfärernas harmoni: Planeterna skapade toner genom att röra sig

5 Antiken 1000 fKr-100 eKr Seikolos dryckesvisa (200-100 fKr)
Njut ditt liv, lev och var glad…

6 Gregoriansk sång 0-1000 eKr Enstämmig sång Munkar, katolska kyrkan
Instrument=djävulen Gregorius den store, 500-talet Första noterna, neumer Paradisi portae

7 Medeltiden 500-1400 eKr Flerstämmig musik
Guillaume de Machaut var först med att skriva en hel mässa till kyrkan Duktig musiker = en som hyllade Gud Folkmusik, trubadurer Första nottrycket från 1501 Sumer is icumen in

8 Renässansen 1400-1600 Betyder ”pånyttfödelse” Antikens idéal togs upp
Kyrkan försvagades Duktig musiker = den som skrev musik som behagade människorna Palestrina räddade kvar kyrkomusiken Missa papae marcelli

9 Renässansen 1400-1600 Operan skapades under slutet av 1500-talet
Jean-Baptiste Lully (bilden) Franske kungens favorit – utnyttjades av Lully Taktstaven blev hans död…

10 Barocken

11 Barocken 1600-1750 Stor och liten orkester = starkt och svagt
Hylla gud i musiken Mycket krusiduller Fritt att improvisera Buxtehude först med att ta betalt för sina konsterter Kastratsångare

12 Barocken 1600-1750 Antonio Vivaldi (1678-1741) Italien
Duktig violinist 400 konserter ”Årstiderna” Seminarium för hemlösa flickor som fick lära sig spela fiol Allegro ur Årstiderna; Våren

13 Barocken 1600-1750 Georg Friedrich Händel (1685-1759)
Kom från Tyskland Oerhört skicklig tonsättare Gjorde karriär långt utanför Tyskland Osams med kungen av England, skrev då Wasser musik Operor, oratorier, orgelkonserter Hallelujakören (ur Messias) Hornpipe (ur Wassermusik)

14 Barocken 1600-1750 Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Mest kände barockkompositören Tjänade pengar på att vara kapellmästare och kompositör vid olika hov Skrev bara på beställning 200 kyrkokantater (en ny till varje söndag) Jesu joy of mans desiring Allegro (ur Brandenburgkonsert nr 3)

15 Wienklassicismen 1750-1830 Upplysningstid (logik och förnuft viktigt)
Musiken är enkel och förutsägbar Melodi med komp blir poppis Noter ska följas exakt Duktig musiker om du kan framkalla känslor hos lyssnaren

16 Wienklassicismen 1750-1830 Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791 Underbarn
Komponerade när han var fem år Pappan tog honom på turné när han var sex år Trollflöjten, Figaros bröllop, Requiem Molto allegro ur symfoni nr 40

17 Wienklassicismen 1750-1830 Ludwig van Beethoven 1770-1827
Turnéer vid ung ålder Mycket självsäker Förste fria kompositören (skrev det han ville och levde på det) Sjukdom vid 25 års ålder, ledde till att han blev helt döv Ödessymfonin (nr 5) Adagio pathetique

18 Romantiken 1800-talet Människan och naturen är ett!
Fantasi och dramatik är viktigare än förnuft Man ville hitta folksjälen Genier hyllades Många fria kompositörer Musiken blev kommersiell, som en flykt från jobb och slit Populärmusik – konstmusik

19 Romantiken 1800-talet Richard Wagner 1813-1883 Skrev enormt stora verk
Programmusik, ledmotiv Birgit Nilsson, wagnersopran Den flygande holländaren Tristan och Isolde Niebelungens ring, timmar lång opera Valkyrians ritt (ur Niebelungens ring)

20 Romantiken 1800-talet Frederic Chopin

21 Romantiken 1800-talet Nicolo Paganini

22 Romantiken 1800-talet Frans Lizst (1811-1886)
Kompositör och virtuos (jätteduktig) pianist Skrev tekniskt krävande låtar La Campanella

23 Nutida Impressionism (1890-1910)
Claude Debussy Impressionism betyder intryck Musiken är lugn och svävande Tonarterna suddas ut Clair de lune

24 Nutida Expressionism (1910-1920)
Expression betyder uttryck Igor Stravinsky Ångest, lidande, extas Våroffer 1913, helt utbuat

25 Nutida Modernism (1900-tal)
Experimenterade med musik Tolvtonsmusik Arnold Schönberg

26 Nutida Modernism (1900-tal)
John Cage Experimenterade Tysta kompositioner 4,31 Fokusera på ljuden runt omkring Klädnypor, mynt, såga sönder

27 Viktiga förändringar Vilka musiker som ansågs duktia (hylla gud, framkalla känslor hos människorna) Förändring i kyrkans makt Musiken blev kommersiell och tillgänglig för alla Programmusik Tonarterna upplöstes Experimentmusik Etosläran Instrument fick användas Noter började skrivas Flerstämmig musik Boktryckarkonsten (not-) Operan (musik+drama) Improvisation tillåten Ej improvisation Musiker som kunde försörja sig på musiken

28 Prov vecka 10 G Kunna beskriva fem förändringar i musikhistorien.
ex 1: ”Noterna kom på 800-talet. Nedskrivna noter gjorde att musiken man sjöng på den tiden kunde bevaras till vår tid.” ex 2: ”Under medeltiden ansågs man duktig om man skapade musik som handlade om hur Gud skapat världen och människorna. Under renässansen var det tvärt om, en duktig musiker var den som skrev musik som människorna mådde bra av.” Känna igen musiken och placera den vid rätt kompositör Kunna placera epokerna i rätt tidsordning

29 Prov vecka 10 VG – MVG Kunna beskriva skillnader och likheter mellan dagens musik och den musik provet handlar om. Det är din förmåga att jämföra, dra slutsatser och analysera som ger högre betyg, inte att du upprepar mycket fakta.

30 Ex: ”Hallelujakören används i många sammanhang i dag, till exempel i film. Verket skrevs under tiden som man hyllade gud med musik (barocken), men när den används i film kan det vara för att förstärka en känsla av seger.” (jämförande)

31 Ex: ”Jag har lyssnat ingående på Mozarts symfoni 40, och kan se följande framför mig: En man kommer ut från ett hus, springer gråtande…” ”Musiken uttrycker en stor sorg, en förtvivlad far som inte vet vad han ska ta sig till…” ”Tears in heaven av Eric Clapton är en modern låt som beskriver samma sak; sorg och saknad. Om man inte lyssnar på texten får jag känslan av kärlek, men om budskapet i texten tas med får jag istället känslan av en enorm sorg. Mozarts och Claptons låt är helt olika, men texten i Claptons låt ger melodin en känsla, medan rytmen och tempot ger Mozarts låt känslan.” (jämförande och anlayserande)


Ladda ner ppt "Människan har alltid haft behov av att uttrycka sig genom musik:"

Liknande presentationer


Google-annonser