Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TELTEX AB Teltex laboratorium Ingjutning av snittprover

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TELTEX AB Teltex laboratorium Ingjutning av snittprover"— Presentationens avskrift:

1 TELTEX AB Teltex laboratorium Ingjutning av snittprover
Teltex laboratorium Ingjutning av snittprover Bildanalyssystem Lödbarhetstest Kemisk Analys Värmechocktest Renhetstest och isolationsprovning Sida 1 +46 (0) +46 (0) Huddinge Hemsida Telefax Telefon Björkholmsvägen 2-4 Reviderad TELTEX AB

2 Ingjutningspressar för snittprover
Sida 2 +46 (0) +46 (0) Huddinge Hemsida Telefax Telefon Björkholmsvägen 2-4 Reviderad TELTEX AB Ingjutningspressar för snittprover

3 Wetting balance för lödbarhetsprov
Sida 3 +46 (0) +46 (0) Huddinge Hemsida Telefax Telefon Björkholmsvägen 2-4 Reviderad TELTEX AB Wetting balance för lödbarhetsprov Standarder för lödbarhetsprovning Komponenter: IEC Environmental testing - Part 2: Tests - Test Te: Solderability testing of electronic components for surface mount technology by the wetting balance method IPC/EIA/JEDEC J-STD-002B ( ) Solderability Tests for Component Leads, Terminations, Lugs, Terminals and Wires. Mönsterkort: För mönsterkort finns idag ingen IEC-standard men det finns en (amerikansk) standard där vätningsvågen finns med som ett alternativ och det är IPC/EIA J-STD-003A Solderability Test for Printed Boards.

4 Sida 4 +46 (0) +46 (0) Huddinge Hemsida Telefax Telefon Björkholmsvägen 2-4 Reviderad TELTEX AB Lödbarhetsprovning av komponenter och mönsterkort med hjälp av vätningsvåg (Wetting balance) Metoden Lödbarhetsprovning med hjälp av en MUST II vätningsvåg (”wetting balance”) innebär att provet hängs i en hållare kopplad till en mycket känslig våg. En lodkula, med antingen en diameter på 4 mm (200 mg lod) eller 2 mm (25 mg lod), eller ett lodbad lyfts mot provet. Kontakten registreras genom den kraftförändring som sker då lodytan träffar provet. Provet doppas till ett förutbestämt djup, vanligtvis 0,1 mm. Den kraft, vätkraften, som uppkommer då lodet väter provet registreras under hela doppningen och presenteras sedan dels som en kurva och dels som kraften efter viss utvald tid. Utifrån utseendet på kurvan är det möjligt att dra slutsatser om lödbarheten hos provet.

5 TELTEX AB Sida 5 www.teltex.se +46 (0)8 449 83 01 +46 (0)8 449 83 00
Huddinge Hemsida Telefax Telefon Björkholmsvägen 2-4 Reviderad TELTEX AB A Badet med lodet förs upp tills det träffar provet och startar testet. Badytans läge registreras genom den kraftförändring som uppstår då provet träffar badytan. A-B Badet fortsätter upp tills inställt djup uppnåtts. B Badets rörelse uppåt har stannat och provet har uppnått inställt doppdjup. I detta läge är vätkraften negativ då provet trycker undan lodet. B-C Skillnaden mellan B och C är den tid det tar för provet att uppnå lödtemperaturen. C Vid C börjar menisken stiga upp längs provet. D Vätkurvan passerar flytkraftslinjen (bouyancy line). I detta läge är meniskens vinkel mot provet 90º. Tiden att till D motsvarar tiden till vätning startar då vätningdefinieras som en vinkel <90º. Vätkraften är lika stor som flytkraften och detta är den riktiga noll-linjen. E Vätkurvan passerar maskinens noll-linje som motsvarar provets tarerade vikt innan testet startar. Denna punkt har ingen fysikalisk betydelse. D-F Menisken fortsätter att stiga längs provet. Ofta används vätkraften efter 2 sek som ett jämförelsetal för lödbarheten. F Den maximala vätkraften har uppnåtts, lodet har stigit till maximal höjd på provet. G När provet dras ut ur badet kommer kraftregistreringen att öka dels beroende på lodets ytspänning och dels på kohesionskrafterna hos lodet. H Provet har släppt kontakten med badet och kurvan kommer att hamna något över maskinens noll-linje då en del lod har fastnat på provet. Eftersom G och H inte har någon betydelse vid lödbarhetsprovning så avbryts mätningen vid den tid som angetts som dopptidens slut.

6 Inslipning av snittprover
Sida 6 +46 (0) +46 (0) Huddinge Hemsida Telefax Telefon Björkholmsvägen 2-4 Reviderad TELTEX AB Inslipning av snittprover

7 Isolationsprovutrustning 15 kV
Sida 7 +46 (0) +46 (0) Huddinge Hemsida Telefax Telefon Björkholmsvägen 2-4 Reviderad TELTEX AB Renhetstest Isolationsprovutrustning 15 kV

8 Processkemikontroll TELTEX AB Sida 8 www.teltex.se +46 (0)8 449 83 01
+46 (0) Huddinge Hemsida Telefax Telefon Björkholmsvägen 2-4 Reviderad TELTEX AB Processkemikontroll

9 Skikttjockleksröntgen
Sida 9 +46 (0) +46 (0) Huddinge Hemsida Telefax Telefon Björkholmsvägen 2-4 Reviderad TELTEX AB Skikttjockleksröntgen

10 Atomabsorptionsmeter
Sida 10 +46 (0) +46 (0) Huddinge Hemsida Telefax Telefon Björkholmsvägen 2-4 Reviderad TELTEX AB Atomabsorptionsmeter

11 Sandgryta för värmechocktest
Sida 11 +46 (0) +46 (0) Huddinge Hemsida Telefax Telefon Björkholmsvägen 2-4 Reviderad TELTEX AB Sandgryta för värmechocktest

12 Colorimeter TELTEX AB Sida 12 www.teltex.se +46 (0)8 449 83 01
+46 (0) Huddinge Hemsida Telefax Telefon Björkholmsvägen 2-4 Reviderad TELTEX AB Colorimeter

13 Bildanalyssystem TELTEX AB Sida 13 www.teltex.se +46 (0)8 449 83 01
+46 (0) Huddinge Hemsida Telefax Telefon Björkholmsvägen 2-4 Reviderad TELTEX AB Bildanalyssystem


Ladda ner ppt "TELTEX AB Teltex laboratorium Ingjutning av snittprover"

Liknande presentationer


Google-annonser