Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Delprojekt Delprojekt Tider

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Delprojekt Delprojekt Tider"— Presentationens avskrift:

1 Delprojekt Delprojekt Tider
WP1 Metod för bedömning av brandspjälkning WP2 Tillverkning av element WP3 Brandprovning WP4 Provning av beständighet WP5 Slutrapportering WP6 Spridning av resultat

2 Framtagning av recept Totalt 57 recept varav 27 är husbyggnad-SKB (CEM II), 25 är anläggnings-SKB (CEM I) 5 stycken recept är norsk anläggnings-SKB med silika. Framtagningen gjordes först på lab

3 Sammansättningar vpt 0,40-0,55 0,25-0,40 vct 0,52-0,71 0,40 Cement
Hus-SKB ANL-SKB vpt 0,40-0,55 0,25-0,40 =v/(c+f) vct 0,52-0,71 0,40 Cement kg/m3 420 kg/m3 Max: 500 resp. 560 Kalkfiller 50-120kg/m3 kg/m3 Sand 0-8 56-67% Sten 8-16 33-44% PP-fiber 0-1,5kg/m3 32m/12mm el. 16 m/6mm PP-filler 0,5-10kg/m3 1,5-5kg/m3 Tillsatsmedel 0,5-1,0% of C 0,7-1,0% of C Sikament 20HE + Stabilizer

4 Sammansättningar forts
Norsk ANL-SKB vpt 0,41 vct 0,45 Cement 410kg/m3 Silika 32kg/m3 Sand 0-8 58% Sten 8-16 42% PP-fiber 0-2kg/m3 Tillsatsmedel 0,5-1,0% of C

5 Fiber + form + ytfinish 1 kg fiber motsvarar Vid diameter 18mm:
st eller en yta 244 m2 Antal fibrer /kg Yta m2/kg st eller en yta om 137 m2 + form + ytfinish

6 Tillsättning av material

7 Produktion

8 SKB • Flytsättmått (målvärde 650±100 mm) • T50 (målvärde 2-6 sek)
• Lufthalt + okulär bedömning av stabilitet

9

10 Produktion 100 m3 SKB: ca 500 mindre element, 500×500×200mm
40 plattor, 1800×1200×200mm 8 balkar 3200×600×200mm och 912 kuber

11 Slutsatser Ofta lidande reologi med fiber Vpt 0,30 (anl) & 0,50 (hus)
6mm vs 12mm 18mm vs 32 mm 2kg fiber? Osäker lufthalt (några fall)


Ladda ner ppt "Delprojekt Delprojekt Tider"

Liknande presentationer


Google-annonser