Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lymfdränage studerat med lymfscintigrafi i armarna efter sentinel node biopsi jämfört med axillarutrymning vid bröstbevarande kirurgi Leif Perbeck*, Fuat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lymfdränage studerat med lymfscintigrafi i armarna efter sentinel node biopsi jämfört med axillarutrymning vid bröstbevarande kirurgi Leif Perbeck*, Fuat."— Presentationens avskrift:

1 Lymfdränage studerat med lymfscintigrafi i armarna efter sentinel node biopsi jämfört med axillarutrymning vid bröstbevarande kirurgi Leif Perbeck*, Fuat Celebioglu*, Jan Frisell*, Eva Gröndal**, Leif Svensson***, Rimma Danielsson**. Bröst- sarkom- och endokrinkirurgiskakliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna*, Röntgenkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge**, Medicinsk fysik, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge***

2 Syfte Avsikten med studien var att undersöka lymfdränage studerat med lymfscintigrafi i armarna på patienter opererade med antingen sentinel node biopsi (SNB) eller axillarutrymning (ALND)

3 Lymfödem Volym > 10%

4 Hypotes Lymfdränaget påverkas mindre efter SNB jämfört med ALND
Morbiditeten vid SNB är lägre än efter ALND Lymfscintigrafi kan påvisa skillnader i lymfcirkulation som inte är tydliga kliniskt i form av ett utvecklat lymfödem

5 Material 30 patienter med ensidig invasiv bröstcancer opererades med bröstbevarande kirurgi och SNB. 30 patienter med ensidig invasiv bröstcancer opererades med bröstbevarande kirurgi och ALND. Postoperativ strålning endast mot det opererade bröstet Mätningar utfördes 2-3 år efter avslutad radioterapi

6 Metoder Armvolymen mättes med vattenbad enligt Archimedes princip
Lymfscintigrafi utfördes i armarna Hudcirkulationen mättes med Laser Doppler Fluxmetri Hudtemperatur Rumstemperatur Frågeformulär

7 Arm volume displacement. Median, interquartile range
ALND n:30 SN Ratio of volume after to before, op side 1.06 (0.11) 1.00 (0.09) P-value 0.11 0.64 Ratio of op. to non-op. volume postoperatively 1.03 (0.11) 1.02 (0.02) 0.004 0.58

8 Lymfscintigrafi Injectioner: 10 MBq 99m Tc-nanocolloid injicerades både i första och andra mellan-finger området i varje hand. Bild: gamma kamera med en låg LEHR collimator Patienterna undersöktes liggande med armarna utefter sidorna Bilder togs efter 5 min, 30 min, 1 timme, 2 timmar och 3 timmar efter injektion

9 Lymfscintigrafi

10 Lymfscintigrafi

11 Resultat (ALND) 6 patienter hade kliniskt uttalat lymfödem
3 patienter hade ”dermal backflow” 2 av dessa hade ett kliniskt uttalat lymfödem 1 patient med patologiskt ”dermal backflow” hade inga tecken på lymfödem

12 Clearance of indicator from the injection site
ALND half-time, h n:30 SNB half-time, h Operated side 16.1 (7.2) 15.7 (13.7) Non-operated side 14 (8.4) 14 (14.6) Operated/non-operated ratio 1.00 (0.77) 1.05 (0.52) P-value operated/non-operated 0.52 0.35 P-value between groups 0.95

13 Time point for 1% of the indicator in the axilla
Time point for 1% of the indicator in the axilla. Median, interquartil range ALND h n:30 SNB h Operated side 1.35 (0.84) 1.04 (0.58) Non-operated side 1.14 (0.54) 0.9 (0.63) Operated/non-operated ratio 1.18 (0.73) 1.01 (0.27) P-value operated/non-operated 0.11 0.57 P-value between the groups 0.14

14 Amount of indicator in the axilla compared with the injection site after 180 minutes (%)
ALND n:30 SNB Operated side 1.92 (1.90) 3.27 (2.01) Non-operated side 3.05 (1.90) 3.28 (2.53) Operated/non-operated ratio 0.66 (0.52) 0.96 (0.36) p-value 0.0011 0.83 P-value between the groups

15 Hudcirkulation, hudtemperatur och rumstemperatur
Ingen skillnad i hudcirkulation Ingen skillnad i hudtemperatur Ingen skillnad i rumstemperatur

16 Questionnaire concerning symptoms such as heaviness, tension, tenderness and swelling of the arm
ALND SNB Total Symptom 21 10 31 Symptom free 9 20 29 30 60 P-value

17 Sammanfattning Lymfdränaget på den opererade sidan jämfört med den icke opererade sidan var mindre påverkat vid SNB än vid ALND. Morbiditeten associerad med SNB var mindre uttalad än efter ALND. Resultaten bekräftar inte vår hypotes att lymfscintigrafi kan påvisa skillnader i lymfcirkulation som inte är kliniskt tydliga iform av ett uttalat lymfödem. Den mest känsliga kliniska metoden förefaller vara mätning av armvolymen

18


Ladda ner ppt "Lymfdränage studerat med lymfscintigrafi i armarna efter sentinel node biopsi jämfört med axillarutrymning vid bröstbevarande kirurgi Leif Perbeck*, Fuat."

Liknande presentationer


Google-annonser