Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitet i högskolan Linda Simonsen September 2016

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitet i högskolan Linda Simonsen September 2016"— Presentationens avskrift:

1 Kvalitet i högskolan Linda Simonsen September 2016
sdsss

2 En timme om högskolekvalitet
Varför är högskolekvalitet intressant? Vad är högskolekvalitet och vilken betydelse har den? Rankinglistor? Råd till blivande studenter? sdsss

3 Antal studenter i högskolan 1945-2012
Källa: UKÄ sdsss

4 Vad är högskolekvalitet för er?
? ? ? ? ?

5 Vad är högskolekvalitet? - Staten
Staten – lagar och förordningar Högskolelagen 4 § ”Verksamheten ska avpassas så att en hög kvalitet nås i utbildningen och forskningen.” ”De tillgängliga resurserna ska utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten.” Staten – Universitetskanslersämbetet (UKÄ) utvärderar högskolans kvalitet Definitionen av och hur man utvärderar kvalitet varierar över tiden Tittat på bl a förutsättningar, processer, resultat sdsss

6 Vad är högskolekvalitet? - Forskning
Kvalitet mäts med t ex antagningspoäng/svårighet att komma in, rankingar, lärarlöner, studenternas ”högskoleprov”, lärartäthet Samband med inkomst, arbetslöshet, examen, giftermål, barn? - Selektion – skilja på studentens kvalitet och utbildningens kvalitet

7 Vad är högskolekvalitet? - Saco
”Kvalitet i högskolevalet” (2013), Lilliefeldt - Om att välja högskola efter kvalitet ”Högskolans kvalitet och studenternas framtida inkomster” (2015), Regnér & Simonsen Kvalitet mäts med andel disputerade lärare, lärartäthet, medstudenternas genomsnittsbetyg från gymnasiet Kvaliteten varierar (”snedrekrytering”) Kvaliteten spelar roll för inkomsten

8 Vad är högskolekvalitet? Studenterna (1)
- Studieort (kostnadsläge, andel studenter, kultur, pub, sport, andel som gör utbyte) - Akademiska värden (andel disputerade lärare, internationella utbyten, lärarlöner) - Socialt liv (antal inresande studenter, studentkår) - Lokaler och praktiska värden (bibliotek, kostnader för faciliteter, administratörer, bostäder) - Studenter (antal sökande, antagningspoäng, examina, genomströmning, lön, etablering) - Undervisning (lärartäthet, undervisningstid) Källa: FOKUS 2012

9 Vad är högskolekvalitet? Studenterna (2)
Vad gör en högskola attraktiv (% anger hur stor vikt de har): 30 % Studieort (kostnadsläge, andel studenter, kultur, pub, sport, andel som gör utbyte) 24 % Akademiska värden (andel disp lärare, internationella utbyten, lärarlöner) 15 % Socialt liv (antal inresande studenter, studentkår) 14 % Lokaler och praktiska värden (bibliotek, kostnader för faciliteter, administratörer, bostäder) 13 % Studenter (lön, etablering, antagningspoäng, examina, antal sökande, genomströmning ) 4 % Undervisning (lärartäthet, undervisningstid) Källa: FOKUS 2012

10 Men vad kännetecknar egentligen en bra utbildning?
Vad är objektivt? Lika för alla Vad är subjektivt? Olika för olika personer Kvalitet är det som gör att man når: - kunskapsnivåer - examensmål Vad är kvalitet och vad är resultat/utfall av kvalitet? Vad kan högskolan påverka?

11 Hur är det ställt med kvaliteten i den svenska högskolan?
Lärarkvalitet? Utbildningskvalitet? Studentkvalitet? Varierar stort, både mellan och inom högskolor Var fjärde utbildning underkändes i den senaste statliga kvalitetsutvärderingen

12 Hur värdera rankinglistor?
Vad innehåller de/vad baseras de på? Vilken information kan man få från dem? Mäter de kvalitet eller något annat? Jämför utbildningar/högskolor med varandra, säger ofta inget om hur hög kvaliteten är (URANK) sdsss

13 Vilka råd kan man ge blivande studenter?
Utbildningens kvalitet spelar roll, men fundera på: VEM är du? VAD vill du läsa? Vad är viktigt för just DIG? Läs på, kontakta högskolorna, samla information! Välj med hjärna och hjärta!

14 Kontakt: linda.simonsen@saco.se
Tack! Kontakt: sdsss


Ladda ner ppt "Kvalitet i högskolan Linda Simonsen September 2016"

Liknande presentationer


Google-annonser