Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Äventyr och kompisar!. Äventyr och kompisar! Unga som gör världen bättre Scouterna ger barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Äventyr och kompisar!. Äventyr och kompisar! Unga som gör världen bättre Scouterna ger barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva."— Presentationens avskrift:

1

2 Äventyr och kompisar!

3 Unga som gör världen bättre
Scouterna ger barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans och växa som individer. Vi bidrar till ett öppet samhälle präglat av mångfald och respekt, något som är mer aktuellt än någonsin. Vi har 100 års erfarenhet av att jobba med aktivt uteliv, gruppdynamik, ledarskap, personlig utveckling och stärkt självkänsla. Vår vision - Unga som gör världen bättre Scouterna erbjuder unga att utvecklas till sin fulla potential, i en trygg miljö där alla får vara sig själva.

4 Världens största idéburna ungdomsorganisation
Det finns 65 miljoner scouter i nästan världens alla länder R 99.5%

5 Spänning, gemenskap och utveckling
Scouterna är en politiskt och religiöst obunden organisation där scoutkårer bedriver scouting med hjälp av ideellt engagemang. Verksamheten kan se lite olika ut från kår till kår beroende på intressen och förutsättningar. Kårer kan ha olika inriktningar med fokus på till exempel segling, nykterhet, kristendom eller musik.

6 Men hur fungerar scouting?
9 av 10 föräldrar som har sina barn i Scouterna kan tänka sig att rekommendera aktivitet till andra.

7 Varför? Varför är syftet med att vi gör en speciell aktivitet och hur scouterna kommer att växa som individer genom detta. Hur? Hur handlar om vår pedagogik, scoutmetoden. Vad? När vi har med oss målen dvs varför, och hur vi ska lägga upp det vi gör, kan vi utifrån det skapa roliga och utvecklande aktiviteter, alltså vad vi gör med våra scouter.

8 Utvecklingsområden LIVSFRÅGOR KROPPEN KÄNSLAN GRUPPEN TANKEN
Scouting handlar om personlig utveckling, för att unga ska kunna göra världen bättre Därför vill vi utveckla barn och unga inom fem utvecklingsområden. Kroppen – fysisk utveckling Att få förståelse för och uppskatta sin kropp. Prova på att tänja och utveckla sina fysiska förmågor, både stora och små (finmotoriska). Gruppen – social utveckling Att lära sig att ingå i ett sammanhang, i patrullen likaväl som i samhället, och att lära sig leda och ledas. Acceptera och uppskatta sig själv och andra. Tanken – intellektuell utveckling Att utveckla förmågan att lära genom att göra och få möjlighet att enskilt och tillsammans med andra reflektera över vad och hur man gör i olika situationer. Känslan – känslomässig utveckling Att utforska och reflektera över sina känslor och få möjlighet att utveckla självkänsla, självförtroende och empati. Livsfrågorna – andlig utveckling Att få möjlighet att tillsammans med andra fundera över etik, moral, livsåskådning och tro.

9 Självinsikt och självkänsla
Relationer Egna värderingar Ledarskap Aktiv i gruppen Målspår Existens Självinsikt och självkänsla Känsla för naturen Fysiska utmaningar Förståelse för om- världen Ta hand om sin kropp Kritiskt tänkande Aktiv i samhället Fantasi och kreativt uttryck Målspår symboliserar att scouterna går längs men en stig. Scouternas program är ett heltäckande program med utveckling inom alla dessa mål. Det finns en naturlig stegring i programmet för scouterna. Problem- lösning För att göra det lättare för barn och unga att utvecklas inom de fem utvecklingsområdena finns 14 målspår. Målspåren anpassas efter åldersgrupperna. Ju äldre scouter blir desto mer ansvar tar de själva.

10 Scoutmetoden LOKALT & GLOBALT SAMHÄLLSENGAGEMANG SCOUTLAG OCH SCOUTLÖFTE PATRULLSYSTEMET LEARNING BY DOING Scoutmetoden är en metod för personlig utveckling genom icke-formellt lärande. Den är utformad för att ge unga människor möjlighet att få utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar. Det är den metod som all verksamhet i Scouterna bygger på och är vårt ”Hur” SYMBOLISKT RAMVERK FRILUFTSLIV STÖDJANDE LYSSNANDE LEDARSKAP

11 Alla scouter får möjlighet att utvecklas efter egen förmåga.
Åldersindelning SPÅRARSCOUT 8-9 ÅR UPPTÄCKARSCOUT 10-12 ÅR ÄVENTYRARSCOUT 12-15 ÅR UTMANARSCOUT 15-18 ÅR ROVERSCOUT 19-25 ÅR Allting i Scouterna är åldersanpassat och blir mer utmanande för varje år. Det här är de fem åldersgrupperna Spårare – Upptäckare – Äventyrare – Utmanare – Rover. Förr kallades de minior, junior, patrull och RS. Alla scouter får möjlighet att utvecklas efter egen förmåga.

12 Läger och äventyr LÄGER OCH ÄVENTYR
De flesta kårer har läger på sommaren och hajker på hösten och våren. Ibland gör kåren aktiviteter med andra kårer i området. Utöver den vanliga scoutverksamheten arrangeras större läger och äventyr både i Sverige och i andra länder där scouter får chans att mötas och byta erfarenheter. Vart fjärde år är det världsscoutjamboree på en plats i världen där scouter från hela världen möts under en vecka. I Sverige arrangeras regelbundet jamboreer där alla landets scouter får chans att mötas. Scouterna arrangerar också spännande hajker och vandringar varje år som alla scouter i Sverige kan anmäla sig till. De flesta arrangemang riktar sig till scouter i äventyraråldern och uppåt och målet är att ge deltagarna upplevelser utöver det vanliga som leder till personlig utveckling. Information och anmälningslänkar finns på scoutservice.se

13 Scouterna lovar Sveriges bästa ledare
Ledarskapsön är Scouternas utbildningssystem Här får du ny kunskap, tips och verktyg och kan byta erfarenheter med andra ledare Ledarskapsön är Scouternas utbildningssystem. Här finns massor av möjligheter för dig som engagerar dig i Scouterna. Genom kursen får du ny kunskap, chans att byta erfarenheter med andra ledare och du får tips och verktyg som gör scouting både roligt och enkelt. Webbkursen Trygga möten är obligatorisk för alla scoutledare. Barn och unga har rätt till en trygg fritidsverksamhet Förebygga och agera mot alla former av övergrepp och kränkningar. Sedan 2013 obligatorisk utbildning för alla över 15 år inom Scouterna

14 Barn och unga har rätt till en trygg fritidsverksamhet
Ledarskapsön är Scouternas utbildningssystem. Här finns massor av möjligheter för dig som engagerar dig i Scouterna. Genom kursen får du ny kunskap, chans att byta erfarenheter med andra ledare och du får tips och verktyg som gör scouting både roligt och enkelt. Webbkursen Trygga möten är obligatorisk för alla scoutledare. Barn och unga har rätt till en trygg fritidsverksamhet Förebygga och agera mot alla former av övergrepp och kränkningar. Sedan 2013 obligatorisk utbildning för alla över 15 år inom Scouterna Webkursen Trygga Möten är obligatorisk för alla scoutledare.

15 Tillsammans kan vi göra mer!
Alla får vara med - alla behövs! 90 % sunda värderingar 10 % learning by doing Kårens önskemål Att vara engagerad i Scouterna kräver inte att man har gedigen erfarenhet. Precis som i Scouternas program så bör ledarskapet vara stegrande. Det innebär att man till 90% ska ha sunda värderingar. 10% lär man sig, och mycket har ni fått med er redan idag. Berätta hur det är att vara ledare. - Det bästa med att vara scoutledare är… Alla är välkomna att engagera sig. Be de vuxna berätta vad är de är bra på och tycker är roligt. Hur tror de att de skulle kunna hjälpa kåren? Berätta vad just er kår behöver för hjälp av vuxna/ledare i scouterna just nu: Avdelningsledare, kassör, stugfogde, materialansvarig? Be alla som kan tänka sig att engagera sig på något sätt att skriva upp sig på en kontaktlista men namn, mejl och telefonnummer (Återkoppla till alla, helst via telefonsamtal). Hur vill du vara med och bidra?

16 Vi lovar äventyr och kompisar
Mer info:

17 Frågor?


Ladda ner ppt "Äventyr och kompisar!. Äventyr och kompisar! Unga som gör världen bättre Scouterna ger barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva."

Liknande presentationer


Google-annonser