Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Catrin Eriksson Biblioteksdagarna Växjö 2017

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Catrin Eriksson Biblioteksdagarna Växjö 2017"— Presentationens avskrift:

1 Catrin Eriksson Biblioteksdagarna Växjö 2017
Fokusbibliotek som utvecklingsmodell – framgångsfaktorer och erfarenheter Catrin Eriksson Biblioteksdagarna Växjö 2017

2

3 Genom att ta ett helhetsgrepp på frågan.
Genom att tillsätta en person som får det övergripande ansvaret för skolbiblioteksutvecklingen. Genom att inte låta frågan om skolbibliotek bli något som är upp till en enskild skola eller en enskild rektor.

4 Fokusbibliotek Bemanna heltidsanställda, fackutbildade bibliotekarier
Rusta upp lokal, inventarier, medier, biblioteksdatasystem Skapa verksamhet verka läsfrämjande, utveckla informationskompetens

5 Modellen: innehåller lite central styrning, inget färdigt recept som ska följas till punkt och pricka, medger stor frihet och möjlighet till lokal anpassning ger förutsättningar för ett utvecklingsarbete som ska ske på varje enskild skola som ansluter till modellen

6 Framgångsfaktorer: Politiskt beslut Utvecklingsmedel Organisation
Samordning Nätverk Uppdrag Rektors roll Integrering av biblioteksverksamheten i undervisningen Organisation

7 Integrerad biblioteksverksamhet
Bidrar till ÖKAD KVALITET på undervisningen Lärare: elever får ta del av en undervisning som ger fler intryck, infallsvinklar och nya kunskaper Bibliotekarie: elevernas lärande ökar som en frukt av det arbete vi och lärarna gör tillsammans

8 Integrerad biblioteksverksamhet
Bidrar till att utveckla DIGITAL KOMPETENS på skolan Chef inom utbildningsförvaltningen: med tekniken på plats utvecklar lärare och bibliotekarier nya pedagogiska arbetssätt tillsammans Utvecklingsledare IKT: bibliotekarierna inspirerar till ökad användning av digitala verktyg och förenar på ett utmärkt sätt teknik med innehåll i undervisningen

9 Bibliotekets roll i en strävan mot ökad måluppfyllelse underlättas av:
VISIONÄR rektor NYFIKNA lärare Bibliotekarien som KOLLEGA

10 Resultat Svenska nationellt prov årskurs 6, delprov B: läsförståelse – alla elever godkända, 50 % betyg A Svenska nationellt prov årskurs 9, delprov B: läsa % av eleverna fick de högsta betygen % av eleverna fick de högsta betygen % av eleverna fick de högsta betygen SO samhällskunskap årskurs 6 frågor om källkritik på en skola med fokusbibliotek nådde 69,9% av eleverna betyg A och C medan det på en skola utan fokusbibliotek endast var 25,3%


Ladda ner ppt "Catrin Eriksson Biblioteksdagarna Växjö 2017"

Liknande presentationer


Google-annonser