Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Målstyrning ”Om vi inte vet vart vi är på väg, gör det detsamma om man hamnar någon annanstans”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Målstyrning ”Om vi inte vet vart vi är på väg, gör det detsamma om man hamnar någon annanstans”"— Presentationens avskrift:

1 Målstyrning ”Om vi inte vet vart vi är på väg, gör det detsamma om man hamnar någon annanstans”

2 Styrmodeller Varje kommun har olika förutsättningar för styrning
talet programbaserad styrning – ”strö pengar över folket” – söka behov talet rambudgetering – begränsade resurser talet målstyrning – vad finns inom ramen talet köp och sälj system, kundens val talet styrning mot hållbar utveckling

3 Mål - styrning Vem skulle springa 42 kilometers lopp om det inte fanns en mållinje?!!

4 Målstyrning – vad är det?
Verksamhetens styrs av en logisk målhierarki, från övergripande mål till stegvis nedbrytna mål till underordnade mål De underordnade målen skall gå att härleda ur de överordnade målen

5 Vad finns det för förhinder att genom föra målstyrt organisation?
* erfarenheter och traditioner * ledarstil, kunskapsyn, människosyn * ekonomi och resurser

6 Varför målstyrning? Nya behov kan inte lösas med resurstillskott
Professionella anställda accepterar inte detaljstyrning En decentraliserad organisation kräver genomtänkta mål

7 Fördelar Tydliggör ställda krav
Medger en riktig och effektiv resursanvändning Ger bättre verksamhet Möjlighet att påverka sitt arbete Större ansvar Ökar möjligheter till kreativitet, initiativsförmåga, delaktighet och trivsel

8 Målstyrning Mål anges för verksamheten som helhet och dess delar
Man följer upp i vad målen har uppnåtts Ledningen anger vad som ska åstadkommas, medan anställda har större et att bestämma hur det ska gå till

9 Målstyrning En väl fungerande målstyrning innebär:
- vilja och formåga att formulera mål - vilja och förmåga att följa upp graden av måluppfyllelse - en dialog mellan politiker och medarbetare

10 Inriktningsmål - allmänt formulerat - anger riktningen
- gemensam grundsyn

11 Effektmål - konretiserar - kvantifierar - tidsbegränsar
Med utgångspunkt på vilka effekter man vill att verksamheten ska ha för den enskilde Målen kan vara kvantitativa och kvalitativa

12 Produktionsmål - vad som ska utföras - när det ska utföras
- hur det ska utföras

13 Framgångsfaktorer i Målstyrning
Klara mål formuleras Anställdas möjlighet att medverka Återföring av resultat Måluppfyllelse belönas Ledningens stöd

14 Samstyrning Trenden under 1990-talet:
Ett socialt ledarskap i en öppen organisation *** varje människa är ledare av sitt arbete *** självstyrning med medvetenhet om organisationens filosofi, vision och mål

15 Socialt ledarskap Honnörsordet är lärandet
Kontinuerlig kompetensutveckling Rika kommunikativa processer i organisationen, horisontellt, vertikalt och diagonalt Syftet är att ledarskapet får pedagogiskt karaktär och roller med helt nya dimensioner


Ladda ner ppt "Målstyrning ”Om vi inte vet vart vi är på väg, gör det detsamma om man hamnar någon annanstans”"

Liknande presentationer


Google-annonser