Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mål HeLP 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mål HeLP 2016."— Presentationens avskrift:

1 Mål HeLP 2016

2 Stressa rätt Varva stress med (snabb) återhämtning
Förhållningssätt och verklighetsuppfattning Tydliga mål Källa: Dan Hasson

3 När fungerar mål? Tydliga Utmanande Delaktighet Återkoppling
Konkreta och mätbara, kortsiktiga, få till antalet (max 7) Utmanande Lämplig grad av måluppfyllelse ca % Delaktighet Återkoppling Engagerande/meningsfulla Källa: Stefan Söderfjäll

4 Gemensamma mål när arbetsuppgifterna kräver samarbete.
Olika typer av mål Gemensamma mål när arbetsuppgifterna kräver samarbete. Individuella mål när arbetsuppgifterna lämpar sig bäst för enskilda individer. Effektmål Resultatmål Prestationsmål Kunskaps-/läromål Processmål Källa: Stefan Söderfjäll

5 Goal Setting Theory ”Linjärt och positivt samband mellan hur svårt ett mål är att nå och prestationer. Mer ambitiösa mål är relaterade till högre prestationer. Det gäller till målet är så pass utmanande att individens förmåga inte längre räcker till.” ”Specifika och utmanande mål leder till betydligt högre arbetsprestationer jämför med om inga mål sätts för arbetsprestationen eller om målen är vaga och ospecifika.” Källa: Locke & Latham Linköpings universitet

6 Process för målsättning (grupp)
Process för målsättning (grupp) Vilket är vårt övergripande uppdrag? Vad är syftet med gruppen? Vilka arbetsområden/arbetsuppgifter behöver utföras för att fullfölja uppdraget? Står ni inför förändringar det närmaste året/åren? Vilka är de? Börja med den typen av diskussion istället för vilka mål som ska sättas. Räcker kanske att uppdraget blir så tydligt som möjligt? Hur kan ni mäta er prestation? Vilka indikatorer finns för de olika arbetsområdena? Dvs vad kan vi få för information som säger oss att vi lyckats med våra arbetsuppgifter? Behöver inte sätta mål för rutiner. Vilka är måltalen? Linköpings universitet

7 After Action Review

8 Dokumentation AAR


Ladda ner ppt "Mål HeLP 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser