Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Högskolan i Borås Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT Studenter: ca 1 500 Personal, Sa: 73 Professorer: 6 Lektorer: 34 Doktorander:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Högskolan i Borås Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT Studenter: ca 1 500 Personal, Sa: 73 Professorer: 6 Lektorer: 34 Doktorander:"— Presentationens avskrift:

1

2 Högskolan i Borås Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT Studenter: ca 1 500 Personal, Sa: 73 Professorer: 6 Lektorer: 34 Doktorander: 6 Adjunkter: 27 Övriga Akademier och Sektioner: 3/12  Akademin för textil, teknik och ekonomi Akademin för textil, teknik och ekonomi  Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Akademin för vård, arbetsliv och välfärd  Verksamhetsstöd Verksamhetsstöd Rektor: Björn Brorström www.hb.se

3 Anmälningsstatistik 2016 - Program Planeringstal 1:a hand(Totalt)  Förskollärarutbildningen Borås 96155(846)  Förskollärarutbildningen Varberg 7267 (512)  Förskollärarutbildningen (verksam) Borås 3293(216)  Förskollärarutbildning (verksam) Värnamo 1645(145)  Grundlärarutbildningen, Fritidshem 3236(280)  Grundlärarutbildningen, F-3 Borås 5662 (332)  Grundlärarutbildningen, F-3 Varberg 3227 (222)  Grundlärarutbildningen, 4-6 5633 (294)  Ämneslärarutbildningen, 7-9 (sv, eng, sva) 2422 (142)  Masterprogram i pedagogiskt arbete 2024 (35)

4 Anmälningsstatistik 2016 – Fristående kurser Planeringstal 1:a hand (Totalt)  Ateljerista, 30 hp (stängd)2055(90)  Handledningsutbildning, 7,5 hp3030(42)  Medie- och informationskunnighet i skolan, 7,5 hp 3020(82)  Mentorsutbildning 7,5 hp3017(30)  Svenska som andraspråk för lärare, 30 hp (stängd)30174(556)  Invandrarakademin, 60 hp (stängd)2056(65)  Svenska som främmande språk – nybörjarkurs*20  Svenska som främmande språk – fortsättningskurs*25  Engelska för lärare, åk 1-3, 1-15 hp (Lärarlyftet) 4057  Svenska som andraspråk, åk 1-3, 1-30 hp (Lärarlyftet) 4043  Svenska som andraspråk, åk 4-6, 1-30 hp (Lärarlyftet) 4040  Svenska som andraspråk, åk 7-9, 1-45 hp (Lärarlyftet)4042

5 Examenstillstånd  Förskollärarexamen, 210hp  Grundlärarexamen;  Fritidshem, 180hp  F – 3, 240hp  4 – 6, 240hp  Ämneslärarexamen,  Grundskolan årskurs 7 – 9; ma, fy, ke – ( vilande) sv, eng, ssa, 270hp  Gymnasium: ma, ke – (vilande)

6 Styrdokument. Lokala mål på Högskolan i Borås:  Tydlig integrering mellan ämneskunskaper och ämnesdidaktik  Inkludering  Informationssökningskompetens  Digital kompetens  Estetiska uttrycksformer  Hållbar utveckling

7

8 Vision/övergripande mål-Fokusområden  Sätta studentens lärande i centrum  Öka forskningsvolymen 60/40  Utveckla kompletta akademiska miljöer  Utveckla och implementera ett kvalitetsledningssystem vid akademin  Initiera/implementera ett systematiskt /långsiktigt kvalitets- /utvecklingsarbete med fokus på:  Flexibelt lärande  Forsknings-, professions- och verksamhetsanknytning  Profilering  Ämnesöverskridande samarbeten  Breddad rekrytering  Internationalisering  HU-förankring

9 Mentorsverksamhet.  Förutsättningar: Grupp på ca 8 studenter + mentor. 3 träffar/termin á 90 min. Start termin 2- examen. Träffarna är obligatoriska. Plats: högskolan.  Syfte: Den personliga utvecklingen och den sociala kompetensen ska medvetandegöras och utvecklas. Samspelet mellan teori och praktik synliggörs genom studentens frågor eller reflektioner. Förstå komplexiteten i yrkesrollen. Erfarenheter från såväl verksamhetsförlagda som högskoleförlagda studier ska bearbetas.

10 Kontaktuppgifter  Programansvarig Grundlärare åk 4-6, VFU-ansvarig, samordnare för mentorsverksamheten för grundlärare och ämneslärare: ingamay.larsson@hb.se tel: 0732-305921, 033-435 44 56 ingamay.larsson@hb.se


Ladda ner ppt "Högskolan i Borås Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT Studenter: ca 1 500 Personal, Sa: 73 Professorer: 6 Lektorer: 34 Doktorander:"

Liknande presentationer


Google-annonser