Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna!.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna!."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna!

2 Till Grundlärarprogrammet
F-3 och 4-6! Världens viktigaste yrke!!

3 Grundlärarprogrammet
Utbildningen varar i fyra år Det är 240 hp Sju kärnkurser (Utbildningsvetenskaplig kärna) Nio ämneskurser Tre VFU-perioder (30hp) Två självständiga arbeten

4 Centrala begrepp En kärnkurs innehåller ”vissa kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för alla lärare oavsett inriktning och oavsett skolväsendets organisation”. VFU: Verksamhetsförlagd utbildning , kommer strax mer information om VFU

5

6

7 Universitetsstudier….
Vad innebär det b.la.? Ni är studenter vid Uppsala Universitet Ni är kommande förhoppningsvis stolta ambassadörer för universitetet och förebilder för ert kommande yrke Ni är inte längre elever i en skola

8 Vad innebär det mer….? Självständiga studier Litteraturläsning
Uppgifter Föreläsningar Seminarier osv. osv. Och sist men inte minst ”studentlivet” ”studentlivet”i Uppsala

9 VFU - en återkommande del av lärarprogrammen
Marianne Waldestrand Lennart Ericsson Mats Bratteby

10 VFU - en återkommande del av lärarprogrammen
Mats Bratteby Marianne Waldestrand Lennart Ericsson

11 VFU organiseras och leds av ett nätverk av personer från fakulteten, universitetsinstitutionerna och VFU-områden VFU-koordinator (UU, Fakulteten för utb.vet, 3 st) Övergripande ansvar för VFU. Planerar, leder informerar och samordnar mm VFU-administratör (UU, EDU) Grundplacerar studenter i olika VFU-områden/kommuner och administrerar VFU på uppdrag av fakulteten VFU-ansvariga universitetslärare (UU, institutioner) Kursledare och examinatorer för VFU-kurser på institutionerna VFU-samordnare (kommunanställd) Fördelar och placerar studenter hos lokala lärarutbildare (LLU) på förskolor/skolor inom respektive kommun Lokala lärarutbildare (LLU) Lärare i kommunen som handleder studenterna i förskola/skola Lärarprogrammen VFU Marianne Waldestrand Lennart Ericsson Mats Bratteby

12 Vad är VFU? Lärarprogrammen VFU Marianne Waldestrand Lennart Ericsson Mats Bratteby Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är den samlade benämningen på alla former av utbildning som i huvudsak äger rum i den aktuella verksamhetens miljö. Skolförlagd utbildning Utlandsförlagd utbildning Fältstudier Vilken form av VFU som ingår i en VFU-kurs finns preciserat i kursplanen

13 Från praktik till VFU Praktik VFU Öva sig i hantverket
Lärarprogrammen VFU Marianne Waldestrand Mats Bratteby Lennart Ericsson Praktik Öva sig i hantverket VFU Öva sig i hantverket och reflektera över grunderna Studenten är studerande även ute i förskolor och skolor

14 VFU har flera funktioner
VFU ska: ge praktiska erfarenheter som underlag för reflektion skapa möjlighet att lära av andras erfarenheter ge möjlighet att träna färdigheten i lärararbetet ge kunskaper om verksamhetens organisation Lärarprogrammen VFU Marianne Waldestrand Mats Bratteby Lennart Ericsson

15 Verksamhetsförlagd utbildning inom utbildningsvetenskaplig kärna termin 1
Lärarprogrammen VFU Marianne Waldestrand Mats Bratteby Lennart Ericsson Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6, 5 hp v.46 – 48 Må 13/11-ons 29/11 (13 dagar)

16 Var har man VFU ? Placering i 17 olika kommuner och region Gotland
Lärarprogrammen VFU Marianne Waldestrand Mats Bratteby Lennart Ericsson Gävle Tierp Östhammar Sala Heby Uppsala Norrtälje Knivsta, Vallentuna Sollentuna Järfälla Enköping Västerås Upplands-Bro Upplands Väsby Sigtuna Håbo

17 VFU-området ansvarar för din VFU i samverkan med universitetet
Lärarprogrammen VFU Marianne Waldestrand Mats Bratteby Lennart Ericsson Du tillhör samma område under hela utbildningen, men kan placeras på olika förskolor/skolor inom ditt område

18 Syftet med placeringen inom ett område är:
Att ge dig möjlighet att följa skolutvecklingen i området över tid och därigenom utveckla en djupare förståelse för läraryrket. Om särskilda skäl uppstår under din utbildning finns möjlighet att ansöka om byte av VFU-område (se studentinformation s. 4-5) Dessa ärenden hanteras av VFU-koordinator och Läras studiebevakare Blankett för ansökan finns på Studentportalen på programnivå. Lärarprogrammen VFU Marianne Waldestrand Mats Bratteby Lennart Ericsson

19 Hur går placeringen till?
Du kopplas till ett VFU-område, du kan inte välja VFU-område, men du kan önska t ex skola inom ditt VFU-område Om möjligt så tas hänsyn till bostadsort Särskilda skäl – sociala, medicinska eller andra skäl av särskild vikt. Ansök i god tid om du har särskilda skäl. Spridning av inriktningar till olika områden Slumpvis placering av övriga studenter med målet att av samtliga studenter ska: ca 50% vara placerade i Uppsala och ca 50% utanför Uppsala Lärarprogrammen VFU Marianne Waldestrand Mats Bratteby Lennart Ericsson

20 Vilket VFU-område? Studenten ser sitt VFU-område när studenten går in och begär VFU på Studentportalen. Instruktion - hur du gör finns på kurssidan i Studentportalen. Ni tillhör idag inte något VFU-område. Viktiga datum: Du ska ha begärt VFU mellan den 13/9-20/9, 2017 för att garanteras en VFU-plats. Vid eventuella frågor kontakta Karin Wiil som är VFU-administratör för grundlärarprogrammet Lärarprogrammen VFU Marianne Waldestrand Mats Bratteby Lennart Ericsson

21 Vem blir min LLU? OBS!! För att få gå ut på VFU
Din VFU-tillhörighet är lika med det område som du placeras i. Gå in på Studentportalen, logga in och begär VFU enligt de anvisningar som ges där. Här hittar du sedan kontaktuppgifter till din LLU. OBS!! För att få gå ut på VFU måste du ha lämnat ett utdrag ur belastningsregistret. Tag med detta till den 17 oktober vid mötet med VFU-samordnarna. Lärarprogrammen VFU Marianne Waldestrand Mats Bratteby Lennart Ericsson

22 Läs igenom och anteckna frågor inför nästa möte
Information om VFU Läs igenom och anteckna frågor inför nästa möte Den 17/10 kl

23 Möte med VFU - området Tisdagen den17 oktober
Introduktion inför VFU 1 kl (MaWa) Möte med VFU-områdets samordnare kl – 17.00 Lokaler för dessa möten delas ut vid introduktionen den17 oktober. Lärarprogrammen VFU Marianne Waldestrand Mats Bratteby Lennart Ericsson

24 Lycka till med din VFU!

25 Lycka till med din VFU! Lärarprogrammen VFU Mats Bratteby
Marianne Waldestrand Lennart Ericsson


Ladda ner ppt "Välkomna!."

Liknande presentationer


Google-annonser