Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rondundervisning på läkarprogrammet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rondundervisning på läkarprogrammet"— Presentationens avskrift:

1 Rondundervisning på läkarprogrammet
Anna Vi är glada över att få komma hit och informera om rondundervisning på läkarprogrammet. Bakgrunden till att vi är här är att vi sedan flera år har jobbat med undervisning och olika pedagogiska projekt för att utveckla utbildningen… Anna Hedberg och Mia Furebring Infektionskliniken 170202

2 Kritik från UKÄ (Universitetskanslerämbetet)
UKÄ januari 2014: Bristande kvalitet för målet ”visa förmåga att samverka med andra yrkesgrupper” Uppsala universitets svar till UKÄ november 2014 Införande av strukturerad rondundervisning, under vilken studenter från termin 5 och framåt successivt får utveckla interprofessionella förmågor och kompetenser genom rondarbete enligt ett särskilt rond-PM. Inom infektionskursen på T9 sker en strukturerad, summativ examination av rondundervisningen i samband med kursens rondskola I och med svaret till UKÄ övergick projektet till ett pedagogiskt uppdrag på läkarprogrammet. Vad innebär då den strukturerade rondundervisningen?

3 Strukturerad rondundervisning
Infört som obligatoriskt moment på läkarprogrammet Ordinarie rond (morgon- eller eftermiddagsrond) Student leder självständigt ronden av en patient förberedelsetid rond-PM/rondmall återkoppling Handledaren är den läkare som leder övriga ronden Mål: alla studenter ska få leda rond enligt detta koncept minst en gång/avdelningsplacering under T5-T9 förväntningar/kraven på studenten anpassas Vad gäller det praktiska upplägget återkommer vi till det

4 Lärandemål och examination
Efter genomgången kurs skall studenten kunna leda patientrond med alla dess delar, med tonvikt på adekvat förberedelse med stöd av rondmall och genomförande i samverkan med andra personalkategorier och i samspel med patienten, ledande till motiverade åtgärder och ordinationer Examination kommer att ske i samband med infektionskursens rondskola planeras from HT 2017 (initial planering from HT 2016…) Annas sista bild

5 Reflektionsuppgift Under utveckling tillsammans med pedagogiska enheten I en preliminär version ingår följande frågor till studenterna Vad tycker du själv att du gjorde bra? Varför var det bra? Välj en sak som du kunde ha gjort bättre och beskriv hur du i stället kan göra nästa gång

6 Reflektionsuppgift Införs HT 2017 och utgör en del av examinationen på termin 9 Vid minst tre tillfällen under termin 5-8 ska studenten lämna in en reflektionsuppgift om rond enligt något av nedanstående alternativ en rond som studenten själv har lett och fått återkoppling på en rond som en medstudent har lett och där studenten varit observatör en ordinarie läkarledd rond där studenten varit observatör

7 Rondundervisning på läkarprogrammet: kursledning
Ingår att leda rond med återkoppling på checklistan? Finns rond-PM/rondmall i kursbeskrivningen? På läkarprogrammets hemsida lärar- och studenthandledningar för rond med återkoppling rond-PM enligt SBAR återkopplingsmall

8

9 Rondundervisning på läkarprogrammet VFU med avdelningsplacering
Har era avdelningar rond-PM/rondmall? Om inte, kvalitets- och utvecklingsarbete inom ramen för ST? Hur ska alla studenter få möjlighet att leda rond av varsin patient under sin placering hos er? Är det lämpligt med morgon- eller eftermiddagsronden? Ser ni några hinder på er avdelning? Hur kan dessa i så fall lösas?

10 anna.ljunghill.hedberg@akademiska.se mia.furebring@akademiska.se


Ladda ner ppt "Rondundervisning på läkarprogrammet"

Liknande presentationer


Google-annonser