Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riktlinjer för betygssättning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riktlinjer för betygssättning"— Presentationens avskrift:

1 Riktlinjer för betygssättning
Genomgång med kollegiet

2 Ang. terminsbetyg och slutbetyg
Punkterna under den här rubriken är endast sammanfattningar av vår styrdokument – se skolverkets hemsida

3 Formativa arbetssätt och formativ bedömning
En formativ bedömningsprocess kännetecknas av att målen för undervisningen tydliggörs, att information söks om var eleven befinner sig i förhållande till målen och att återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målen. De tre frågor som måste ställas av elev och lärare är: Vad är målet? Hur ligger jag/eleven till? Hur ska jag/eleven gå vidare? Källa:

4 Formativa arbetssätt och formativ bedömning
1. Vad ska eleverna lära sig? 2. Vad kan de redan? 3. Hur ska eleven göra för att komma vidare? 4. Hur kan eleverna stödja varandras lärande? 5. Hur kan eleven bedöma och styra det egna lärandet?

5 Bedömning av och omdömen på kunskapsprövningar / examinationer
Kopplas till kunskapskrav och kommuniceras med eleverna

6 Bedömning av och omdömen på kunskapsprövningar / examinationer
Omdömen ska alltid kommuniceras utifrån de olika kunskapskraven – inte genom poäng, %, eller liknande.

7 Bedömning av och omdömen på kunskapsprövningar / examinationer
Sammanfattande betyg på enskild examination – vad menas med det?

8 Bedömning av och omdömen på kunskapsprövningar / examinationer
Formativ bedömning i betygsliknande form

9 Bedömning av och omdömen på kunskapsprövningar / examinationer

10 Bedömning av och omdömen på kunskapsprövningar / examinationer
Omsatt i poäng och / eller betygslikande omdömen

11 Bedömning av och omdömen på kunskapsprövningar / examinationer
Omsatt i poäng och / eller betygslikande omdömen

12 Bedömning av och omdömen på kunskapsprövningar / examinationer
Omsatt i poäng och / eller betygslikande omdömen

13 Bedömning av och omdömen på kunskapsprövningar / examinationer
Omsatt i poäng och / eller betygslikande omdömen 15 / 21 p ? Hur formativt är detta förhållningssätt ?

14 Bedömning av och omdömen på kunskapsprövningar / examinationer
Omsatt i betygslikande omdömen C ? Hur formativt är detta förhållningssätt ?

15 Bedömning av och omdömen på kunskapsprövningar / examinationer
Omsatt i betygslikande omdömen E C A Det här är ju faktiskt de kvalitéer och förmågor eleven har presterat – det här är de styrkor och utvecklingsområden eleven har!

16 Bedömning av och omdömen på kunskapsprövningar / examinationer
Det kan presenteras på många olika sätt I text utifrån elevens mål (med eller utan betygsmarkörer) - Eleven siktar på ett B eller C i ämnet: Du behöver utveckla följande områden (gul text i kunskapskraven). Du är hemma på C-nivå på följande områden (blå text i kunskapskraven) För att nå högre än ett C måste du upp på A-nivå på fler områden (grön text i kunskpskraven) – vilka skulle det kunna vara, vilka områden tycker du känns lättare än andra?

17 Bedömning av och omdömen på kunskapsprövningar / examinationer
Det kan presenteras på många olika sätt På en skala för varje kunskapskrav: X Du visar att du kan bidra till ett alternativt förhållningssätt. Du visar och ger flera förslag på alternativa förhållningssätt. Du för enkla resonemang kring hur begreppen förhåller sig till varandra. Du för välutvecklade resonemang kring hur begreppen förhåller sig till varandra.

18 Bedömning av och omdömen på kunskapsprövningar / examinationer
Det kan presenteras på många olika sätt I matrisform som kan se ut på många olika sätt – med eller utan betygsmarkörer E C A Förmåga att bidra till alternativa förhållningssätt Kvalité på förda resonemang

19 Bedömning av och omdömen på kunskapsprövningar / examinationer
Omsatt i betygslikande omdömen Om betygsmarkörer/betygsskalan ska användas ska endast A, C och E användas Betygmarkörerna B och D är reserverade för termins- och slutbetyg (specificerade kunskapskrav saknas): ”Betyg B/D innebär att kunskapskraven för betyget C/E och till övervägande del för A/C är uppfyllda”

20 Den här presentationen ligger nu på heddawising
Den här presentationen ligger nu på heddawising.com/rutiner och riktlinjer - bedömning


Ladda ner ppt "Riktlinjer för betygssättning"

Liknande presentationer


Google-annonser