Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårt samarbete med Miun och Lärarutbildningen Ökad koppling mellan teori och praktik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårt samarbete med Miun och Lärarutbildningen Ökad koppling mellan teori och praktik."— Presentationens avskrift:

1 Vårt samarbete med Miun och Lärarutbildningen Ökad koppling mellan teori och praktik

2 VFU i Sundsvalls kommun Verksamhetsförlagd utbildning i samarbete med Mittuniversitetets Lärarutbildning Att vara LLU leder till ökad förståelse av vårt uppdrag Samverkan med Lärarutbildningen leder till skolutveckling Studenter i klassen är en värdefull resurs Ökad koppling mellan skola och universitet bra för både praktik och teori

3 Studiegång Lärarutbildning Lärarutbildning 210 hp AUO1 1-30hp Inriktning 30 hp Inriktning 30 hp Inriktning 30 hp AUO2Spec djup bredd AUO3 61-90 hp Lärarutbildning 270 – 330 hp AUO 1 1-30 hp Inriktn 1-30hp Inriktn 31-60hp Inriktn 61-90hp AUO 2 31-60 hp Ämne 2 AUO 3 61-90 hp

4 Följande inriktningar finns på lärarutbildningen Barn och Ungdomspedagogik (höst o vår) BAFÖ 60hp med inriktning mot förskola, förskoleklass. Läs- skriv och matematikinlärning (höst o vår) LÄSMA 60hp med inriktning mot grundskolans tidigare år Språk och Kultur ( höst) SPKU 60hp i första hand mot grundskolans tidigare år Fritidspedagogik (höst) FRITID 60hp med inriktning mot olika fritidsverksamheter Följande inriktningar vänder sig mot grundskolans senare år och gymnasieskolan: Samhällskunskap (höst) SAMH90 hp Historia (höst)HIST90 hp Svenska (höst)SVEN60hp Engelska (höst) ENG60hp Matematik (vår) MATE60hp Naturvetenskap (höst)NATE60hp Biologi (vår)BIOL90 hp

5 Följande specialiseringar finns i lärarutbildningen på MIUN 2008/2009  Barn möter IT och elektronik  Barn möter matematik, naturvetenskap och teknik,  Barn och ungdomslitteratur  Bild  Bild,skapande och kreativitet  Biologi 1 och 2  Datateknik/Datavetenskap 1 och 2  Estetisk specialisering  Fantasteri och temaarbete i förskolan  Fysik för lärare, A  Fysik för lärare, B  Idrott och hälsa  Kemi, A  Lek, rörelse och friluftsaktiviteter för yngre barn  Läs- skriv och matematikinlärning  Läsa, skriva, samtala  Musik  Pedagogisk drama  Utomhuspedagogik i ett skolperspektiv  Specialpedagogik  Skrivande som bildning  Svenska som andraspråk  Svenska språket / Litteraturvetenskap Varje kurs ger 30 hp

6 VFU-verksamheten i Sundsvalls Kommun Biträdande skoldirektör: Ing-Mari Åslund VFU-Utvecklare: Ulla-Lena Fransson och Marianne Gustafsson Selångers Partnerområde Samordnare: Ulla-Lena Fransson Höglunda/Nacksta s Partnerområde Samordnare: Marianne Gustafsson Haga/Skönsbergs Partnerområde Samordnare: Monica Axen-Karlsson Njurundas Partnerområde Samordnare: Marianne Gustafsson Alnö/Ljustadalens Partnerområde Samordnare: Monica Axen-Karlsson Gymnasiets Partnerområde Samordnare: Anders Borg Matfors/Stödes Partnerområde Samordnare: Marianne Gustafsson

7 Arbetet med studenten Läsa kursplaner med uppgifter Planera VFU´n med studenten Handledningssamtal Mitt/slut-bedömning Samtal om ex-arbetet I Sundsvalls VFU-org ”Småmöten” med VFU-utvecklarna En pedagogisk dag/halvdag/termin Inläsning av aktuell pedagogisk litteratur Tillsammans med Miun Obligatorisk utbildning 2-dagars handl.utb. 7.5 hp handl.utb. Seminarier med Miuns kurslärare och studenter. Med RUN Lärare möter lärare Föreläsningar En stor RUN-dag Att vara LLU i Sundsvalls kommun

8 Avtal mellan Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet Gäller från 1/8 2007 Skall utvärderas vart 3:e år Kommunens åtaganden: ( utifrån regeringspropositionen från 2001.) Lokala Lärarutbildare jämställs med lärare på lärarutbildningen

9 Miun’s ansvar utifrån avtal Övergripande ansvar Lärarutbildningsnämden,LUN Operativt ansvar Miun Central samordning och administration Meddela VFU periodernas tidsmässiga placering, senast april månad läsåret innan. Meddela studerande prognos senast 20 maj / 20 nov. Utser egna kontaktpersoner till partnerområden som organiserar och initierar större seminarier. Examinationsansvar Anordnar utbildning för LLU och Samordnare Steg 1: 2-dagars grundutb Steg 2: 7.5 hp kurs Steg 3: 60 hp Magisterutbildning Samt uppföljningsdagar + seminarier

10 Sundsvalls kommuns ansvar  Utser partnerområden  Utser Lokala lärarutbildare, LLU  Administrativ och pedagogisk samordning av VFU samt placering av studenter i partnerområden.  Partnerområdet har genomförandeansvar av VFU.  Utser Samordnare som initierar och organiserar seminarier för LLU och studenter. Placerar studenter och följer studentens utveckling  Skolledning informerar studenten om organisation, ledning, styrning, verksamhet m.m.  Att LLU:arna skriver och skickar in bedömningsunderlag på sina studenter.  Genomförande ansvar för de obligatoriska utbildningarna Steg 1 och Steg 2. Ge tid, litteratur och resekostnad.

11 Miun + S-valls kommuns ansvar Att studenterna i huvudsak skall tillhöra ett partnerområde hela utbildningstiden. Verka för att examensarbetena skall vara problem och behovsinriktade utifrån partnerkommunen/partnerområdet. Organisera och upprätthålla ett regionalt utvecklingsnätverk, RUN Organisera didaktiska nätverk med LLU - Miuns lärarutbildare – Forskare - Doktorander. Tjänsteväxling LLU – Miuns lärarutbildare Uppföljning 1ggr/år Utvärdering 1ggr/ var 3:e år

12

13 Att fundera över ute på skolorna Vem ska vara LLU ? Hur organiserar vi vfu´n på skolan utifrån avtalet? - Tid för uppdraget? - Obl utbildningar för LLU? Skolans behov av ex- jobbs studier?


Ladda ner ppt "Vårt samarbete med Miun och Lärarutbildningen Ökad koppling mellan teori och praktik."

Liknande presentationer


Google-annonser