Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förslag på vårdhygieniska frågor till diskussionsunderlag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förslag på vårdhygieniska frågor till diskussionsunderlag"— Presentationens avskrift:

1 Förslag på vårdhygieniska frågor till diskussionsunderlag
Se filmen ”Stoppa smitta” I den här ppt finns sedan förslag på allmänna frågor i 7 olika steg som ni kan välja mellan att diskutera tillsammans på arbetsplatsen, efter att ha sett filmen, eller till exempel på en arbetsplatsträff vårdhygien introduktion vad och varför 2. hur sker smittspridning 3. basala hygienrutiner 4. arbetskläder 5. punktdesinfektion och städ 6. desinfektion ”spol och disk” 7. ren rutin Syftet är att ni ska fundera över vad det här betyder och innebär på er arbetsplats. Innan ni diskuterar är det bra om så många som möjligt haft tillfälle att se filmen. Försök gärna komma på egna frågor att ha med i diskussionen.

2 Del 1 Vårdhygien – introduktion vad och varför
Hur ser vi på vårdhygien? Vad betyder vårdhygien i förhållande till patientsäkerhet? Vad har vi för förbättringsområden? Vilka vårdrelaterade infektioner (VRI) kan vi arbeta med att undvika? Hur reagerar vi om vi får reda på att en patient har/hade resistenta bakterier? All patientsäkerhet är inte vårdhygien men all vårdhygien handlar om patientsäkerhet och vårdkvalitet!

3 Del 2 Hur sker smittspridning?
Vilka ökade risker för smitta/smittspridning finns på vår enhet? Har vi patienter med ökad risk för smitta/smittspridning? Hur säkerställer vi att vi inte sprider indirekt kontaktsmitta? − via våra händer? − via utrustning/instrument? Vilka rutiner har vi för att förebygga blodburen smitta? Bakterier smittar oavsett om de är resistenta eller inte!

4 Del 3 Basala hygienrutiner
Hur bra är vi på att sprita händerna före rena undersökningsmoment/rent arbete? Hur är vår följsamhet till att använda skyddsutrustning på rätt sätt och i de moment där det behövs? - i vilka situationer använder vi handskar? - hur säkerställer vi att inte få handskspridd smitta? - i vilka situationer behöver vi använda plastförkläde? Vad har vi för kultur när det gäller att använda visir? - har vi visir på vår enhet? - vet alla var det finns? Basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vårdarbete!

5 Del 4 Arbetskläder Har vi rätt sortiment och tillräcklig mängd av kläder i vårt förråd? Följer alla regler med kortärmat i patientnära och vårdrelaterat arbete? Är alla helt ombytta? − Fria från klockor, ringar, armband? − Är alla utan nagellack, konstgjorda naglar? Kortärmade arbetskläder och fritt från smycken etc på händer och underarmar är en förutsättning för basala hygienrutiner!

6 Del 5 Punktdesinfektion och städ
Tar vi ansvar för att punktdesinfektera direkt vid spill av kroppsvätskor/utsöndringar? − och/eller vid upptäckt av spill? Har vi definierat vilken utrustning/vilka ytor som ska desinfekteras mellan varje patient? Har vi definierat vad som ingår i vårdpersonalens ansvar när det gäller städning av patientnära ytor? Har vi definierat med vilken frekvens vi städar olika patientnära ytor? Kvalitetssäkra utförd städning genom att dokumentera/signera på checklista.

7 Del 6 Desinfektion ”Spol och disk”
Vet vi att vi kör gods i rätt typ av maskin (spoldesinfektor, diskdesinfektor)? Utförs dagliga (regelbundna) kontroller av desinfektorn? Vad kontrollerar och åtgärdar vi? Dokumenteras kontrollerna (loggbok)? Utförs årligt underhåll och kontroll av tekniker? Använder vi diskmedel och eventuellt sköljmedel som är anpassat till vår maskin, de program vi använder och den typ av gods vi processar i maskinen? Hur noga kontrollerar vi att godset är rent (synligt rent) när det är processat? Värmedesinfektion av flergångsprodukter, till exempel instrument och slangar, ska alltid ske i diskdesinfektor!

8 Del 7 Ren rutin När använder vi ren respektive steril rutin?
Hur säkerställer vi att renhetsgraden bibehållas på instrument och förbandsmaterial? Har vi en bra förvaring av höggradigt rent gods (instrument)? Hur säkerställer vi att det inte sprids smitta mellan patienter i samband med omläggning? − Har vi riskabla rutiner, material som står framme? − Har vi rutiner som kan innebära risk för indirekt smitta? Om man gör iordning en ny vagn/bricka med omläggningsmaterial till varje patient minskar risken att smitta sprids mellan patienter!

9 Lycka till!


Ladda ner ppt "Förslag på vårdhygieniska frågor till diskussionsunderlag"

Liknande presentationer


Google-annonser