Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Påbyggnadsutbildning spol- och diskdesinfektorer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Påbyggnadsutbildning spol- och diskdesinfektorer"— Presentationens avskrift:

1 Påbyggnadsutbildning spol- och diskdesinfektorer
7 Hantering av gods ISBN

2 Desinfektionsrum Instrument och utensilier bör placeras
direkt i spol/diskdesinfektor efter användning Avställningsytor för smutsigt och rengjort gods ska vara åtskilda Rent gods (bäcken, urinflaskor, handfat) ska placeras i skåp eller på hyllor där renhetsnivån bevaras Höggradigt rent gods ska inte förvaras i desinfektionsrummet.

3 Höggradigt ren produkt
Höggradigt ren är ett svenskt begrepp och förekommer inte i europeiska standarder. Definition: Sannolikheten för att det finns en levande mikroorganism på produkten varierar från mindre än en på tusen (10ˉ³) exempel för gastroskop, till enstaka (10¹) exempel för kompresser. Höggradigt rena instrument och skålar kan användas till olika behandlingar till exempel ”Ren rutin” vid såromläggningar, urinkaterisering. Bild 3

4 Förutsättningar höggradigt rena instrument
Kvalitetssäkrad diskdesinfektor Utbildad personal - basala hygienrutiner - aseptisk handhavande = bevara godsets ursprungliga renhetsgrad! Förvaringsplats för det höggradigt rena godset Bild 4

5 Godsets väg ur diskdesinfektorn
Desinfektera en avställningsyta – alkoholbaserat desinfektionsmedel Öppna luckan Desinfektera händerna Kontrollera diskresultatet, speciellt ”hot spots”, eventuellt i starkljuslampa Torka evenuellt godset torrt med engångsduk/torkpapper Flytta godset till höggradigt ren förvaringsplats Bild 5

6 Förvaring av höggradigt rent gods
Separera produkter utifrån renhetsgrad till exempel höggradigt rena produkter och sterila produkter Rent, torrt och dammfritt i skåp eller på hyllor i förråd (stängd dörr) Skålar placeras upp och ner Pincetter och saxar men mera förvaras i en låda med lock eller stående i burk/cylinder med samma renhetsgrad Inte för mycket gods ─ cirkulation/omsättning! Bild 6

7 Rutiner för att bevara renhetsgraden
Rena händer Desinfektion av allt gods i diskdesinfektor minst 1gång/vecka( cirkulation- omsättningshastigheten avgör) Hyllor och skåp desinfekteras regelbundet med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel Bild 7


Ladda ner ppt "Påbyggnadsutbildning spol- och diskdesinfektorer"

Liknande presentationer


Google-annonser