Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

100% följsamhet till Basala hygienrutiner 0% smittspridning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "100% följsamhet till Basala hygienrutiner 0% smittspridning"— Presentationens avskrift:

1 100% följsamhet till Basala hygienrutiner 0% smittspridning
Infektionsklinikens mål 100% följsamhet till Basala hygienrutiner 0% smittspridning

2 Åtgärdsplan för att minska risken för smittspridning
och nå uppsatta mål TÄNK! En REN patient i en REN säng en REN miljö

3 STRATEGI

4 Patient strategi Ge broschyren REN? Till alla patienter
Informera även muntligt om hur patienten o dess anhöriga kan vara till hjälp i att minska risken för smittspridning. Ge Gefilus till VRE positiva patienter – 1 dl om dagen på morgonen. Finns i läkemedelskylen ges i samband med morgonmedicin. Ej till patient med akut pancreatit eller hematologoiska sjukdomar med neutropeni. Alla utskrivningsodlade patienter bör få broschyren ”Frågor o svar VRE” VRE positiva patienter ska snarast informeras av läkare och ges skriftlig information om VRE.

5 Personal strategi Vara uppdaterad på vårdprogrammet. Alla har ett ansvar att hålla sig uppdaterad. Vårdprogrammet finns i pärmen VRE på expeditionen eller på Infektionsklinikens sida på Inuti. Rumsbundet material: Stetoskop, blodtrycksmanchett och stasband ska finnas i slussen. Spritas av efter användning. Stasband ska tvättas 1 gång/vecka. Tempar ska handtaget spritas efter andvändning. ”Huvudet” spritas en gång/dag (rutinarbete). Köksansluten personal och matutdelning: Buffén tas bort. Frukost, lunch, middag och fika delas av personal. Kaffe till anhöriga tas bort. Dörrar till köket hålls stängda och låses endast vid behov. Allt porslin, bestick och dyl från patient med VRE ska direkt ställas i diskmaskinen och diskas. Lättillgängligt rengöringsmaterial: Yt-desinfektion ska vara placerat i överskåpet i badrummet. Användas dagligen vid städning av vårdrum. Handsprit ska finnas i sluss och vårdrum. Mopp med tillbehör ska finnas på varje vårdrum. Sprittussar till spritning av tex ”fingertutan” på saturationsapparaten i övre slussskåpet.

6 Se mögligheter istället för hinder
Observationsstudie av varandra: I syfte att hjälpa varandra och se vad som kan förbättras i hygienaspekt. Tänka på att sprita händerna innan man går in till patienten. När ska jag ha handskar och när är det bättre att enbart sprita händerna. Hänga upp rutinarbeteslapp varje dag – bli påmind Lämna över ett rent rum till nästa pass. Skriv städat på whiteboardtavlan i slussen.


Ladda ner ppt "100% följsamhet till Basala hygienrutiner 0% smittspridning"

Liknande presentationer


Google-annonser