Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför är vi inte smartare energianvändare? Lena Neij, IIIEE Lunds Universitet 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför är vi inte smartare energianvändare? Lena Neij, IIIEE Lunds Universitet 1."— Presentationens avskrift:

1 Varför är vi inte smartare energianvändare? Lena Neij, IIIEE Lunds Universitet 1

2 Framtida koldioxidutsläpp - vilken roll spelar en effektivare energianvändning

3 Utmaningar och möjligheter med energieffektivisering

4 Varför inte energieffektivisera? Energipriserna låga - inkluderar inte externa kostnader Kunskap och information är begränsad Kunskap och information är ojämnt fördelad Incitamenten är inte de samma för de aktörer som investerar resp de som står för energikostnaderna Tillgänglighet av energieffektiv teknik är begränsad Det finns osäkerheter med ny obeprövad teknik

5 5 Energieffektivisering involverar många aktörer och är komplext

6 Transaktionskostnader Vad är transaktionskostnader? Kostnader för att samla information, förhandla, skriva kontrakt, utvärdera alternativ. Hur stora är transaktionskostnaderna? – Investering i energieffektiv teknik - upp till 30% extra kostnad – Energieffektiv renovering av miljonprogrammet - 7000 timmar extra

7 Energieffektivisering i staden 50-85% av våra koldioxidutsläpp relaterar till våra städer!

8 Energieffektivisering i staden

9 Andra viktiga aspekter som påverkar energieffektivitet i staden: Täthet, logistik, mobilitet, trygghet, belysning, boende-concept, attraktion, etc. Catharina Sternudd, Lund University

10 Styrmedel Vår forskning visar -Färre styrmedel än för förnybar tillförsel av energi -Få utvärderingar av styrmedelsinsatserna -Utformar inte strategiska insatser (långsiktiga, systemorienterade, flexibla)

11 Utmaningar och möjligheter med energieffektivisering

12 Det finns så många lösningar

13 13 Det behöver inte kosta så mycket Source: McKinsey Climate Change Special Initiative, 2007.

14 Styrmedel kan ge effekt Regleringar Skattereduktioner Bra information ”Nätverkande” Men vi saknar koordinerade strategier för en effektivare energianvändning

15 Nya lösningar - The sharing economy

16 Styrmedel på flera nivåer Internationell nivå/EU Nationella styrmedel Lokala initiativ Vi ser idag spänningar mellan olika nivåer

17 Staden går före

18 Utrymmet för städers självbestämmande ökar överlag Många städer har hållbarhetskriterier som vida överstiger de nationella målen Städer agerar pragmatiskt och ofta proaktivt för att lösa problem Städer konkurrerar med andra städer ”Medan nationer pratar, agerar städer” (Torontos borgmästare, klimatmötet i Köpenhamn 2009)

19 Staden går före - Miljöbyggprogram Syd

20 Det finns en stor potential att utforma bättre styrmedelsstrategier för en effektivare energianvändning!!

21 Frivilliga initiativ industrin Lyfter nya spännande områden Bidrar till viktig kunskapsuppbyggnad Inte alltid så ambitiösa (marknadsföring?) Saknas ofta kritisk granskning/uppföljning

22 Energieffektivisering bidrar till… Minskad resursanvändning Minskade utsläpp Fattigdomsbekämpning Ekonomisk utveckling Energisäkerhet Bättre hälsa

23 Varför är vi inte smartare energianvändare? Varför utvecklar vi inte mer kunskap och bättre styrmedel för en energieffektivare framtid?


Ladda ner ppt "Varför är vi inte smartare energianvändare? Lena Neij, IIIEE Lunds Universitet 1."

Liknande presentationer


Google-annonser