Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundkursen: Jordbruket och klimatet Skövde

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundkursen: Jordbruket och klimatet Skövde"— Presentationens avskrift:

1 Grundkursen: Jordbruket och klimatet Skövde 2017-01-18
Lis Eriksson och Maria Stenberg Jordbruksverket

2 Praktiska detaljer Varmt välkommen!
Signera deltagarlista som skickas runt Checka in på hotellet Middag Boken: ”En varmare värld” och USB-minnen

3 Grundkursen Jordbruket och klimatet
Dag 1 Jordbrukets klimatpåverkan Djurhållning Dag 2 Klimatförändring Mark och odling Kursen slutar kl

4 Jordbruket och klimatet 18 januari 2017
Program onsdag den 18 januari Inledning Greppa Näringen Jordbruksverket Introduktion till jordbrukets klimatpåverkan Maria Berglund, Hushållningssällskapet Halland Kaffe Gården i ett livscykelperspektiv Lunch Klimatsmart utfodring Christel Cederberg, Chalmers Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Metanproduktion från djurens fodersmältning Rebecca Danielsson, SLU 16.15 Gemensam diskussion Jordbruksverket 18.30 Middag

5 Jordbruket och klimatet 19 januari 2017
Program torsdag 19 januari Energieffektivisering Christer Johansson Jordbruksverket Lustgas från mark – jordbrukets stora utmaning Åsa Kasimir, Göteborgs universitet Kaffe Växthusgasförluster vid lagring och spridning av stallgödsel och klimatsmart gödselhantering Lena Rodhe, JTI Klimatförändringarna - utsikterna till 2050 Markku Rummukainen, SMHI/Lunds universitet Lunch Odlingssystemets effekt på mullförråd och kolinlagring i jordbruksmarken Thomas Kätterer, SLU Organogena jordars utsläpp av växthusgaser Örjan Berglund,  Kaffe Livsmedelsproduktion i ett förändrat klimat, -möjligheter och risker Sara Bergström-Nilsson Hushållningssällskapet Halland 16.30 Avslutning

6 Syfte med all klimatanknuten rådgivning i Greppa
Inspirera & motivera till kostnadseffektiva klimatåtgärder effektiv resursanvändning anpassad produktion - långsiktigt miljömässigt och ekonomiskt hållbar

7 Klimat ska gå som en röd tråd i Greppas rådgivning

8 Mål för klimatanknuten rådgivning
Visa gårdens potential att minska utsläpp av växthusgaser att genomföra kort- och långsiktiga klimatåtgärder öka det strategiska tänket – se till helheten!! att bidra till att andra delar i samhället nationellt och globalt minskar sin klimatpåverkan

9 Klimatanknuten rådgivning i Greppa
På djurgårdar Klimatkollen Energikollen Utfodringsrådgivning Grovfoderproduktion Betesstrategi Byggrådgivning Markpackning Dränering Växtnäringsbalans Test mineralgödselspridare Precisionsodling (Kvävestrategi) På växtodlingsgårdar Klimatkollen Energikollen Kvävestrategi Markpackning Dränering Växtnäringsbalans Test mineralgödselspridare Precisionsodling (Grovfoderproduktion)

10 Utbildning klimatrådgivare
Grundkursen: ”Jordbruket och klimatet” rekommenderas för alla Grepparådgivare Krav för att bli godkänd klimatrådgivare: • ”Jordbruket och klimatet” grundkurs 2 dagar • Klimatkollen modulkurs 1 dag • Behärska och kunna tolka resultat i klimatberäkningsverktyget VERA: utbildning distans 3 h godkänd beräkning egen gård Som i all Greppas rådgivning krävs också att man går Greppa Näringens introduktionskurs Erbjudande för alla klimatrådgivare: erfa-träff Förmåga att förmedla kunskap med bredden och djup kring åtgärder för att minska jordbrukets klimatpåverkan beskriva potentialen till minskad klimatpåverkan på gårdar med olika inriktning diskutera övergripande strategier för gården

11 Vad krävs av en klimatrådgivare?
Förmåga att förmedla kunskap med bredden och djup kring åtgärder för att minska jordbrukets klimatpåverkan beskriva potentialen till minskad klimatpåverkan på gårdar med olika inriktning diskutera övergripande strategier för gården

12 Skrifter och nyhetsbrev Annonser, artiklar, mässaktiviteter m.m.
Hemsida för lantbrukare, rådgivare m.fl. Twitter Hemsida för rådgivare

13 Till sist - Kul att ha er här!!


Ladda ner ppt "Grundkursen: Jordbruket och klimatet Skövde"

Liknande presentationer


Google-annonser