Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- Innehåll - Form - (Svenska Impulser från s 198) Analys av roman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- Innehåll - Form - (Svenska Impulser från s 198) Analys av roman."— Presentationens avskrift:

1 - Innehåll - Form - (Svenska Impulser från s 198) Analys av roman

2 Analys av innehåll: Handling Fabel En mycket koncentrerad sammanfattning av handlingen utan att gå in på detaljer när det gäller personer och miljöer Konflikt (valfri nu, se även under Form) Det som driver handlingen framåt och som många berättelser byggs upp kring. Konflikten leder ofta fram till en vändpunkt.

3 Personskildring Kortfattat! Huvudpersonen Bidrar till att handlingen förs framåt Eventuella bipersoner Framhäver ofta huvudpersonens egenskaper Vilka är de viktigaste personerna, hur är de och vilken roll har de? Är personerna runda/ platta, dynamiska (de förändras)/statiska. Direkt (vad de gör, säger, tänker, känner)/indirekt karakterisering (läsa mellan raderna)?

4 Miljöskildring De platser berättelsens händelser utspelar sig i, hur de är viktiga för stämningen eller handlingen. Kortfattat! Hur ser det ut? Vilken stämning råder? Hur formas människorna av platsen?

5 Tema och motiv (valfritt) Tema: Textens huvudämne eller grundtanke Det texten handlar om på djupet Kan vara flera i romaner Exempel: Tema: ”Det godas kamp mot det onda”, ”hämnd” Motiv: Kan finnas många i en roman Bygger upp och gestaltar temat Kan knytas till situationer eller personer Exempel: Den elaka styvmodern, Hjälten räddar flickan, Uppbrottet från hemmet

6 Tema mänskliga rättigheter eller historisk miljö Se fler frågeställningar i dokumentet Analys av roman! Vilka av FN:s mänskliga rättigheter som berörs? Hur? Varför historisk miljö? Fördelar? Trovärdighet?

7 Analys av form: Välj minst en av de tre rubrikerna: berättarperspektiv, berättelsens uppbyggnad eller språk och stil som du analyserar mer ingående Belägg med citat ur texten som exempel varje gång då påstår något nytt om romanens form! Berättarperspektiv Utifrån förstapersonsperspektiv (jag) Inte alltid utifrån huvudpersonen! Tredjepersonsperspektiv (han, hon) Allvetande berättare - begränsad allvetande berättare Vi-perspektiv ”Kollektivberättelser” Ovanligt

8 Berättelsens uppbyggnad Den klassiska berättarkurvan, se s 214 i Svenska impulser 3 (följs ofta men inte alltid!) Inledning (in medias res: rakt in i handlingen?) Konflikt och stegring Vändpunkt (konfliktens höjdpunkt) Efterspel Skildras händelseförloppet kronologiskt eller sker hopp i tiden? Förekommer parallella handlingar? Vilken funktion fyller detta?

9 Språk och stil Hur samspelar språket och innehållet? Vilken effekt ger detta? Hur har författaren tänkt? Dialog och beskrivningar Har betydelse för hur vi uppfattar karaktärerna! ”Enkel stil ”? ”Avancerad”? ”Talspråklig”? ”Ålderdomlig”: Arkaismer eller slang och modeord? Sätt att återge dialog (direkt anföring/indirekt anföring) och beskriva personer, tid och miljö (detaljerat eller med små antydningar): Se sid 215 Meningsbyggnad Korta meningar? Långa? Bromsar eller ökar tempot? Stilfigurer – använder sig författaren av stilfigurer? Upprepning (anafor), bildspråk (metafor/liknelse), motsatser (antiteser)… (se sid 32)

10 Avslutning Sammanfatta det viktigaste du tycker att du kommit fram till!

11 Att citera (Sv Imp s 124) Citattecken ” ” Utelämning i citat […] Längre citat – Smalare än övrig text, eventuell mindre eller annat typsnitt Ange sidnummer inom parentes i slutet av meningen! Om källförteckning, se instruktionen ni fått och läroboken s 130!


Ladda ner ppt "- Innehåll - Form - (Svenska Impulser från s 198) Analys av roman."

Liknande presentationer


Google-annonser