Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skriva noveller.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skriva noveller."— Presentationens avskrift:

1 Skriva noveller

2 Karaktärerna Viktigt att du känner de karaktärer som är med i din berättelse Beskriv dina personer genom det som de säger, gör och tänker (=gestaltande beskrivning)

3 Miljön Miljön betyder mycket för stämning i en berättelse.
Med hjälp av en bra miljöbeskrivning kan du också ge den rätta känslan.

4 Början Du har inte lång tid på dig att fånga läsarens intresse, eftersom texten ska vara relativt kort; 2-4 sidor på datorn. Början måste vara intressant och spännande. Den kan inledas med: En person- och miljöbeskrivning In medias res dvs rakt in i handlingen Med en återblick Med en tanke Med en dialog

5 Konflikten Novellens handling ska kretsa kring en konflikt; en känsla av att något inte stämmer, att något känns fel eller obehagligt. Skilj mellan handling och konflikt; handlingen är händelseförloppet (vad som händer och i vilken ordning) och konflikten handlar om varför saker och ting händer. Frågan ”Varför?” ska läsaren fundera över när han/hon läser din text. Detta skapar nyfikenhet och spänning

6 Berättarperspektiv I varje berättelse finns det någon som för handlingen framåt, en sk berättarröst. Du kan låta en av personerna vara berättarrösten genom att använda jag-form. Fördelen är att man ingående kan skildra vad personen tycker och känner. Nackdelen är att man ser allt ur jagets ögon, så man kan inte skildra andra personers tankar. Ett annat sätt att skriva på är i tredje person; han eller hon… Här är författaren en sk observatör, vilket gör att författaren förhåller sig neutral till personerna och beskriver dem utan värderingar. Allvetande berättare – man ser in i alla personers huvuden för att beskriva alla personers tankar och känslor. Kan ibland upplevas lite tråkig eftersom läsaren sällan får dra egna slutsatser.

7 Dialogen Dialog = genom samtal En dialog berättar mycket om karaktärerna och vilken relation de har till varandra. Här kan man som skribent få fram vad och på vilket sätt personer talar med varandra. Du ska vara sparsam med dialoger; använd det för att gestalta hur personer är och vilken relation de har till varandra. Stryk den dialog som inte för handlingen framåt.

8 Slutet Avslutning är mycket viktig på en novell; det är det som stannar kvar hos läsaren. Huvudkaraktärerna ska ha genomgått någon slags förändring. En bra avslutning återkopplar på något sätt till inledning av novellen; det känns som en sluten cirkel. Du bestämmer om du vill ha ett lyckligt eller olyckligt slut, om läsarens ska få reda på vad som händer eller om det ska vara ett sk öppet slut, där läsaren själv får tolka slutet. Tips! Tänk noga igenom slutet. Det måste vara trovärdigt och kanske överraskande. Du bör inte presentera nya detaljer eller ny information i slutet.

9 Planera din novell 1. Vilken konflikt ska din novell kretsa kring? (kärlek, svartsjuka, mobbing, ett brott, en revansch, en konflikt mellan tonåringar, barn-föräldrar) Tänk på att en novell utspelar sig under en kort tid (några timmar eller någon dag) 2. Bestäm vilka personer som ska vara med i din novell – gör mindmaps på dem. (utseende, inre och yttre egenskaper, kläder, intressen, boende, framtid osv) Vilken förändring genomgår huvudpersonerna? 3. Miljön – var ska det utspela sig? (hur ser det ut? Använd alla dina sinnen!) 4. Skriv kort; början, konflikten, vändpunkten, slutet 5. Bestäm berättarperspektiv 6. Ev planteringar i början av berättelsen som återkommer på slutet

10 Bearbeta din novell - checklista
Är början intressant? Har jag använt mig av gestaltningar vid person och miljöbeskrivningarna? Använder jag några stilgrepp; inre monolog, parallellhandling, återblickar, upprepning, onomatopoetiska ord, bildspråk osv? Är jag nöjd med slutet? Har jag skapat en cirkel? Har mina personer genomgått en förändring? Vilket berättarperspektiv har jag? Mycket, lite och lagom dialog?

11


Ladda ner ppt "Skriva noveller."

Liknande presentationer


Google-annonser