Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fantastisk litteratur: skräck och den gotiska berättelsen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fantastisk litteratur: skräck och den gotiska berättelsen"— Presentationens avskrift:

1 Fantastisk litteratur: skräck och den gotiska berättelsen

2 Vad ska jag lära mig? Det sociala sammanhanget, det kulturella arvet och historiska förändringar formar en litterär genre (i det här fallet skräck) och påverkar hur dagens litteratur, film och även dataspel inom skräckgenren skapas

3 Varför? För att förstå varför dagens skräcklitteratur och film ser ut som den gör. Varför inte genren har sett ut på samma sätt genom historien

4 Vad ska Jag studera för att lära Mig detta?
Typiska drag vad gäller innehåll och stil för genren Sammanhanget genren har tillkommit i och utvecklats från (samhälleligt, historiskt, kulturellt och socialt) Författare och deras verk Läsa och analysera utdrag ur olika verk Läsa en egen bok i genren

5 Hur utvärderas Mina kunskaper? (Summative assessment)
Läs en skräcknovell Undersök, utvärdera och kommentera innehåll, sammanhang, språk (t.ex. ordval, meningsbyggnad och meningslängd), struktur, texttyp, handling, karaktärer, tema, tid, plats, miljö, stämning, berättarperspektiv, symbolik och bildspråk Ta exempel från den aktuella texten och koppla det till genren Fundera också över berättarteknik eller andra berättarknep som författaren använder sig av. Vad är syftet och vad har det för effekt på läsaren?

6 Hur utvärderas Mina Kunskaper? (SUMMATIVE ASSessment)
Skriv en egen skräcknovell baserad på Edgar Allan Poes novell ”Den svarta katten”. Behåll handlingen Ändra till modern tid, när och var det utspelar sig, miljö och stämning Använd din fantasi, nya perspektiv och idéer och engagera dig i den kreativa processen Tänk igenom vilken stil du ska skriva i Se till att använda relevanta detaljer och exempel för att utveckla dina tankegångar Var noga med språket: använd passande och varierat ordval, meningsbyggnad och uttryck. Anpassa språket till sammanhanget och syftet Tänk på grammatik, meningsbyggnad, skrivregler och stavning

7 Hur utvärderas Mina kunskaper? (Formative assessments)
Du visar också dina kunskaper genom att delta aktivt på lektionerna i t.ex. samtal och diskussioner kring litteratur, film och utbildningsprogram som vi arbetar med, samt i olika arbetsuppgifter där du får träna på att analysera texter och få kunskap om skrivprocessen och olika berättargrepp

8 Vilka inlärningsstrategier fokuserar vi på?
Kommunikation Att läsa kritiskt och för att förstå Att läsa mellan raderna och att dra slutsatser Att skriva för olika syften Kreativt tänkande Att tillämpa de kunskaper du har för att skapa nya idéer och tankegångar Att skapa egna texter och tankegångar genom att använda existerande verk (litteratur) och tankegångar på nya sätt


Ladda ner ppt "Fantastisk litteratur: skräck och den gotiska berättelsen"

Liknande presentationer


Google-annonser