Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KRAM – Kreativ, Respektfull och Ansvarstagande Medmänniska Utsäljeskolans fritidsverksamhet har ett gemensamt mål från förskoleklass till årskurs 6. Vi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KRAM – Kreativ, Respektfull och Ansvarstagande Medmänniska Utsäljeskolans fritidsverksamhet har ett gemensamt mål från förskoleklass till årskurs 6. Vi."— Presentationens avskrift:

1 KRAM – Kreativ, Respektfull och Ansvarstagande Medmänniska Utsäljeskolans fritidsverksamhet har ett gemensamt mål från förskoleklass till årskurs 6. Vi arbetar för att alla elever ska bli en KRAM.

2 Vad gör vi gemensamt? För att eleverna skall nå fram till KRAM så tränar vi dessa förmågor: Kreativitet Motorik Social kompetens Självinsikt Vi anser att träning och fokus på dessa förmågor är av grundläggande och avgörande betydelse för att uppnå vårt KRAM-mål.

3 Hur tränar vi kreativ förmåga? Fri lek Skapande verksamhet Styrda lekar och aktiviteter Teater, drama, musik Leklådor

4 Hur tränar vi motorisk förmåga? Fri lek Idrott och rörelselekar Pyssel och skapande Dans, rytm och musik Uteverksamhet

5 Hur tränar vi social kompetens? Fri lek Samlingar, diskussioner och samtal Samarbetsövningar och gruppaktiviteter Turtagning Ansvarsgivande och ansvarstagande uppgifter och uppdrag Utflykter, resor Traditioner

6 Hur tränar vi förmåga till självinsikt? Fri lek Ansvarsgivande och ansvarstagande uppgifter och uppdrag Samtal Färdighetsträning Utvärderingar Stimulans, uppmuntran Traditioner

7 Exempel på målinriktad verksamhet För mer ingående förklaringar av våra aktiviteter, se respektive avdelnings verksamhetspresentation KreativitetMotorikSocial kompetensSjälvinsikt FPyssel, ”Tärningen”, Kör, Rollekar Pyssel, Röris och lekar, Dans, Skogen Samlingar, Spel, Lekar, Samarbetsövningar, Utflykter, Kör Muntliga och skriftliga utvärderingar, Ansvar för eget aktivitetsval, Bra kompis 1Pyssel, Leklådor, Temaveckor, Kör Fria och styrda lekar, Pyssel, Skogen, Sportaktiviteter Kör, Skolfritids, Samarbetsövningar, Samlingar, Tvärgruppsaktiviteter Egna aktivitetsval, Våga be om hjälp, Bra kompisar, Känslor och ansvar 2Skapande verksamhet utomhus och inomhus, olika tekniker för skapande Pedagogisk uteverksamhet, Dans, Idrottsaktiviteter Samarbetsövningar, Konflikthantering, Fritidsråd, Tvärgruppsaktiviteter Vardagskommunikation, Tillåtande klimat, Utvärderingar, Uppmuntran 3Pysselbuffé, Skulpterande, Byggande, Syverkstad Fysiska aktiviteter, Bollekar, Hinderbana, Bordtennis, Kullekar, Pyssel Verksamhetsbyrån, Kommunikation, Rollspel, Sällskapsspel, Samlingar, Lekar Reflektion, Utvärderingar, Samtal Öppet Fritids Pyssel, Elevstyrda lekar, Bakning Lek och spel i idrottshall och pingissal, Pyssel, Utelek Sällskapsspel, X-boxspel, Samspel om ytor och aktiviteter i lokaler, Lugna rum Eget ansvar, Enskilda och gruppsamtal, Elevstyrda lekar, Delaktighet i verksamhetens struktur. GrSPyssel, Sång, Leklådor, Musik, Elevstyrda lekar, Fritt skapande, Rollekar Pyssel, Dans, Röris, Rytmik, Fri lek ute och inne, Bollekar, Motorisk träning (cykla, klättra, gunga), Bordtennis, Aktiviteter i idrottssalen Anpassad kommunikation, Lekträning (individuellt och i grupp), Problemlösning, Konflikthantering, Samarbetsövningar, Sociala koder ute i samhället, Trafikregler, Samlingar, Spel, Spelregler och lekar Lära känna-lekar, Jag-känsla genom delaktighet, Självbestämmande, Uttrycka egna åsikter, Vi-känsla genom grupptillhörighet, Hur man är en bra kompis, Empati, Kroppsuppfattning genom sång, lek och bild, Uppmuntran, Prova på och våga, Eget ansvar,

8 Syftet med våra mål Vi vill att barnen ska vara nyfikna och öppna inför kreativitet, att klara av att medverka i, genomföra och slutföra kreativa aktiviteter både enskilt och i grupp. Vi vill att varje barn skall kunna genomföra olika moment och medverka i fritidsaktiviteterna självständigt. Vi vill att samtliga barn ska fungera i fritidsgruppen, att hantera konfliktsituationer på ett lämpligt sätt genom att kommunicera med både barn och vuxna. Vi vill öka barnens förmåga att se sin egen enskilda roll i fritidsgruppen, samt förstå konsekvensen av sina handlingar och sina beteenden.


Ladda ner ppt "KRAM – Kreativ, Respektfull och Ansvarstagande Medmänniska Utsäljeskolans fritidsverksamhet har ett gemensamt mål från förskoleklass till årskurs 6. Vi."

Liknande presentationer


Google-annonser