Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till strandskolans fritidshem. Utbildningens syfte 2§ Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till strandskolans fritidshem. Utbildningens syfte 2§ Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan,"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till strandskolans fritidshem

2 Utbildningens syfte 2§ Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap Skollagen 14 kap. Fritidshemmet

3 Vad/Hur lär barnen på fritidshemmet? Barnen utvecklar:  social kompetens  lär sig fungera i grupp  självkänsla  fantasi och kreativitet  motorik  språket Lärandet sker:  i möten med andra  genom leken  genom olika aktiviteter på fritids  i stunden

4 Har ni bara lekt idag? -Lekens betydelse för barnets utveckling och lärande

5 Leken begrepps bildning jämlikhet inlevelse fantasi motorik regler identitet glädje hänsyn frigörelse kroppsuppfattning tänka planering trygghet språk koncentration uppmärksamhet självständighetproblemlösningkreativitet flexibilitet besvikelse kommunikation självbehärskning

6 En eftermiddag på vårt fritidshem: skapa bollspel bygga läsa musik spel utevistelse idrott

7  Vi öppnar kl 6.30  Frukost kl 6.45-7.15  Alla är ute 7.30-8.oo  Skolan börjar kl 8.00  Mellanmål äter vi kl 14. 14.15 och 14.30  Sammanslagning med övriga avdelningar kl 16.25.  Vi stänger kl 17.30 En dag på fritidshemmet:


Ladda ner ppt "Välkommen till strandskolans fritidshem. Utbildningens syfte 2§ Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan,"

Liknande presentationer


Google-annonser