Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forskning och utbildning inom automation vid Högskolan i Gävle. Gör vi rätt saker? Daniel Rönnow.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forskning och utbildning inom automation vid Högskolan i Gävle. Gör vi rätt saker? Daniel Rönnow."— Presentationens avskrift:

1 Forskning och utbildning inom automation vid Högskolan i Gävle. Gör vi rätt saker? Daniel Rönnow

2 Disposition Inledning Utbildning Forskning Gör vi rätt saker? Svante Brunåker Pro Vice-Chancellor Daniel Rönnow

3 Vad är ”automation”? Wikipedia: –Automation är ett viktigt framtidsområde med tydlig koppling till såväl IT och elektronik som till ekonomi, människa/maskin och miljö. Automationssystem är ofta komplexa med stora datanätverk, sensorer, visualisering av komplex processinformation i realtid, förståelse för användarens produktionsekonomi, simulering etc. Här krävs förståelse för såväl teknik och miljö som ekonomi och beteende. –Områden: Produktion Övervakning Mät- och reglerteknik Materialhantering Robotteknik Svante Brunåker Pro Vice-Chancellor Daniel Rönnow

4 Svante Brunåker Pro Vice-Chancellor Vad är ”automation”? Svensk automation: –Fastighetsautomation –Industriautomation –Processautomation Processautomation handlar om att skapa effektivitet och säkerhet och inte minst att spara energi. Industrier där processautomation används är t ex inom papper & massa, läkemedel, reningsverk, gruva, livsmedel. Område vidgas ständigt. Smart användning av processautomation ökar konkurrenskraften i företagen. Daniel Rönnow

5 Svante Brunåker Pro Vice-Chancellor Vad är ”automation”? Automation region: –Automation omfattar alla system runt mätning och styrning av tillverkningsprocesser där produktivitet, kvalitet, miljöstyrning och människans interaktion står i fokus. Daniel Rönnow

6 Svante Brunåker Pro Vice-Chancellor Utbildningar inom automation Automation förekommer som specialiseringar av många ingenjörsutbildning Elektroteknik Maskinteknik Data Industriell ekonomi Kemi En utbildning inom automation kan se ut på många olika sätt! Daniel Rönnow

7 Svante Brunåker Pro Vice-Chancellor Forskning inom automation Forskning i många ämnen relevant för automation Reglerteknik Signalbehandling Elektrisk mätteknik Bildbehandling Robotik Mekatronik … Daniel Rönnow

8 Utbildningar inom automation vid HiG - Elektro med inriktning automation 8 Automations- Ingenjör Automation TeknD Masterprogram 3-årigt ing.-program Coop 2-årigt masterprogram Forskarutbildning idag med examen vid KTH Daniel Rönnow

9 Vad skall en automationsutbildning innehålla? Krav, masterprogram –Merparten av kurserna inom ämnet elektro och på avancerad nivå –Forskningsanknytning; förberedande för forskarutbildning Exempel: masterprogram (2 år vid HiG) Svante Brunåker Pro Vice-Chancellor –Digital styrning –Robotik –Bildbehandling och datorseende –Projektkurs –Examensarbetet –Mätteknik –Tillämpad mekanik –Industriell statistik –Trådlösa sensornätverk –Stokastiska processer –Statistisk signalbehandling –Sensorer och sensorfusion –Flervariabel och ickelinjär reglerteknik Daniel Rönnow

10 Svante Brunåker Pro Vice-Chancellor Automationslab vid HiG Reglerteknik Bildbehandling Sensor och sensornätverk Robotik Daniel Rönnow

11 Svante Brunåker Pro Vice-Chancellor Forskning inom automation vid HiG Elektrisk mätteknik Radiokommunikation i industriella miljöer Robotik Daniel Rönnow

12 Mätteknik - virtuella instrument 12 Virtuella instrument använder generiska hårdvara. Olika program används för olika tester. Mätningen är mjukvarustyrd (”software defined”) ger hög flexibilitet & låg kostnad Virtuell nätverksanalysator Daniel Rönnow

13 Svante Brunåker Pro Vice-Chancellor Mätteknik – nya metoder för nya komponenter o Metod att mäta ickelinjära dynamiska effekter o DUT: Radioförstärkare för flera signaler o Signaler vid olika frekvenser o Bygger på metod för förstärkare för en signal Konventionell test Effekt av flera signaler Daniel Rönnow

14 14 Mätteknik – sensorfusion Elektronisk näsa för detektion av en eller flera gaser Propan, syre, koloxid, … Luftföroreningar Tillämpningar Medicin Miljö Sensorarray med olika sensortyper Sensorfusion för klassificering Daniel Rönnow

15 Radiokommunikation i industriella miljöer 15 Elektromagnetisk interferens Trådlös kommunikation är känslig för elektromagnetisk störning Industriella miljöer särskilt svåra Elektromagnetisk interferens i pappersbruk Daniel Rönnow

16 16 Radiokommunikation i industriella miljöer Mäta, analysera och visualisera sensordata, radiosignaler och störningar för ökad säkerhet och bättre miljö Sensorer för att mäta signaler, störningar och radiokanaler. Daniel Rönnow

17 17 Robotik - Exoskeleton Daniel Rönnow

18 Svante Brunåker Pro Vice-Chancellor Gör vi rätt saker inom automation? Nya utbildningsprogram, bl a med coop Nytt automationslab Grundutbildningen forskningsanknuten Men… Våra program täcker inte hela automationsområdet Liten vidareutbildning för ingenjörer i industrin Automation så stort område att vår forskning inte kan täcka det Daniel Rönnow


Ladda ner ppt "Forskning och utbildning inom automation vid Högskolan i Gävle. Gör vi rätt saker? Daniel Rönnow."

Liknande presentationer


Google-annonser