Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medicinsk teknik Struktur:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medicinsk teknik Struktur:"— Presentationens avskrift:

1 Medicinsk teknik Struktur:
Åk 1 – 3: Obligatoriska kurser + kandidatprojekt Åk 4 – 5: Masterprofil + valfira kurser + examensarbete Profiler: Bildanalys och visualisering Medicintekniska modeller Medicintekniska material Profilkrav: 36 – 54 hp Obligatoriska kurser (inkl. en CDIO-projektkurs) + valfria kurser Även: 6 hp inom Industriell ekonomi eller liknande 6 hp inom Människa, teknik och samhälle, såsom t ex Miljöteknik, Teknik och etik, etc. Krav på exjobb på engelska el. kurs i engelska

2 Medicinsk teknik – Årskurs 1
Blk 1HT1 1HT2 2VT1 2VT2 1 Linjär algebra TATA24, 8 hp Envariabelanalys II TATA42, 6 hp Flervariabelanalys TATA43, 8 hp 2 Envariabelanalys I TATA41, 6 hp Programmering – abstraktion och modellering TDDC74, 8 hp 3 Anatomi och fysiologi TBME11, 4 hp Ingenjörsprojekt TFFY51, 6 hp (fr o m v 38) 4 Matematisk grundkurs TATM79, 6 hp (t o m v 37) Vågfysik TFYA59, 8 hp Medicintekniska utblickar TBMT32, 2 hp, v

3 Medicinsk teknik – Årskurs 2
Blk 3HT1 3HT2 4VT1 4VT2 1 Vektorananalys TATA44, 4 hp Introduktionskurs i Matlab TSRT04, 2 hp Transformteori TATA57, 4 hp 2 Elektronik och mätteknik TSTE05, 8 hp Biokemi och cellbiologi TBME03, 6 hp Introduktion till biosensorteknik TFYA62 6 hp Material för medicinsk teknik TFYA63, 8 hp 3 Medicinsk teknik TBMTx1, 6 hp Elektromagnetism – teori och tillämpning TFYA49, 6 hp 4 Mekanik TFYA16, 6 hp Sannolikhetslära TAMS14, 4 hp

4 Medicinsk teknik – Årskurs 3
Blk 5HT1 5HT2 6VT1 (preliminärt) 6VT2 1 Medicinska bilder TSBB31, 6 hp Modern fysik TFYA11, 6 hp Reglerteknik TSRT03, 6 hp 2 Programmering – tillämpning och datastrukturer TDDC76, 8 hp Medicinsk strålningsfysik TXXXX, 8 hp 3 Signaler och system TSDT18, 6 hp 4 Statistisk teori, grk TAMS24, 4 hp Kandidatprojekt 16 hp

5 Bildanalys och visualisering – Exempel på kurser
7Ht1  Digital bildbehandling grundkurs Signalteori Tekniska beräkningar 7Ht2  Multidimensionell signalanalys Digital signalbehandling 8Vt1  Neuronnät och lärande system Bildgenererande teknik inom medicin Datorgrafik 8Vt2  Datorseende system Bild- och ljudkodning 9Ht1  Bilder och grafik, projektkurs, CDIO VR-teknik   Biomedicinsk optik 9Ht2  Medicinsk bildanalys Vetenskaplig visualisering

6 Medicintekniska modeller – Exempel på kurser
7Ht1 Databaser och bioinformatik Medicinska informationssystem Signalteori 7Ht2  Analys av bioelektriska signaler Biomekanik 8Vt1  Bildgenererande teknik inom medicinen Fysiologiska tryck och flöden Neuronnät och lärande system 8Vt2  Biomedicinsk modellering och simulering Intensivvård och terapeutiska system 9Ht1  Projektkurs i medicinsk teknik, CDIO Multivariat analys Biomedicinsk optik 9Ht2  Medicinskt beslutsstöd Medicinsk bildanalys

7 Medicintekniska material – Exempel på kurser
7Ht1 Kemi Nanoteknologi Molekylär fysik 7Ht2  Mjuka material Bioteknisk biokemi Tillämpad optik 8Vt1  Ytvetenskap Organisk elektronik 8Vt2 Moderna sensorsystem Optoelektronik   9Ht1  Projektkurs i fysik, design, tillverkning och test av sensor-chip CDIO Biomedicinsk optik 9Ht2  Projektkurs i fysik, design, tillverkning och test av sensor-chip, CDIO Nanofysik


Ladda ner ppt "Medicinsk teknik Struktur:"

Liknande presentationer


Google-annonser