Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avsluta Linnéuniversitetet, Växjö Inriktning Masterprogram i skog och träteknik, 120 hp Kort presentation Ges både som campus- och distansutbildning. Undervisningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avsluta Linnéuniversitetet, Växjö Inriktning Masterprogram i skog och träteknik, 120 hp Kort presentation Ges både som campus- och distansutbildning. Undervisningen."— Presentationens avskrift:

1 Avsluta Linnéuniversitetet, Växjö Inriktning Masterprogram i skog och träteknik, 120 hp Kort presentation Ges både som campus- och distansutbildning. Undervisningen sker på engelska. Programmet ger möjlighet att jobba som produktionstekniker, produktutvecklare, företagsledare och konsult inom den skogs- och träförädlande industrin. Programmet förbereder även för en framtida forskarutbildning. Lämpliga program för inriktningen Högskoleingenjörsexamen alternativt kandidatexamen inom Skogs- och träteknik, Maskinteknik, Bioenergiteknik, Byggteknik eller motsvarande utbildningar. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Träets struktur, egenskaper och identifiering Lean i träindustrin Skogsnäringens virkesanvändning Flexibel och integrerad automation i träindustriella processer Kontaktperson: Sheikh Ali Ahmed Telefon: 0470-76 7492 E-post: sheikh.ahmed@lnu.sesheikh.ahmed@lnu.se Skolans adress: Linnéuniversitetet, 351 95 Växjö Telefon: 0772-28 80 00 Hemsida: http://lnu.se/skogochtrahttp://lnu.se/skogochtra Akademisk utbildning, Skog

2 Avsluta Linnéuniversitetet, Växjö Inriktning Högskoleingenjör i skog och träteknik, 180 hp Kort presentation Det här är en av få utbildningar i landet som utbildar dig i hela kedjan från virkesproducerande skogsbruk till träförädlande industri. Du lär dig om hur man sköter skogen, och hur skogskötseln påverkar kvaliteten på det virke som kommer från skogen. Vilken planka ska användas till vilka hus eller möbler? Vi ser också närmare på hur materialet trä är uppbyggt och hur virkesråvaran förädlas, bearbetas och slutbehandlas. Det handlar här om både massivt trä och sammansatta produkter som skivmaterial, limträ och olika typer av komponenter. Utbildningen ges på helfart både i Växjö och på distans. Lämpliga program för inriktningen Grundnivå Exempel på kurser med skogsindustriell profil Träteknik Computer Aided Engineering Miljöteknik och hållbar utveckling Träindustriell produktionsteknik Träförädlingsteknik Kontaktperson: Göran Peterson Telefon: 0470-70 88 25 E-post: goran.peterson@lnu.segoran.peterson@lnu.se Skolans adress: Linnéuniversitetet, 391 95 Växjö Skolans telefon: 0772-28 80 00 Hemsida: http://lnu.se/skogochtrahttp://lnu.se/skogochtra Akademisk utbildning Träteknik

3 Avsluta Linnéuniversitetet, Växjö Inriktning Skogskandidatprogrammet, 180 hp. Kort presentation Skogskandidatprogrammet ges på distans på helfart. Utbildningens syfte är att förbereda för en yrkesverksamhet inom privat- och bolagsskogsbruket och närliggande branscher. Med utgångspunkt i ämnet skogs- och träteknik, ges kurser inom skogsproduktion, skogsskötsel, mark och vattenfrågor, GIS, virkeslära, skogsbränsle, träets användning, organisation och ledarskap samt inköp och försäljning. Det avslutande examensarbetet utförs med anknytning till företag eller forskningsverksamhet. Lämpliga program för inriktningen Grundnivå Exempel på kurser med skogsindustriell profil Skoglig planering Skogsnäringens marknader Virkeslära Skogsföretagets ekonomi Kontaktperson: Johan Lindeberg E-post: johan.lindeberg@lnu.sejohan.lindeberg@lnu.se Telefon: 0470-70 8194 Skolans adress: Linnéuniversitetet, 395 95 Växjö Skolans telefon: 0772-28 80 00 Hemsida: http://lnu.se/skogochtrahttp://lnu.se/skogochtra Akademisk utbildning Skog


Ladda ner ppt "Avsluta Linnéuniversitetet, Växjö Inriktning Masterprogram i skog och träteknik, 120 hp Kort presentation Ges både som campus- och distansutbildning. Undervisningen."

Liknande presentationer


Google-annonser