Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LINA Ärendehantering & Transportrutiner Apple-verktyg inom bastjänst, Kävlinge Funktionsfel eller skada Enheten felsöker på plats enligt latthund på itteamet.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LINA Ärendehantering & Transportrutiner Apple-verktyg inom bastjänst, Kävlinge Funktionsfel eller skada Enheten felsöker på plats enligt latthund på itteamet.se."— Presentationens avskrift:

1 LINA Ärendehantering & Transportrutiner Apple-verktyg inom bastjänst, Kävlinge Funktionsfel eller skada Enheten felsöker på plats enligt latthund på itteamet.se Rapporterar därefter till leverantören vid behov Vid stöld bifogas kopia av polisanmälan. Användarsupport, nätproblem etc, samt ev behov av hjälp med ärendehantering Ärende till IT-teamet ”IT-resurs”/administratör på enheten IT-teamet Bring (Lin Educations budfrima) - Ev behov av kompletteringar kring ärenden - Ök om inskick till verkstad Ev avgifter bekostas av enheten Budfirman hämtar/ returnerar verktyg på respektive enhet Användarsupport & support på kringtjänster tex nätverk och utskrifter Lathundar för enheternas IT-admins ”Backup-stöd ” avs ärendehantering (rapportering i LINA etc i undantagsfall) Löpande överblick på LINA-ärenden I samarbete med IT-samordnare Huvudkontakt gentemot leverantör IT-teamet dokumenterar ev avvikelser fr avtal Avvikelser som ev bedöms som ”akuta” tas upp direkt av IT-teamet gentemot B2B, på eget initiativ eller i överenskommelse med IT- samordnare Uppföljning med B2B Regelbundet och bokat i förväg – 2 ggr / år? IT-teamet + representant/-er för verksamheterna enl ök B2B It-partner (avtalspart) Lin Education (Underleverantör till B2B) Avvikelser från avtal, feedback på service, etc Rapporteras till IT-samordnare Bildnings IT-samordnare Löpande överblick på LINA-ärenden I samarbete med IT-teamet, lyfter ev misstänkta avvikelser mot avtal Intern uppföljning av processen, tillsammans med BUR, STP & IT-teamet - Verksamhetsråd Utbildning driver - före resp möte med B2B - Rapport till IT-beställarna - Mailnotifieringar vid skapande o uppdatering av ärenden - Behörighet att se alla verktyg och ärenden samt ta ut rapporter För ev ärenden som IT- teamet hanterar hämtas verktyg på kommunhuset!

2 Ansvarsfördelning Enheten * -Felsökning/åtgärd/rapportering av tekniska problem: -Nätverk/uppkoppling/utskrifter rapporteras till IT-teamet -funktionsfel/skador/stölder rapporteras i LINA -”Backup” att vända sig till iT_teamet om hjälp behövs med LINA-ärenden -Ominstallation av Mac-datorer -Information och kompetensöverföring till övriga pedagoger -Introduktion och stöd för elever, hantering av låneregler/kvittenser -Lokal installation och administration av program/appar -Beställningar av verktyg och tillbehör (till IT-teamet) -Kontaktperson vid leverans av verktyg och tillbehör -Uppackning & inställningar tex nätverkskonfiguration -Registrering av Apple-verktyg i MDM / Casper -Skapande av AppleID IT-teamet -Användarsupport -Underhåll av och support på fasta och trådlösa nätverk -Beställningar av verktyg och tillbehör -Löpande uppföljning av leverantörens åtagande, tillsammans med IT- samordnare -Kontakt gentemot leverantör, regelbundna uppföljningsmöten -Tillhandahållande av lathundar för enheternas IT-resurser -Tillhandahållande av och support på övrig infrastruktur/kringtjänster (utskrifter, AppleTV, mm) -”Backup-stöd” med skade- och stöldärenden Leverantör B2B It-partner / underleverantör -Leverans av verktyg direkt till respektive enhet -Support vardagar 8-17 som omfattar felsökning, teknisk problemlösning och användarhandledning på verktygen, via telefon eller mail (ej på plats) -Reparation och utbyten av verktyg, enligt avtal, inkl hämtning och återlämning på plats -Garanti. försäkring och support under 3 års tid (1 års grundskydd + förlängning) -Register och ärendeadministration för verktyg (LINA) -Tekniskt införandestöd vid ”utrullning” av 50+ enheter (bokas enl överenskommelse) * Delegeras av enhetschef till en eller flera anställda, sk ”IT-resurspersoner”. Version 8, 2015-10-30

3 Förutsättningar Löpande uppföljning på ärendehanteringen i LINA –IT-teamet + Bildnings IT-samordnare får notifieringar från LINA och har kommunikation kring när ev frågor behöver lyftas med leverantören Regelbunden uppföljning med leverantören –IT-teamet ansvarar för regelbundna möten med leverantören och att samordna detta med verksamhetsråd. Förslag första möte: december 2015? Intern uppföljning av ärendehanteringsprocessen –Verksamhetsråd Utbildning genomför, tex 2 ggr / år –Rapporteras till IT-beställarna. –Förslag på första uppföljning: Q1 2016 ”Backup-stöd” från IT-teamet med ärendehantering –Enheter/personal som behöver stöd från IT-teamet i hantering av ärenden ska kunna rapportera direkt till dem. I dessa fall ska verktyg skickas till IT-teamet så att hantering och transport ligger på samma ställe.


Ladda ner ppt "LINA Ärendehantering & Transportrutiner Apple-verktyg inom bastjänst, Kävlinge Funktionsfel eller skada Enheten felsöker på plats enligt latthund på itteamet.se."

Liknande presentationer


Google-annonser