Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt Validering SPOR Användarmöte Stockholm

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt Validering SPOR Användarmöte Stockholm"— Presentationens avskrift:

1 Projekt Validering SPOR Användarmöte Stockholm 2015-03-20
Claes Frostell, överläkare, professor i anestesiologi Danderyds Sjh

2 Aktiviteter Jämför data centralt samlade och accepterade med data lokalt sparade Slumpvis utvalda kontrollposter, obligatoriska data per personnr + behandl tillfälle Vid uppkoppling av ny enhet (första året) Stickprov minst var tredje år (vb oftare)

3 Kontroller av indata Orimliga indata accepteras ej
Skilja upp mellan ’data missing’ och att siffran ’noll’ slås in parvisa logiska kontroller förs in; exempel vis BW> 30 kg och ålder < 3 år, utlöser varning / avvisande

4 Mera som föreslagits av SKL
För op koder: samkörning med PAR vs andra register: bjud in till gemensam validering av ärenden som täckningsgrad, komplikationer, uppföljning mm

5 Hur ? Pilot: Två op enheter erhåller 10 slumpvis utvalda pnr+beh nr Excelblad med obligatoriska variabler efterfrågas, letas upp, fylls i (ca 15 dito); Jämförelse centralt med avs på % fel mellan data i databas och inskickade poster Målvärde: < 5% fel i varje datayp

6 (forts år 2015) Skarpt: Fem op enheter söker NU
stöd centralt SPOR kr genomför validering enligt ovan på 40 utvalda pnr + beh nr; före Igen jämförelse centralt med avs på % fel mellan data i databas och inskickade poster Resultat presenteras i september

7 Valideringscertifikat
Mål 2015: data från 5 op enheter validerade före sept-15, ev fel identifierade och åtgärder genomförda, ’Valideringscertifikat’ utfärdas för 5 enheter innan årets slut.

8


Ladda ner ppt "Projekt Validering SPOR Användarmöte Stockholm"

Liknande presentationer


Google-annonser