Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöcertifiering VHC Hela SLU certifierat 2016

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöcertifiering VHC Hela SLU certifierat 2016"— Presentationens avskrift:

1 Miljöcertifiering VHC Hela SLU certifierat 2016

2

3 Miljöcertifiering av VHC

4 Alla måste ta sitt ansvar!
SLU Som anställd Som privatperson

5 Miljöledningsystemet är en ständigt pågående process
Som ska leda till: Miljöförbättringar Ökad kunskap Miljöengagemang Ordning och reda Rutiner Ökat ledningens ansvar Minskade kostnader Ökad goodwill

6 Miljöcertifiering enligt standard ISO 14001
Ett miljöledningssystem visar hur vi ska arbeta för att minska vår miljöpåverkan. Miljögruppen för VHC som arbetar med certifikatet, utreder bl.a. hur vi påverkar vår miljö avseende luft, vatten, mark och användandet av resurser. Miljögruppen består av en miljöhandledare från varje institution . Theresia Larsson är miljösamordnare för VHC och leder projektet.

7 Betydande miljöaspekter/miljöpåverkan
Negativa betydande miljöaspekter/miljöpåverkan: Anestesigas/Isofluran Inrikes flygresor Tjänsteresor med bil Vattenförbrukning Pappersförbrukning Användning av Kemikalier Användning av läke- Medel. Användning av medicintekniskt- Material. Användning av kemikalier Positiva betydande miljöaspekter/ miljöpåverkan: Utbildning IT resande Vi har satt mål till de betydande miljöaspekterna

8 Vad du som anställd ska veta gällande avfallshantering:
Du ska känna till de rutiner som gäller för källsortering – papper, plast, glas, komposterbart, brännbart, batterier osv. Tillämpas i köken, papperkorgarna på kontoren och i soprummen. För att undvika miljöolyckor och eventuell smittspridning ska du känna till de rutiner du berörs av i ditt dagliga arbete. Du som hanterar kemikalier/läkemedel ska känna till de regler och rutiner som gäller för detta. Rutiner ska finnas upprättade på varje berörd enhet. Du som hanterar riskavafall ska känna till de rutiner som gäller för detta.

9 Nödlägesberedskap - vad gäller dig som anställd.
Vid större olycka, larma 112. Utrymningsvägar, vet du närmaste vägen ut? Vilken uppsamlingsplats ska du gå till vid brand? Vad innebär en brandcell? Var finns hjärtstartare? Var finns ögon duschar/ nödduschar på din avdelning? Vad gör du vid kemikalie/läkemedelsspill? Om du arbetar med farliga ämnen ska du känna till de rutiner som finns för att undvika miljöolycka och brand. All personal måste genomgå brandutbildning.

10 Miljöhandboken Miljöhandboken är en samling beslutade mål, handlingsplaner, rutiner och regler för SLUs och VHCs miljöarbete. Miljöhandboken förklarar hur miljöarbetet genom rutiner ska fungera. Vid revision kontrolleras att alla anställda vet var man hittar miljöhandboken. Du hittar den på, Medarbetarwebben- - för anställda- miljö- miljöhandbok.

11 Avdelningschef/prefekt
Särskilt ansvar för att: Miljöledningssystemet fungerar Mål för verksamheten fastställs Rutiner, lagar och andra krav efterlevs Kommunicera resultaten av miljöarbetet Tillsätta tillräckliga resurser - Miljöledningssystemet fungerar och är anpassat till verksamheten - Mål för verksamheten fastställs - Rutiner, lagar och andra krav efterlevs - Resultaten av institutionens miljöarbete kommuniceras internt och externt - Fastställa dokument gällande miljömål och ansvarsfördelning - Tillsätta tillräckliga ekonomiska och personella resurser för att miljöarbetet ska kunna genomföras


Ladda ner ppt "Miljöcertifiering VHC Hela SLU certifierat 2016"

Liknande presentationer


Google-annonser