Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett utvecklingsprojekt i Värdeforum FÖRBÄTTRAD RÄTTSSÄKERHET I LAGREGLERADE FRIVILLIGUPPDRAG Finansierad av Vad visade era tester? Telefonintervju (patientnämnden-stödpersoner)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett utvecklingsprojekt i Värdeforum FÖRBÄTTRAD RÄTTSSÄKERHET I LAGREGLERADE FRIVILLIGUPPDRAG Finansierad av Vad visade era tester? Telefonintervju (patientnämnden-stödpersoner)"— Presentationens avskrift:

1 Ett utvecklingsprojekt i Värdeforum FÖRBÄTTRAD RÄTTSSÄKERHET I LAGREGLERADE FRIVILLIGUPPDRAG Finansierad av Vad visade era tester? Telefonintervju (patientnämnden-stödpersoner) – Av de tillfrågade var samtliga nöjda med stödet från uppdragsgivaren. Telefonintervju (kontaktpersoner, Nyköpings kommun) – Alla tillfrågade var nöjda med stödet och upplever att de gör en insats. Flera av de tillfrågade hade redan andra uppdrag som tex god man. De tillfrågade kunde inte precisera vilken typ av kompetensutveckling de ville ha men ville gärna utbyta erfarenheter med andra. Telefonintervju (kriminalvården) – Visar att förbättringsområden finns. Personliga möten (överförmyndarkontoret – god män) – De som haft ett personligt möte på kontoret har tagit fler uppdrag än de som man ringt till. Enkät (godmansföreningen) – genomgående är att det positiva i uppdragen överväger. Det fanns stort intresse för kompetensutveckling bland de tillfrågade. Telefonintervju (kontaktuppdrag, Nyköpings kommun) – För tidigt att utvärdera men i de kontakter som förekommit har uppdragstagarna varit nöjda. Från projekt till nätverk Lena Ling, lena.ling@nykoping.se Nyköpings Kommunlena.ling@nykoping.se Tina Kempe, tina.kempe@nykoping.se Nyköpings Kommuntina.kempe@nykoping.se Jenny Jonsson, jenny.jonsson@nykoping.se Överförmyndarkontoret Nyköping- Oxelösunds Kommunjenny.jonsson@nykoping.se Lars Gustafson, lars.gustafson@kriminalvarden.se Kriminalvården Nyköpinglars.gustafson@kriminalvarden.se Ing-Marie Ånelöf, ing-marie.anelof@dll.se Patientnämnden Landstinget Sörmlanding-marie.anelof@dll.se Gösta Nilsson, gosta.nilsson@allt2.se Godmansföreningengosta.nilsson@allt2.se Vilka är vi? Gruppen arbetar med lagstadgat frivilligarbete såsom rekrytering och uppföljning av kontaktpersoner, övervakare, stödpersoner, gode män och förvaltare. Tillsammans har vi ca 970 frivilligarbetare. Utvecklingsområde – Vi kom överens om att: Få kännedom och utbyta erfarenheter om varandras områden. Få bättre kunskap om uppdragstagarnas behov. Utveckla och förbättra stödet till frivilligarbetarna. Förbättrade matchningar – rätt frivilligarbetare till rätt uppdrag Vad har vi lärt oss? Samarbete lönar sig Kunskap om varandras verksamheter Hinder i form av juridiska svårigheter Hinder i form av sekretess Hinder i form av olika arbetskulturer Att det satsas för lite resurser på stöd till frivilligarbete Vad har hänt vid sidan av utvecklingsprojektet? Vi har blivit ett team och upparbetat ett bra samarbete Tagit hjälp av varandra vid tillsättning av uppdragstagare Kunskapsutbyte Sett utvecklingsmöjligheter inom våra respektive verksamheter Hur går vi vidare? Från projekt till nätverk – fortsatt samarbete i gruppen Involverande av våra respektive kommunikatörer och informatörer Involvera våra arbetskamrater, chefer/ledning Uppmärksamma ”Frivilligarbetarnas dag” den 5 december i Nyköping Mätningar Telefonintervju/Enkäter – Är du nöjd med stödet?, Är du intresserad av andra typer av uppdrag?, Får vi kontakta dig igen?, Kan du tänka dig att ta fler uppdrag?, Kan du rekommendera frivilliguppdrag till andra? Information om andra typer av uppdrag. Kommentar: I denna mätning har vi inte gjort någon uppföljning av ännu men den har varit värdefull för fortsatt arbete i gruppen. Personliga möten – Syftet var att jämföra om det var fler frivilligarbetare som tog uppdrag efter att man träffats på en intervju mot om man ringer upp och blir tillfrågad. Mål Bättre kvalitet i frivilliginsatserna Bättre myndighetssamverkan Vad har vi gjort och hur har vi arbetat? Enkäter till uppdragstagare Nätverkskontakter Telefonintervjuer Uppföljning under pågående uppdrag Tackbrev efter avslutat uppdrag Information om andra frivilliguppdrag Personliga möten med uppdragstagare


Ladda ner ppt "Ett utvecklingsprojekt i Värdeforum FÖRBÄTTRAD RÄTTSSÄKERHET I LAGREGLERADE FRIVILLIGUPPDRAG Finansierad av Vad visade era tester? Telefonintervju (patientnämnden-stödpersoner)"

Liknande presentationer


Google-annonser