Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till föräldrarmötet!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till föräldrarmötet!"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till föräldrarmötet!

2 Kvällens program 1.18:00-18:30 Information
2.18:30-18:40 Frågor och redovisning 3.18:40-18:55 Föräldratid - klasskassa etc

3 Syfte Syftet med föräldramötet är att vi tillsammans med er ska göra en fantastisk skolgång för era barn. Ett lustfyllt och meningsfullt lärande för alla!

4 Informationspunkter Vistaskolans organisation F-9
Matematiklyftet och läslyftet - fortbildning – alla blanketter, ledighetsblanketter osv. Hemsida: - Vistaskolans redovisningsplats Vistaskolans ABC Skola 24 - sjukdom och ledighet Studion - Specialpedagog Utvecklingssamtal 2 per år (sept & mars) Skriftliga omdömen åk 1-5, (dec) Vistaskolans organisation - F-9 skola ca 750 elever, vi arbetar i arbetslag. Malyft och läslyft - under läsåret fortbildas en personalen i statliga lyft Huddinge.se - där finner ni alla blanketter för utbildningsförvaltningen Hemsida: här finner ni aktuell info och kontaktuppgifter Vistaskolans ABC har mailats ut - all terminsdata för Vistaskolan. Plan för likabehandling - plan för förebyggande och främjande arbete - se vår hemsida Skola 24 - frånvaroanmälan görs här per telefon, för åtkomst via dator ansök om konto på Huddinge.se Studion - jobbar med arbetslagen och ger särskilt stöd till elever efter beslut. GAFE - ny plattform som implementeras under höstterminen Utvecklingssamtal - september och januari, elevledda skriftliga omdömen - en gång per per vid höstterminens slut betyg - två gånger per läsår vid terminsslut

5 Vistaskolans ordningsregler
ORDNINGSREGLER – Vistaskolan ABC Vi använder ett vårdat språk All form av kränkande behandling är oacceptabelt Inga ytterkläder på sig i arbetsrum och matsal År F-6 är utomhus på rasterna (eller i klassrum efter överenskommelse) Snöbollskastning är inte tillåtet på skolans område Vi använder hjälm vid pulk- och stjärtlappsåkning Åverkan på skolans egendom måste antingen åtgärdas eller ersättas ekonomiskt Mobiltelefoner skall vara avstängda under lektionstid Det är inte tillåtet att cykla på skolans område under skoltid Bollspel på innergården, utanför matsalen, är ej tillåtet Vi äter inte godis och tuggummi under skol- och fritidshemstid Konsekvens Samtal med lärare/mentor Samtal med mentor/förälder/elev Samtal med Trygghetsteamet - Kurator Samtal med rektor

6 Utvecklingssamtal På höstterminen har vi i årskurs 1 ”Att lära känna samtal” På vårterminen har vi ”Elevledda samtal” Det innebär; - Eleven planerar och håller i sitt samtal. - Läraren är med i början och i slutet av samtalet. - Ni har en viktig roll i samtalet. - Viktigt är att detta är ett positivt samtal. - Samtalen sker under dagtid.

7 Specifik för klass 1c Allmänt; Toaletter, Rastvakter, Omklädningsrum
Svenska: Läsdax, Bokstavslandet, Veckans bokstav/bokstäver, Läsläxa; ASL – att skriva sig till läsning – Dropbox – Padda (en till två elever). Matte: Favorit matematik Prov: Matte intervju, Lästutveckling Klassblogg; Glöm inte att följa! 

8 Kommande aktiviteter Höstlov vecka 44
18/12 Julavslutning (studiedag fredagen den 19/12)

9 Fritids Film

10 Frågor och redovisning
Diskutera följande fråga i grupper om 4-6 personer i 5 minuter. Alla grupper redovisar kort sina förslag. Vad kan ni föräldrar göra för att bidra till ett lustfyllt och meningsfullt lärande för ditt barn?

11 Föräldratid 18:40-18:55 KL 19:00 Går larmet!


Ladda ner ppt "Välkommen till föräldrarmötet!"

Liknande presentationer


Google-annonser