Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 För över 6000 år sedan ritade man kartor i Turkiet, finns troligen ännu äldre.  Kartorna visade stadsplaner och vem som ägde jordbruksmarken.  Man.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " För över 6000 år sedan ritade man kartor i Turkiet, finns troligen ännu äldre.  Kartorna visade stadsplaner och vem som ägde jordbruksmarken.  Man."— Presentationens avskrift:

1

2  För över 6000 år sedan ritade man kartor i Turkiet, finns troligen ännu äldre.  Kartorna visade stadsplaner och vem som ägde jordbruksmarken.  Man visste ännu inte om jordens form och storlek.  Grekerna räknade ut att jorden var ett klot och Erastotenes beräknade omkretsen till 46 500 km, ca 275 f.Kr

3  Man trodde att solen och andra planeter kretsade kring jorden.  Mätningar blev lättare då man införde metersystemet. En tiomiljondel av sträckan mellan ekvatorn och nordpolen.

4  Svensken Anders Bure visade 1626 upp sin norden-karta.  Han grundade Lantmäteriverket som är Sveriges äldsta ämbetsverk. De har till uppgift att producera kartor över vårt land.

5

6  På 1800 och 1900 talen fyllde man i de sista vita fläckarna på kartan, ex kapplöpningen till Sydpolen 1911.  1900 talets tekniska utrustning ledde till allt mer exakta kartor.  Flygfotografering, sattelitbilder och datorisering.

7  Det finns även linjer som utgår från ekvatorn.  Dessa kallas breddgrader eller parallellcirklar och det finns 180 stycken totalt.  90 st söder om ekvatorn och 90 norr om.  180 grader totalt bildar tillsammans summan av en halvcirkel.  En plats söder om ekvatorn kan ha 30 grader sydlig bredd.

8  Jorden har 360 meridianer eller längdgrader. Dessa utgår 180 st åt väster och 180 st åt öster från Noll-meridianen.  Noll-meridianen går från nordpolen till sydpolen genom Greenwich utanför London.  Varje meridian har en grad och totalt blir det då 360 grader. Precis som en cirkel!  De grader som går öster om nollan betecknas t ex 30 grader östlig längd (30* ö.l)

9  I Sverige har vi något som kallas rikets nät. Numera SWEREF 99.  Det är en ytterligare indelning av det globala gradnätet för att kunna göra precisare bestämning av en orts position.  Det finns ett antal storrutor som sedan delas in i mindre rutor. Delas en storruta 4 gånger får man den topografiska kartan.  Delas en storruta 100 ggr får man den ekonomiska kartan.

10  1600-1700 tal- man inser att jorden är tillplattad vid polerna.  Detta leder till problem då man ska rita kartor.  Man har insett att jorden är svagt päronformad!  För att lösa problemet skapades en geoid. Det är en tänkt linje under kontinenterna som en förlängning av havsytan.

11  Svar det går INTE!  MEN man kan försöka på olika sätt med olika kartprojektioner!  Låt oss titta på några!


Ladda ner ppt " För över 6000 år sedan ritade man kartor i Turkiet, finns troligen ännu äldre.  Kartorna visade stadsplaner och vem som ägde jordbruksmarken.  Man."

Liknande presentationer


Google-annonser