Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Sommarturismen 2015 The Summer Tourism in Sweden 2015 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Sommarturismen 2015 The Summer Tourism in Sweden 2015 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source:"— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Sommarturismen 2015 The Summer Tourism in Sweden 2015 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2015/Provisional data for 2015 2015-10-06

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 26 811 828 totalt antal övernattningar I Sverige under juni-aug 2015 total no. of nights spent in Sweden during Jun-Aug +5,5% total ökning av antal övernattningar från 2014 under juni-aug total increase of no. of nights spent from 2014 in Jun-Aug +4,0% ökning av svenska övernattningar under juni-aug increase of Swedish/domestic nights in Jun-Aug +9,1% ökning av utländska övernattningar under juni-aug increase of foreign/intl. nights in Jun-Aug +4,2% ökning av totalt antal övernattningar under juni increase of total no. of nights in June +5,5% ökning av totalt antal övernattningar under juli increase of total no. of nights in July +6,3% ökning av totalt antal övernattningar under augusti increase of total no. of nights in in August Vid publicering av data ange alltid källan/Please remember to acknowledge the source Volymer/övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* i Sverige under sommaren 2015 (juni-aug) Volumes/nights spent at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* in Sweden during the summer 2015 (June-Aug) *Kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Tab. 1 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 06OCT15 PT

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Totala volymer/övernattningar (tusental) månad för månad på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* med %-förändring från 2014 Total volumes/nights spent (.000) month by month at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* in Sweden, with %-change from 2014 *Kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Fig. 1 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 06OCT15 PT

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Volymer/övernattningar (tusental) från de tio största utlandsmarknaderna under sommaren 2015 (juni-aug), med %-förändring från 2014 Volumes/nights spent (,000) from the ten largest foreign markets during the summer 2015 (June-Aug), with %-change from 2014 *Kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. 06OCT15 PT Fig. 2 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Volymer/övernattningar (tusental) från de största utom-europeiska marknaderna på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* (juni-aug), % från 2014 Volumes/nights spent (,000) from the largest markets outside Europe at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* in Sweden (June-Aug), with %-change from 2014 *Kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Fig. 3 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 06OCT15 PT

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Förändring av utländska volymer/över- nattningar* i Sverige per marknad/land under sommaren 2015 (juni-aug), med %-förändring från 2014 Change in percent of foreign volumes/ nights spent* in Sweden by market/country during the summer 2015 (June-Aug), with %-change from 2014 *på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL (Kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter) *at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL (Commercially arranged rentals in private cottages and apt.) Fig. 4 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 06OCT15 PT

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Totala volymer/övernattningar (tusental) i Sverige på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* sommaren (juni-aug), med %-förändring från 2014 Total volumes/nights spent (.000) at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* in Sweden during the summer (June-Aug), with %-change from 2014 *Kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Fig. 5 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 06OCT15 PT

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Volymer/övernattningar (tusental) från utländska marknadsområden på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* (juni-aug) Volumes/nights spent (,000) from foreign market areas at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* (June-Aug) *Kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Fig. 6 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 06OCT15 PT

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Utländska volymer/övernattningar (tusental) i de sju största regionerna i Sverige på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* (juni-aug) Foreign volumes/nights spent (,000) in the seven largest regions in Sweden at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* (June-Aug) *Kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Fig. 7 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB

10 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Förändring av volymer/övernattningar* från utlandet per region under sommaren 2015 (juni-aug), med %-förändring från 2014 Change of foreign volumes/nights spent* in Sweden by region during the summer 2015 (June-Aug), with %-change from 2014 06OCT15 PT *på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL (kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter) *at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL (commercially arranged rentals in private cottages and apt.) Fig. 8 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB

11 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Fig. 9 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB Fördelning av volymer/övernattningar från utlandet per anläggningstyp juni-aug 2015, med %-volymförändring från 2014 Distribution of foreign volumes/nights spent by type of establishment June-Aug 2015, with %-volume change from 2014 06OCT15 PT

12 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Totala volymer/övernattningar (tusental) i de sex största regionerna i Sverige på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* (juni-aug) Total volumes/nights spent (,000) in the six largest regions in Sweden at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* (June-Aug) *Kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Fig. 10 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 06OCT15 PT

13 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Utveckling av totala volymer/övernattningar* i Sverige per region under juni-aug 2015, med %-förändring från 2014 Development of total volumes/nights spent* in Sweden by region during June-Aug 2015, with %-change from 2014 *på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL (kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter) *at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL (commercially arranged rentals in private cottages and apt.) 06OCT15 PT Fig. 11 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB

14 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Fig. 12 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB Fördelning av volymer/övernattningar per anläggningstyp på hotell, stugbyar, vandrar- hem, campingplatser och SoL*, juni-aug 2015, med %-volymförändring från 2014 Distribution of of volumes/nights spent by type of establishment at Hotels, Holiday villages,Youth hostels, Camping sites and SoL*, June-Aug 2015, with %-volume change from 2014 *Kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. 06OCT15 PT

15 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 6,6 miljarder SEK i totala logiintäkter (+11,2% i löpande priser) Total accommodation revenue in billion SEK 6,0 miljarder SEK i logiintäkter på hotell (+12,9% i löpande priser) Accommodation revenue at Hotels in billion SEK Störst ökning av totala logiintäkter i Stockholms län, plus 243,2 miljoner SEK (+12,2% i löpande priser) Largest revenue increase in Stockholm County Störst procentuell ökning av logiintäkter i Örebro län, plus 30,4 procent (löpande priser) Largest revenue increase in percent in Örebro County Vid publicering av data ange alltid källan/Please remember to acknowledge the source Totala logiintäkter på hotell, stugbyar och vandrarhem, under sommaren 2015 (juni-aug) Total accommodation revenue at Hotels, Holiday villages and Youth hostels in Sweden during the summer 2015 (June-Aug) Tab. 2 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 06OCT15 PT

16 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Logiintäkter (tusentals SEK i löpande priser) i de sex största regionerna på hotell, stugbyar och vandrarhem, juni-aug, med %-förändring från 2014 Accommodation revenue (,000 SEK in current prices) in the six largest regions at Hotels, Holiday villages and Youth hostels, June-Aug, with %-change from 2014 Fig. 13 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 06OCT15 PT

17 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Utveckling av totala logiintäkter* per region under juni-aug 2015, med %-förändring från 2014 Development of total accommodation revenue* per region during June-Aug 2015, with %-change from 2014 *på hotell, stugbyar, och vandrarhem *at Hotels, Holiday villages and Youth hostels 06OCT15 PT Fig. 14 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB

18 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Fördelning av volymer/övernattningar och logiintäkter per anläggningstyp på hotell, stugbyar och vandrarhem, juni-aug 2015, med %-volym/intäktsförändring från 2014 Distribution of volumes/nights spent and accommodation revenue by type of establishment at Hotels, Holiday villages & Youth hostels, June-Aug 2015, with %-volume/revenue change from 2014 Fig. 15 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 06OCT15 PT

19 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Antal belagda/sålda rum (tusental) på hotell i Sverige månad för månad, med %-förändring från 2014 No. of occupied (sold) rooms (,000) at Hotels in Sweden, month by month, with %-change from 2014 Fig. 16 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 06OCT15 PT

20 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Tillväxtverket sprider kunskap om turismens utveckling Tillväxtverket är ansvarig myndighet för turism och besöksnäringsfrågor och utvecklar näringspolitiska insatser för främjande av turistföretagande och entreprenörskap. Tillväxtverket är också ansvarig myndighet för den officiella turismstatistiken och har som uppgift att ta fram och sprida kunskap om turismens utveckling i Sverige. Du hittar mer fakta om turismens utveckling på Tillväxtverkets webbplats www.tillvaxtverket.se under rubriken Fakta och statistik och Turism Vid publicering av data ange alltid Tillväxtverket/SCB som källa 06OCT15 PT

21 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och produceras på Tillväxtverkets uppdrag av Statistiska centralbyrån (SCB). Statistiken omfattar boende på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL). Den visar bland annat volymer i antal övernattningar, gästernas nationalitet, antal sålda rum, genomsnittlig rumsintäkt, beläggningsgrad och utvecklingen i olika delar av Sverige. Målpopulationen utgörs av samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Populationen omfattar också förmedlade privata stugor och lägenheter samt alla campingplatser. Varje månad lämnar de kommersiella förmedlarna och boendeanläggningarna data. Statistiken återrapporteras till dem som lämnat uppgifter, men många fler är beroende av turismstatistiken för att ha goda beslutsunderlag. Såväl beslutsfattare, myndigheter, enskilda näringsidkare, turistorganisationer, turismkonsulter som utredningsinstitut använder statistiken för egna analyser. Statistiken publiceras varje månad på Tillväxtverkets och på SCB:s webbplatser: tillvaxtverket.se (Fakta och statistik) resp. scb.se Vid publicering av data ange alltid Tillväxtverket/SCB som källa Fakta om inkvarteringsstatistiken 06OCT15 PT

22 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Hur man får tillgång till de data som ligger tillgrund för figurerna i denna presentation? 1.Välj ”Visa”-menyn 2.Välj sedan ”anteckningssidor” – där ligger tabeller med bakomliggande data Vid publicering av data ange alltid Tillväxtverket/SCB som källa 06OCT15 PT

23 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH The Swedish Agency for Economic and Regional Growth, promotes enterprise and entrepreneurship within travel and tourism. The Agency is also responsible for the official tourism statistics, and the production and dissemination of knowledge about the development of tourism in Sweden. More information about the development of tourism in Sweden can be found on the Agency’s website: www.tillvaxtverket.se under the heading English pages. Do quote us, but please remember to acknowledge the source! The Swedish Agency for Economic and Regional Growth provides knowledge about the development of tourism in Sweden 06OCT15 PT

24 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH The accommodation statistics is produced by Statistics Sweden (SCB) on behalf of the Swedish Agency for Economic and Regional Growth, with respect to stays at hotels, holiday villages, youth hostels, camping sites and commercially arranged rentals in private cottages and apartments (SoL). The statistics include number of nights spent, nationalities of guests, occupancy rates and trends in various regions of Sweden. The establishments report data every month. The target population consists of all the hotels, motels, guest houses, hostels and conference facilities with a minimum of five rooms or nine beds, holiday villages with a minimum of five cottages or twenty beds and all STF-affiliated hostels regardless of size. Only establishments engaged in professional rental are included. The population also includes the commercially arranged rentals in private cottages and all the camping sites. The statistics is reported back to the establishments, but many more depend on data for making good decisions. Authorities, the business community, tourism bodies, tourism consultants and research institutes often use the statistics to analyze the development. The accommodation statistics is published every month on our website: tillvaxtverket.se under the heading English pages and on the website of Statistics Sweden: scb.se Do quote us, but please remember to acknowledge the source! Facts about the accommodation statistics 06OCT15 PT


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Sommarturismen 2015 The Summer Tourism in Sweden 2015 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source:"

Liknande presentationer


Google-annonser