Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Turiståret 2010 The Tourist Year in Sweden 2010 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Turiståret 2010 The Tourist Year in Sweden 2010 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source:"— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Turiståret 2010 The Tourist Year in Sweden 2010 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2010/Provisional data for 2010 3 feb 2011

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 03feb2011, PT • 52 566 348 totalt antal gästnätter/total no. of nights spent • +3,0% total ökning från 2009/total increase from 2009 • +2,7% ökning av svenska/inhemska nätter/increase of domestic nights • +4,1% ökning av utländska/inkommande nätter/increase of intl. nights • +5,1% ökning av nordiska nätter/increase of Nordic nights* • +0,7% ökning av europeiska nätter/increase of European nights** • +15,4% ökning av utom-europeiska nätter/increase of nights from outside Europe *excl. Sweden **excl. Nordic countries Vid publicering av data ange alltid källan/Do quote us, but please state the source Volymer/gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privat förmedlade stugor och lägenheter (SoL) under 2010 Volumes/nights spent at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping and Commercially arranged rentals in private cottages and apartments (SoL) 2010 Tab. 1 Källa/Source: Tillvaxtverket/SCB

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 03feb2011, PT • 17,9 miljarder SEK i totala logiintäkter (plus 7,7% i löpande priser) /total revenue from accommodation in billion SEK • 16,7 miljarder SEK i logiintäkter på hotell (plus 8,4% i löpande priser) /revenue from accommodation at Hotels in billion SEK • Störst ökning av logiintäkter i Stockholms län, plus 653 miljoner SEK (plus 11,1% i löpande priser) /largest accommodation revenue increase in Stockholm County • Störst procentuell ökning av logiintäkter i Uppsala län, plus 13,6% (löpande priser) /largest accommodation revenue increase in percent in Uppsala County Vid publicering av data ange alltid källan/Do quote us, but please state the source Logiintäkter på hotell, stugbyar och vandrarhem under 2010 Accommodation revenue at Hotels, Holiday villages and Youth hostels in Sweden during 2010 Tab. 2 Källa/Source: Tillvaxtverket/SCB

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 03feb2011, PT • +2,2% ökning av totalt antal disponibla rum från 2009 /increase of total no. of available rooms from 2009 • +5,9% ökning av totalt antal belagda (sålda) rum från 2009 /increase of total no. of occupied (sold) rooms from 2009 • +11,0% ökning av logiintäkt per disponibelt rum från 2009 /increase of revenue per available room from 2009 • +2,0% ökning av logiintäkt per belagt (sålt) rum från 2009 /increase of revenue per occupied (sold) room from 2009 • +5,4% ökning av totalt antal gästnätter på hotell från 2009 /increase of total no. of nights spent at Hotels from 2009 Vid publicering av data ange alltid källan/Do quote us, but please state the source Kapacitet, beläggning, logiintäkt & gästnätter på hotell under 2010 Capacity, occupancy, accommodation revenue and nights spent at Hotels in Sweden during 2010 Tab. 3 Källa/Source: Tillvaxtverket/SCB

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 03feb2011, PT Totalt volymer/gästnätter (tusental) på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL* Total volumes/nights spent (.000) at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping and SoL* in Sweden * SoL = Förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Fig. 1 Källa/Source: Tillvaxtverket/SCB

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 03feb2011, PT Totala volymer/gästnätter (tusental) månad för månad på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL* Total volumes/nights spent (.000) month by month at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping and SoL* in Sweden * SoL = Förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Fig. 2 Källa/Source: Tillvaxtverket/SCB

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 03feb2011, PT Volymer/gästnätter (tusental) från de tio största utlandsmarknaderna på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL* 2010 (% från 2009) Volumes/nights spent (.000) from the ten largest foreign markets at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping and SoL* in Sweden 2010, with change from 2009 * SoL = Förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. +10% +1,4% +1% -4,1% +0,3% +5,3% +14,1% +5,9% -6,1% +16,2% Fig. 3 Källa/Source: Tillvaxtverket/SCB

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 03feb2011, PT Utveckling av volymer/gästnätter (tusental) från de åtta största utlandsmarknaderna på hotell, stugbyar och vandrarhem Development of volumes/nights spent (.000) from the eight largest foreign markets at Hotels, Holiday villages and Youth hostels in Sweden Fig. 4 Källa/Source: Tillvaxtverket/SCB

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 03feb2011, PT Volymer/gästnätter (tusental) från utländska marknadsområden på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL* Volumes/nights spent (.000) from foreign market areas at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping and SoL* in Sweden * SoL = Förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Fig. 5 Källa/Source: Tillvaxtverket/SCB +0,7% -2,1% +12,2% +5,1% -4,0% +15,4%

10 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 03feb2011, PT Utländska volymer/gästnätter (tusental) månad för månad på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL* Foreign volumes/nights spent (.000) month by month at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping and SoL* in Sweden * SoL = Förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Fig. 6 Källa/Source: Tillvaxtverket/SCB

11 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 03feb2011, PT Utländska volymer/gästnätter (tusental) i de tio största regionerna på hotell stugbyar, vandrarhem, camping och SoL* 2010, med förändring från 2009 Foreign volumes/nights spent (.000) in the ten largest regions in Sweden at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping and SoL* 2010, with change from 2009 * SoL = Förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Fig. 7 Källa/Source: Tillvaxtverket/SCB +5,2% +4,7% +3,9% +6,8% +9,8% -4,5% +14,3% -10,9% +8,8% -3,2%

12 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 03feb2011, PT Fig. 8 Källa/Source: Tillvaxtverket/SCB Utländska volymer/gästnätters andel av totalt antal gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL* i Sverige (procent) Share of foreign volumes/nights spent of total nights spent at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping and SoL* i Sweden (percent) * SoL = Förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt.

13 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 03feb2011, PT Inhemska volymer/gästnätter (tusental) månad för månad på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL* Domestic volumes/nights spent (.000) month by month at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping and SoL* in Sweden * SoL = Förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Fig. 9 Källa/Source: Tillvaxtverket/SCB

14 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 03feb2011, PT Totala volymer/gästnätter (tusental) i de fem största regionerna i Sverige på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL* Total volumes/nights spent (.000) in the five largest regions in Sweden at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping and SoL* * SoL = Förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Fig. 10 Källa/Source: Tillvaxtverket/SCB +6,8% +2,5% -0,7% -7,6%

15 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 03feb2011, PT Fig. 11 Källa/Source: Tillvaxtverket/SCB Fördelning av totala volymer/gästnätter (procent) per anläggningstyp på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL* under 2010 Total volumes/nights spent (percent) by type of establishment in Sweden at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping and SoL* during 2010 * SoL = Förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt.

16 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 03feb2011, PT Utveckling av totala volymer/gästnätter (tusental) per anläggningstyp på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL* Development of total volumes/nights spent (.000) by type of establishment in Sweden at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping and SoL* * SoL = Förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Fig. 12 Källa/Source: Tillvaxtverket/SCB +5,4% 0% +2,8% +1,0% +0,3% +5,5% +4,8% -4,8% +1,5%

17 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 03feb2011, PT Logiintäkter (miljoner SEK i löpande priser) i de fem största regionerna i Sverige på hotell, stugbyar och vandrarhem Total accommodation revenue (.000 000 SEK in current prices) in the five largest regions in Sweden at Hotels, Holiday villages and Youth hostels Fig. 13 Källa/Source: Tillvaxtverket/SCB

18 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 03feb2011, PT Logiintäkter (miljoner SEK i löpande priser) i de fem största regionerna i Sverige på hotell, stugbyar och vandrarhem Total accommodation revenue (.000 000 SEK in current prices) in the five largest regions in Sweden at Hotels, Holiday villages and Youth hostels Fig. 14 Källa/Source: Tillvaxtverket/SCB

19 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 03feb2011, PT Fördelning av volymer/gästnätter och logiintäkter per anläggningstyp på hotell, stugbyar och vandrarhem under 2010 Volumes/nights spent and accommodation revenue by type of establishment at Hotels, Holiday villages and Youth hostels in Sweden 2010 Fig. 15 Källa/Source: Tillvaxtverket/SCB

20 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 03feb2011, PT Index för utveckling av logiintäkter (löpande priser) och volymer/gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem Index for development of accommodation revenue (current prices) and volumes/nights spent at Hotels, Holiday villages and Youth hostels in Sweden Fig. 16 Källa/Source: Tillvaxtverket/SCB Index 2002=1

21 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 03feb2011, PT Fig. 17 Källa/Source: Tillvaxtverket/SCB, UNWTO Index 1991=1 Index för internationella ankomster i världen och i Europa med övernattning (UNWTO) och utländska volymer/gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i Sverige (Tillväxtverket/SCB) Index for development of International Tourist Arrivals in the World and Europe and foreign volumes/nights spent in Sweden at Hotels, Holiday villages, Youth hostels

22 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 03feb2011, PT Inkommande turism i Norden (utländska gästnätter på hotell) marknadsandel av totalvolym i procent, jan till nov Incoming tourism in the Nordic countries (foreign nights spent at hotels) market share of the total volume in percent, Jan to Nov Fig. 18 Källa/Source: Ylkanen/VF, Tillvaxtverket/SCB

23 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 03feb2011, PT Tillväxtverket sprider kunskap om turismens utveckling Tillväxtverket är ansvarig myndighet för turism och besöksnäringsfrågor och utvecklar näringspolitiska insatser för främjande av turistföretagande och entreprenörskap. Tillväxtverket är också ansvarig myndighet för den officiella turiststatistiken och har som uppgift att ta fram och sprida kunskap om turismens utveckling och effekter på näringslivet i Sverige. Du hittar mer fakta om turismens utveckling på Tillväxtverkets webbplats www.tillvaxtverket.se under rubriken Fakta och statistik

24 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 03feb2011, PT Inkvarteringsstatistiken produceras på Tillväxtverkets uppdrag av Statistiska centralbyrån (SCB). Statistiken omfattar boende på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och privat förmedlade stugor och lägenheter (SoL). Den visar bland annat antal gästnätter, gästens nationalitet, genomsnittlig rumsintäkt, beläggningsgrad och utveckling i olika delar av Sverige. Varje månad lämnar över 3 000 anläggningar data. Statistiken återrapporteras till dem som lämnat uppgifter, men många fler är beroende av turiststatistiken för att ha goda beslutsunderlag. Såväl beslutsfattare, myndigeter, enskilda näringsidkare, turistorganisationer, turistkonsulter som utredningsinstitut använder statistiken för egna analyser. Statistiken publiceras varje månad på Tillväxtverkets och på SCB:s webbplatser: www.tillvaxtverket.se under rubriken Fakta och statistik samt på www.scb.se Vid publicering av data ange alltid Tillväxtverket/SCB som källa Fakta om inkvarteringsstatistiken

25 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 03feb2011, PT The Swedish Agency for Economic and Regional Growth, Tillväxtverket, promotes enterprise and entrepreneurship within travel and tourism. The Agency is also responsible for tourism statistics, and the collection and dissemination of knowledge about the development of tourism in Sweden. More information about the tourism development in Sweden can be found on the Agency’s website: www.tillvaxtverket.se under the heading English pages. The Swedish Agency for Economic and Regional Growth provides knowledge about the tourism development in Sweden

26 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 03feb2011, PT The accommodation statistics is produced by Statistics Sweden (SCB) on behalf of the Swedish Agency for Economic and Regional Growth. The statistics include number of nights spent, nationalities of guests, occupancy rates and trends in various regions of Sweden. About 3 000 establishments report data every month. The statistics is reported back to the establishments, but many more depend on data for making good decisions. Authorities, the business community, tourism bodies, tourism consultants and research institutes often use the statistics to analyze the development. The accommodation statistics is published every month on our website: www.tillvaxtverket.se under the heading English pages and on the website of Statistics Sweden: www.scb.se Facts about the accommodation statistics


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Turiståret 2010 The Tourist Year in Sweden 2010 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source:"

Liknande presentationer


Google-annonser