Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source:"— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for 2014 2014-10-03

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 25 006 780totalt antal gästnätter total no. of nights spent +3,4% total ökning från 2013 total increase from 2013 +2,1% ökning av svenska gästnätter increase of Swedish/domestic nights +6,6% ökning av utländska gästnätter increase of foreign/intl. nights +4,1% ökning av totalt antal gästnätter juni increase of nights June +3,0% ökning av totalt antal gästnätter juli increase of nights July +3,3% ökning av totalt antal gästnätter augusti increase of nights August Vid publicering av data ange alltid källan/Please remember to acknowledge the source Volymer/gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* under sommaren 2014 (juni-aug) Volumes/nights spent at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* during the summer 2014 in Sweden (June-Aug) *Kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Tab. 1 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 03OCT14 PT

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Totala volymer/gästnätter (tusental) månad för månad på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* Total volumes/nights spent (,000) month by month at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* in Sweden *Kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter / Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Fig. 1 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 03OCT14 PT

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Totala volymer/gästnätter (tusental) månad för månad på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* Total volumes/nights spent (.000) month by month at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* in Sweden *Kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter / Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Fig. 2 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 03OCT14 PT

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Förändring i procent av totala volymer/gästnätter* per region juni-aug 2014 jämfört med juni-aug 2013 Change in percent of total volumes/nights spent* in Sweden by region during June-Aug 2014 compared to June-Aug 2013 *på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL (Kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter) *at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL (Commercially arranged rentals in private cottages and apt.) Fig. 3 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 03OCT14 PT

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Totala volymer/gästnätter (tusental) i de fem största regionerna i Sverige på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* (juni-aug) Volumes/nights spent (,000) in the five largest regions in Sweden at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* (June-Aug) *Kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter / Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Fig. 4 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 03OCT14 PT

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Fig. 5 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB Totala volymer/gästnätter per anläggningstyp på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL*, juni-aug 2014, med förändring från 2013 Total volumes/nights spent by type of establishment at Hotels, Holiday villages,Youth hostels, Camping sites and SoL*, June-Aug 2014, with volume change from 2013 *Kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter / Commercially arranged rentals in private cottages and apt. 03OCT14 PT *Kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter/ Commercially arranged rentals in private cottages and apt. (+7%) (+11%) (+6%) (+/-0%) (+1%)

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 5,95 Miljarder SEK i totala logiintäkter (+5,9% i löpande priser) Total accommodation revenue in billion SEK 5,31Miljarder SEK i logiintäkter på hotell (+5,2% i löpande priser) Accommodation revenue at Hotels in billion SEK Störst ökning av totala logiintäkter i Stockholms län, plus 77,4 miljoner SEK (+4,1% i löpande priser) Largest revenue increase in Stockholm County Störst procentuell ökning av logiintäkter i Dalarna, plus 14,1 procent (löpande priser) Largest revenue increase in percent in Halland County Vid publicering av data ange alltid källan/Please remember to acknowledge the source Totala logiintäkter på hotell, stugbyar och vandrarhem, under sommaren 2014 (juni-aug) Total accommodation revenue at Hotels, Holiday villages and Youth hostels in Sweden during the summer 2014 (June-Aug) Tab. 2 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 03OCT14 PT

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Förändring (procent) av totala logiintäkter* per region under juni-aug 2014 jämfört med juni-aug 2013 Change (per cent) of total accommodation revenue* per region during June-Aug 2014 compared to June-Aug 2013 *på hotell, stugbyar, och vandrarhem *at Hotels, Holiday villages and Youth hostels Fig. 6 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 03OCT14 PT Ökning/increase Minskning/decrease +4,1 -0,7 +5,5 +7,5 +7,6 +6,8 +11,2 +2,2 +3,0 +8,9 +5,6 +5,9 +7,2 -8,7 +11 +14,1 +6,2 -0,9 +6,0 +13,9 +10,5

10 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Logiintäkter (tusentals SEK i löpande priser) i de fem största regionerna på hotell, stugbyar och vandrarhem, juni-aug Accommodation revenue (,000 SEK in current prices) in the five largest regions in Sweden at Hotels, Holiday villages and Youth hostels, June-Aug Fig. 7 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 03OCT14 PT

11 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Fördelning av volymer/gästnätter och logiintäkter per anläggningstyp på hotell, stugbyar och vandrarhem, juni-aug 2014 (med volym/intäktsförändring från 2013) Distribution of volumes/nights spent and accommodation revenue by type of establishment at Hotels, Holiday villages & Youth hostels, June-Aug 2014 (with volume/revenue change from 2013) Fig. 8Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 03OCT14 PT Fördelning av totala logiintäkter per anläggningstyp Total accommodation revenue by type of establishment Fördelning av totalt antal gästnätter per anläggningstyp Total no. of nights spent by type of establishment (+7%) (+6%) (+11%) (+5%) (+7%) (+21%)

12 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Volymer/gästnätter (tusental) på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* sommaren 2014 (juni-aug) Volumes/nights spent (.000) at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* in Sweden during the summer 2014 (June-Aug) *Kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter / Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Fig. 9 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 03OCT14 PT

13 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Volymer/gästnätter (tusental) från utländska marknadsområden på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* (juni-aug) Volumes/nights spent (,000) from foreign market areas at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* (June-Aug) *Kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Fig. 10 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 03OCT14 PT +7,0% +2,4% +19,3%

14 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Förändring i procent av utländska volymer/ gästnätter* i Sverige per marknad/land under sommaren 2014 (juni-aug) jmf 2013 Change in percent of foreign volumes/nights spent* in Sweden by market/ country during the summer 2014 (June-Aug) compared to 2013 *på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL (Kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter) *at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL (Commercially arranged rentals in private cottages and apt.) Fig. 11 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 03OCT14 PT

15 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Fig. 12 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB Volymer/gästnätter (tusental) från de största utlandsmarknaderna på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* sommaren 2014 (juni-aug) med förändring från 2013 Volumes/nights spent (,000) from the largest foreign markets at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* during the summer 2014 (June-Aug), with change from 2013 *Kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. 03OCT14 PT

16 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Fig. 13 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 04OCT13PT Utveckling av volymer/gästnätter (tusental) från de största utlands- marknaderna på hotell, stugbyar, vandrar- hem, campingplatser och SoL* under sommaren (juni-aug) Change of volumes/nights spent (,000) from the largest foreign markets at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* during the summer (June-Aug) *Kommesiellt förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. 03OCT14 PT

17 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Förändring i procent av volymer/gästnätter* från utlandet per region under sommaren 2014 (juni-aug) Change in percent of foreign volumes/nights spent* in Sweden by region during the summer 2014 (June-Aug) *på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL (Kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter) *at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL (Commercially arranged rentals in private cottages and apt.) Fig. 14 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 03OCT14 PT

18 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Volymer/gästnätter från de sex största utom-europeiska marknaderna på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* (juni-aug) Volumes/nights spent from the six largest markets outside Europe at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* in Sweden (June-Aug) *Kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter / Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Fig. 15 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 03OCT14 PT

19 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Fig. 16 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB Volymer/gästnätter från utlandet per anläggningstyp juni-aug 2014 med förändring från 2013 Foreign volumes/nights spent by type of establishment June-Aug 2014 with volume change from 2013 03OCT14 PT

20 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Antal belagda/sålda rum (tusental) på hotell månad för månad No. of occupied (sold) rooms (,000) at Hotels in Sweden, month by month Fig. 17 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 03OCT14 PT

21 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Tillväxtverket sprider kunskap om turismens utveckling Tillväxtverket är ansvarig myndighet för turism och besöksnäringsfrågor och utvecklar näringspolitiska insatser för främjande av turistföretagande och entreprenörskap. Tillväxtverket är också ansvarig myndighet för den officiella turiststatistiken och har som uppgift att ta fram och sprida kunskap om turismens utveckling i Sverige. Du hittar mer fakta om turismens utveckling på Tillväxtverkets webbplats www.tillvaxtverket.se under rubriken Fakta och statistik och Fakta om turism Vid publicering av data ange alltid Tillväxtverket/SCB som källa 03OCT14 PT

22 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och produceras på Tillväxtverkets uppdrag av Statistiska centralbyrån (SCB). Statistiken omfattar boende på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL). Den visar bland annat volymer i antal gästnätter, gästernas nationalitet, antal sålda rum, genomsnittlig rumsintäkt, beläggningsgrad och utvecklingen i olika delar av Sverige. Målpopulationen utgörs av samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Populationen omfattar också förmedlade privata stugor och lägenheter samt alla campingplatser. Varje månad lämnar de kommersiella förmedlarna och boendeanläggningarna data. Statistiken återrapporteras till dem som lämnat uppgifter, men många fler är beroende av turiststatistiken för att ha goda beslutsunderlag. Såväl beslutsfattare, myndigheter, enskilda näringsidkare, turistorganisationer, turistkonsulter som utrednings- institut använder statistiken för egna analyser. Statistiken publiceras varje månad på Tillväxtverkets och på SCB:s webbplatser: tillvaxtverket.se (Fakta och statistik) resp. scb.se Vid publicering av data ange alltid Tillväxtverket/SCB som källa Fakta om inkvarteringsstatistiken 03OCT14 PT

23 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Hur man får tillgång till de data som ligger tillgrund för figurerna i denna Powerpoint- presentation? 1.Välj ”Visa”-menyn 2.Klicka på anteckningssidor – där ligger tabell med bakomliggande data Vid publicering av data ange alltid Tillväxtverket/SCB som källa 03OCT14 PT

24 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH The Swedish Agency for Economic and Regional Growth, promotes enterprise and entrepreneur- ship within travel and tourism. The Agency is also responsible for the official tourism statistics, and the production and dissemination of knowledge about the development of tourism in Sweden. More information about the development of tourism in Sweden can be found on the Agency’s website: www.tillvaxtverket.se under the heading English pages. Do quote us, but please remember to acknowledge the source! The Swedish Agency for Economic and Regional Growth provides knowledge about the development of tourism in Sweden 03OCT14 PT

25 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH The accommodation statistics is produced by Statistics Sweden (SCB) on behalf of the Swedish Agency for Economic and Regional Growth, with respect to stays at hotels, holiday villages, Youth hostels, Camping sites and Commercially arranged rentals in private cottages and apartments (SoL). The statistics include number of nights spent, nationalities of guests, occupancy rates and trends in various regions of Sweden. The establishments report data every month. The target population consists of all the hotels, motels, guest houses, hostels and conference facilities with a minimum of five rooms or nine beds, holiday villages with a minimum of five cottages or twenty beds and all STF-affiliated hostel regardless of size. Only establishments engaged in professional rental are included. The population also includes the commercially arranged rentals in private cottages and all the camping sites. The statistics is reported back to the establishments, but many more depend on data for making good decisions. Authorities, the business community, tourism bodies, tourism consultants and research institutes often use the statistics to analyze the development. The accommodation statistics is published every month on our website: tillvaxtverket.se under the heading English pages and on the website of Statistics Sweden: scb.se Do quote us, but please remember to acknowledge the source! Facts about the accommodation statistics 03OCT14 PT


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source:"

Liknande presentationer


Google-annonser