Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source:"— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2012/Provisional data for 2012 6 feb 2013, rev 1

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB13PT 52 844 887 totalt antal gästnätter/total no. of nights spent +0,4% total ökning från 2011/total increase from 2011 +0,7% ökning av svenska/inhemska nätter/increase of domestic nights -0,6% minskning av utländska/inkommande nätter/reduction of intl. nights +0,2% ökning av nordiska nätter/increase of Nordic nights* -3,2% minskning av europeiska nätter/reduction of European nights** +5,8% ökning av utom-europeiska nätter/increase of nights from outside Europe *excl. Sweden **excl. Nordic countries Vid publicering av data ange alltid källan/Do quote us, but please state the source Volymer/gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping- platser & förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL) under 2012 Volumes/nights spent at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and Commercially arranged rentals in private cottages and apartments (SoL) 2012 Tab. 1 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 06FEB13PT

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB13PT 19,4 miljarder SEK i totala logiintäkter (plus 0,8% i löpande priser) /total revenue from accommodation in billion SEK 18 miljarder SEK i logiintäkter på hotell (plus 0,8% i löpande priser) /revenue from accommodation at Hotels in billion SEK Störst ökning av logiintäkter i Västra Götaland, plus 95 miljoner SEK (plus 3,2% i löpande priser) /largest accommodation revenue increase in Västra Götaland County Störst procentuell ökning av logiintäkter i Västernorrlands län, plus 7,6% (i löpande priser) /largest accommodation revenue increase in percent Vid publicering av data ange alltid källan/Do quote us, but please state the source Logiintäkter på hotell, stugbyar och vandrarhem under 2012 Accommodation revenue at Hotels, Holiday villages and Youth hostels in Sweden during 2012 Tab. 2 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 06FEB13PT

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB13PT +2,6% ökning av totalt antal disponibla rum från 2011 /increase of total no. of available rooms from 2011 +1,1% ökning av totalt antal belagda (sålda) rum från 2011 /increase of total no. of occupied (sold) rooms from 2011 -0,3% minskning av logiintäkt per disponibelt rum från 2011 /reduction of revenue per available room from 2011 +2,2% ökning av totalt antal gästnätter på hotell från 2011 /increase of total no. of nights spent at Hotels from 2011 Vid publicering av data ange alltid källan/Do quote us, but please state the source Kapacitet, beläggning, logiintäkt & gästnätter på hotellen under 2012 Capacity, occupancy, accommodation revenue and nights spent at Hotels in Sweden during 2012 Tab. 3 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB13PT Totala volymer/gästnätter (tusental) på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* med förändring från föregående år Total volumes/nights spent (.000) at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* in Sweden with development from previous year * SoL = Förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Fig. 1 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 2,4% 0,4% 0,6% 3,8% 2,7% 0,4% 0,7% -0,6%

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB13PT Förändring av volymer/ gästnätter per region från 2011 till 2012 (%) Change of volumes/nights spent by region from 2011 to 2012 (%) Fig. 2 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB Ökning i procent/ Increase in percent Minskning i procent/ Reduction in percent Hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* *Förmedlade privata stugor och lägenheter *Commercially arranged rentals in private cottages and apt.

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB13PT Förändring av utländska volymer/gästnätter i Sverige per marknad/ land från 2011 till 2012 Change of foreign volumes/ nights spent in Sweden by market/country from 2011 to 2012 Hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* *Förmedlade privata stugor och lägenheter *Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Fig. 3 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB13PT Volymer/gästnätter (tusental) från de tio största utlandsmarknaderna på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* 2012 Volumes/nights spent (.000) from the ten largest foreign markets at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* in Sweden 2012 * SoL = Förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. +2,6% -3,8% -1,1% -7,6% -10,8% +4,6% +6,6% -4,2% +2,9% +19,6% Fig. 4 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB Totala volymer (tusental) 2012 med procentuell förändring från 2011 Total volumes (.000) 2012 with percentage change from 2011

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB13PT Utveckling av volymer/gästnätter (tusental) från de sju största utlandsmarknaderna på hotell, stugbyar och vandrarhem Development of volumes/nights spent (.000) from the seven largest foreign markets at Hotels, Holiday villages and Youth hostels in Sweden Fig. 5 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB

10 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB13PT Volymer/gästnätter (tusental) från utländska marknadsområden på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* Volumes/nights spent (.000) from foreign market areas at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* in Sweden * SoL = Förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Fig. 6 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB +5,8% -3,2% +0,2% Totala volymer (tusental) med procentuell förändring från 2011 Total volumes (.000) with percentage change from 2011

11 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB13PT +6,6% +11,2% +41,5% +8,7% Volymer/gästnätter från de fyra största utom-europeiska marknaderna på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* Volumes/nights spent from the four largest markets outside Europe at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* in Sweden * SoL = Förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Totala volymer med procentuell förändring från 2011 Total volumes with percentage change from 2011 Fig. 7 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB

12 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB13PT Regional fördelning av utom-europeiska volymer/gästnätter i Sverige 2012 Regional distribution of over- seas volumes/nights spent in Sweden 2012 Hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* *Förmedlade privata stugor och lägenheter *Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Fig. 8 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB

13 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB13PT Utländska volymer/gästnätter (tusental) i de tio största regionerna på hotell stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* 2012 Foreign volumes/nights spent (.000) in the ten largest regions in Sweden at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* 2012 * SoL = Förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Fig. 9 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB +1,6% -2,9% +6,5% -5,6% +3,1% -0,4% -2,6% +0,5% -3,5% +3,9% Utländska volymer (tusental) 2012 med procentuell förändring från 2011 Foreign volumes (.000) 2012 with percentage change from 2011

14 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB13PT Fig. 10 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB Utländska volymer/gästnätters andel av totalt antal gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* i Sverige Share of foreign volumes/nights spent of total nights spent at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* i Sweden * SoL = Förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. 24,2%

15 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB13PT Totala volymer/gästnätter (tusental) i de fem största regionerna i Sverige på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* Total volumes/nights spent (.000) in the five largest regions in Sweden at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* * SoL = Förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Fig. 11 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB +3,0% +0,2% -1,4% -0,8% +3,2%

16 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB13PT Fig. 12 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB Fördelning av totala volymer/gästnätter (procent) per anläggningstyp på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* under 2012 Total volumes/nights spent (percent) by type of establishment in Sweden at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* during 2012 * SoL = Förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt.

17 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB13PT Utveckling av totala volymer/gästnätter (tusental) per anläggningstyp på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* Development of total volumes/nights spent (.000) by type of establishment in Sweden at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* * SoL = Förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Fig. 13 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB +2,2% -2,6% -2,4% +0,3% +2,9%

18 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB13PT Logiintäkter (miljoner SEK i löpande priser) i de fem största regionerna i Sverige på hotell, stugbyar och vandrarhem Total accommodation revenue (.000 000 SEK in current prices) in the five largest regions in Sweden at Hotels, Holiday villages and Youth hostels Fig. 14 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB +0,1%

19 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB13PT Logiintäkter (miljoner SEK i löpande priser) i de fem största regionerna i Sverige på hotell, stugbyar och vandrarhem Total accommodation revenue (.000 000 SEK in current prices) in the five largest regions in Sweden at Hotels, Holiday villages and Youth hostels Fig. 15 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB

20 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB13PT Index för utveckling av logiintäkter (löpande priser) och volymer/gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem Index for development of accommodation revenue (current prices) and volumes/nights spent at Hotels, Holiday villages and Youth hostels in Sweden Fig. 16 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB Index 2002=1

21 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB13PT Fig. 17 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB, UNWTO Index 1991=1 Index för internationella ankomster i världen och i Europa med övernattning (UNWTO) och utländska volymer/gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i Sverige (Tillväxtverket/SCB) Index for development of International Tourist Arrivals in the World and Europe and foreign volumes/nights spent in Sweden at Hotels, Holiday villages, Youth hostels Förändring/Percentage change from 1991 to 2012 133% 127% 103%

22 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB13PT Inkommande turism i Norden (utländska gästnätter på hotell) marknadsandel av totalvolym i procent, jan till nov Incoming tourism in the Nordic countries (foreign nights spent at hotels) market share of total volume in percent, Jan to Nov Fig. 18 Källa/Source: T Ylkänen/VF, Tillväxtverket/SCB

23 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB13PT Tillväxtverket sprider kunskap om turismens utveckling Tillväxtverket är ansvarig myndighet för turism och besöksnäringsfrågor och utvecklar näringspolitiska insatser för främjande av turistföretagande och entreprenörskap. Tillväxtverket är också ansvarig myndighet för den officiella turiststatistiken och tar fram och sprider kunskap om turismens utveckling och effekter i Sverige. Du hittar mer fakta om turismens utveckling på Tillväxtverkets webbplats www.tillvaxtverket.se under rubriken Fakta och statistik och Fakta om turism

24 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB13PT Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och produceras på Tillväxtverkets uppdrag av Statistiska centralbyrån (SCB). Statistiken omfattar boende på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping- platser och kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL). Den visar bland annat volymer i antal gästnätter, gästernas nationalitet, genomsnittlig rumsintäkt, beläggningsgrad och utveck- lingen i olika delar av Sverige. Varje månad lämnar över 4 000 anlägg- ningar data. Statistiken återrapporteras till dem som lämnat uppgifter, men många fler är beroende av turiststatistiken för att ha goda besluts- underlag. Såväl beslutsfattare, myndigheter, enskilda näringsidkare, turistorganisationer, turistkonsulter som utredningsinstitut använder statistiken för egna analyser. Statistiken publiceras varje månad på Tillväxtverkets och på SCB:s webbplatser: www.tillvaxtverket.se under rubriken Fakta och statistik samt på www.scb.se Vid publicering av data ange alltid Tillväxtverket/SCB som källa Fakta om inkvarteringsstatistiken

25 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB13PT The Swedish Agency for Economic and Regional Growth, Tillväxtverket, promotes enterprise and entrepreneurship within travel and tourism. The Agency is also responsible for tourism statistics, and the collection and dissemination of knowledge about the development of tourism in Sweden. More information about the development of tourism in Sweden can be found on the Agency’s website: www.tillvaxtverket.se under the heading English pages and Tourism industry issues and statistics The Swedish Agency for Economic and Regional Growth provides knowledge about the development of tourism in Sweden

26 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB13PT The accommodation statistics is produced by Statistics Sweden (SCB) on behalf of the Swedish Agency for Economic and Regional Growth. The statistics include number of nights spent, nationalities of guests, occupancy rates and trends in various regions of Sweden. About 4 000 establishments report data every month. The statistics is reported back to the establishments, but many more depend on data for making good decisions. Authorities, the business community, tourism bodies, tourism consultants and research institutes often use the statistics to analyze the development. The accommodation statistics is published every month on our website: www.tillvaxtverket.se under the heading English pages and on the website of Statistics Sweden: www.scb.se Facts about the accommodation statistics


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source:"

Liknande presentationer


Google-annonser