Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Turismåret 2014 The Tourism Year in Sweden 2014 Baserat på inkvarteringsstatistik/Based on Accommodation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Turismåret 2014 The Tourism Year in Sweden 2014 Baserat på inkvarteringsstatistik/Based on Accommodation."— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Turismåret 2014 The Tourism Year in Sweden 2014 Baserat på inkvarteringsstatistik/Based on Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for 2014 5 feb 2015

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB15PT 56 593 860 totalt antal gästnätter/total no. of nights spent +5,3% total ökning från 2013/total increase from 2013 +4,7% ökning av svenska/inhemska nätter/increase of domestic nights +7,4% ökning av utländska/inkommande nätter/increase of intl. nights +0,7% ökning av nordiska nätter/increase of Nordic nights* +7,8% ökning av europeiska nätter/increase of European nights** +22,2% ökning av utom-europeiska nätter/increase of nights from outside Europe *excl. Sweden **excl. Nordic countries Vid publicering av data ange alltid källan/Do quote us, but please state the source Volymer/gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping- platser & förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL) under 2014 Volumes/nights spent at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and Commercially arranged rentals in private cottages and apartments (SoL) 2014 Tab. 1 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 05FEB15PTKORR1

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB15PT 20,7 miljarder SEK i totala logiintäkter (plus 4,3% i löpande priser) /total revenue from accommodation in billion SEK 19,1 miljarder SEK i logiintäkter på hotell (plus 4,0% i löpande priser) /revenue from accommodation at Hotels in billion SEK Störst ökning av logiintäkter i Stockholms län, plus 329 miljoner SEK (plus 4,5% i löpande priser) /largest accommodation revenue increase in Stockholm County Störst procentuell ökning av logiintäkter i Västerbottens län, plus 16,4% (i löpande priser) /largest accommodation revenue increase in percent Vid publicering av data ange alltid källan/Do quote us, but please state the source Logiintäkter på hotell, stugbyar och vandrarhem under 2014 Accommodation revenue at Hotels, Holiday villages and Youth hostels in Sweden during 2014 Tab. 2 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 05FEB15PT

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB15PT +1,6% ökning av totalt antal disponibla rum från 2013 /increase of total no. of available rooms from 2013 +4,4% ökning av totalt antal belagda (sålda) rum från 2013 /increase of total no. of occupied (sold) rooms from 2013 -0,4% minskning av logiintäkt per belagt (sålt) rum från 2013 /increase of revenue per occupied (sold) room from 2013 +5,7% ökning av totalt antal gästnätter på hotell från 2013 /increase of total no. of nights spent at Hotels from 2013 +8,5% ökning av totalt antal utländska gästnätter på hotell från 2013 /increase of total no. of foreign nights spent at Hotels from 2013 Vid publicering av data ange alltid källan/Do quote us, but please state the source Kapacitet, beläggning, logiintäkt & gästnätter på hotellen under 2014 Capacity, occupancy, accommodation revenue and nights spent at Hotels in Sweden during 2014 Tab. 3 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 05FEB15PT

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB15PT Totala volymer/gästnätter (tusental) på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* med förändring mellan 2013 och 2014 Total volumes/nights spent (.000) at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* in Sweden with development from 2013 to 2014 *SoL = Förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Fig. 1 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB +5,3% 05FEB15PT +4,7% +7,4%

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB15PT Förändring av volymer /gästnätter per region från 2013 till 2014 (%) Change of volumes/nights spent by region from 2013 to 2014 (%) Ökning i procent/ Increase in percent Minskning i procent/ Reduction in percent Hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* *Förmedlade privata stugor och lägenheter *Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Fig. 2 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB Totala volymer/gästnätter Total volumes/nights spent Utländska volymer/gästnätter Foreign volumes/nights spent 05FEB15PT

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB15PT Förändring av utländska volymer /gästnätter i Sverige per marknad/land från 2013 till 2014 Change of foreign volumes /nights spent in Sweden by market/country from 2013 to 2014 Fig. 3 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB Ökning i procent/ Increase in percent Minskning i procent/ Reduction in percent Hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* *Förmedlade privata stugor och lägenheter *Commercially arranged rentals in private cottages and apt. 05FEB15PT

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB15PT Volymer/gästnätter (tusental) från de tio största utlandsmarknaderna på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* 2014 Volumes/nights spent (.000) from the ten largest foreign markets at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* in Sweden 2014 *SoL = Förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. +1,0% +7,8% +11,2% -0,2% +11,8% -0,3% +11,7% +11,6% +3,7% +0,5% Fig. 4 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 05FEB15PT

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB15PT Marknadsandelar av totala volymer /gästnätter från utlandet i Sverige per marknad/land 2014 Market share of total foreign volumes/nights spent in Sweden by market/country 2014 Hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* *Förmedlade privata stugor och lägenheter *Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Fig. 5 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 05FEB15PT

10 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB15PT Utveckling av volymer/gästnätter (tusental) från de sju största utlandsmarknaderna på hotell, stugbyar och vandrarhem Development of volumes/nights spent (.000) from the seven largest foreign markets at Hotels, Holiday villages and Youth hostels in Sweden Fig. 6 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 05FEB15PT

11 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB15PT Volymer/gästnätter (tusental) från utländska marknadsområden på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* Volumes/nights spent (.000) from foreign market areas at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* in Sweden *SoL = Förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Fig. 7 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB +22,2% +7,8% +0,7% Totala volymer (tusental) med procentuell förändring från 2013 Total volumes (.000) with percentage change from 2013 05FEB15PT

12 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB15PT +11,7% +8,1% +24,6% -2,1% Volymer/gästnätter från de fyra största utom-europeiska marknaderna på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* Volumes/nights spent from the four largest markets outside Europe at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* in Sweden *SoL = Förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Totala volymer med procentuell förändring från 2013 Total volumes with percentage change from 2013 Fig. 8 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 05FEB15PT

13 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB15PT Regional fördelning av utländska volymer/ gästnätter i Sverige 2014 Regional distribution of foreign volumes/nights spent in Sweden 2014 Hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* *Förmedlade privata stugor och lägenheter *Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Fig. 9 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 05FEB15PT Från utom-Europeiska marknader From markets outside Europe Från samtliga marknader From all foreign markets

14 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB15PT Utländska volymer/gästnätter (tusental) månad för månad på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* Foreign volumes/nights spent (.000) month by month at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* in Sweden *SoL = Förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Fig. 10 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 05FEB15PT

15 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB15PT Utländska volymer/gästnätter (tusental) i de tio största regionerna på hotell stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* 2014 Foreign volumes/nights spent (.000) in the ten largest regions in Sweden at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* 2014 *SoL = Förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Fig. 11 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB +11,4% +10,0% +5,0% +2,1% +0,3% +13,4% +3,2% +8,1% +4,2% +5,9% Utländska volymer (tusental) 2014 med procentuell förändring från 2013 Foreign volumes (.000) 2014 with percentage change from 2013 05FEB15PT

16 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB15PT Totala volymer/gästnätter (tusental) månad för månad på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* Total volumes/nights spent (.000) month by month at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* in Sweden *SoL = Förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Fig. 12 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 05FEB15PT

17 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB15PT Totala volymer/gästnätter (tusental) i de fem största regionerna i Sverige på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* Total volumes/nights spent (.000) in the five largest regions in Sweden at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* *SoL = Förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Fig. 13 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB +7,8% +7,1% +7,5% +3,1% +5,7% 05FEB15PT

18 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB15PT Logiintäkter (miljoner SEK i löpande priser) i de fem största regionerna i Sverige på hotell, stugbyar och vandrarhem Total accommodation revenue (.000 000 SEK in current prices) in the five largest regions in Sweden at Hotels, Holiday villages and Youth hostels Fig. 14 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB +4,5% 05FEB15PT

19 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB15PT Logiintäkter (miljoner SEK i löpande priser) i de fem största regionerna i Sverige på hotell, stugbyar och vandrarhem Total accommodation revenue (.000 000 SEK in current prices) in the five largest regions in Sweden at Hotels, Holiday villages and Youth hostels Fig. 15 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 05FEB15PT

20 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB15PT Index för utveckling av logiintäkter (löpande priser) och volymer/gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem Index for development of accommodation revenue (current prices) and volumes/nights spent at Hotels, Holiday villages and Youth hostels in Sweden Fig. 16 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB Index 2002=1 05FEB15PT

21 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB15PT Fig. 17 Källa/Source: Tillväxtverket/SCB, UNWTO Index 1991=1 Index för internationella ankomster i världen och i Europa med övernattning (UNWTO) och utländska volymer/gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i Sverige (Tillväxtverket/SCB) Index for development of international tourist arrivals in the World and Europe and foreign volumes/nights spent in Sweden at Hotels, Holiday villages, Youth hostels Förändring/Percentage change from 1991 to 2014 156% 152% 123% 05FEB15PT

22 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB15PT Tillväxtverket sprider kunskap om turismens utveckling Tillväxtverket är ansvarig myndighet för turism och besöksnäringsfrågor och utvecklar näringspolitiska insatser för främjande av turistföretagande och entreprenörskap. Tillväxtverket är också ansvarig myndighet för den officiella turismstatistiken och tar fram och sprider kunskap om turismens utveckling och effekter i Sverige. Du hittar mer fakta om turismens utveckling på Tillväxtverkets webbplats www.tillvaxtverket.se under rubriken Fakta och statistik och Turism 05FEB15PT

23 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB15PT Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och produceras på Tillväxtverkets uppdrag av Statistiska centralbyrån (SCB). Statistiken omfattar boende på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL). Den visar bland annat volymer i antal gästnätter, gästernas nationalitet, genomsnittlig rumsintäkt, beläggnings- grad och utvecklingen i olika delar av Sverige. Varje månad lämnar över 4 000 anläggningar data. Många är beroende av turismstatistiken för att ha goda beslutsunderlag. Såväl beslutsfattare, myndigheter, enskilda näringsidkare, turistorganisationer, turistkonsulter som utredningsinstitut använder statistiken för egna analyser. Statistiken publiceras varje månad av Tillväxtverket och på SCB:s webbplats och är tillgänglig via Sveriges Statistiska Databaser (SSD). Där går det att göra egna uttag och skapa egna tabeller och diagram utifrån den senast publicerade statistiken. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter- amne/Naringsverksamhet/Inkvartering/Inkvarteringsstatistik Vid publicering av data ange alltid Tillväxtverket/SCB som källa Fakta om inkvarteringsstatistiken 05FEB15PT

24 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB15PT The Swedish Agency for Economic and Regional Growth, Tillväxtverket, promotes enterprise and entrepreneurship within travel and tourism. The Agency is also responsible for tourism statistics, and the collection and dissemination of knowledge about the development of tourism in Sweden. More information about the development of tourism in Sweden can be found on the Agency’s website: www.tillvaxtverket.se under the heading English pages and Tourism industry issues and statistics The Swedish Agency for Economic and Regional Growth provides knowledge about the development of tourism in Sweden 05FEB15PT

25 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 06FEB15PT The accommodation statistics is produced by Statistics Sweden (SCB) on behalf of the Swedish Agency for Economic and Regional Growth. The statistics include number of nights spent, nationalities of guests, occupancy rates and trends in various regions of Sweden. About 4 000 establishments report data every month. The statistics is reported back to the establishments, but many more depend on data for making good decisions. Authorities, the business community, tourism bodies, tourism consultants and research institutes often use the statistics to analyze the development. The accommodation statistics is published every month on our website: www.tillvaxtverket.se under the heading English pages and on the website of Statistics Sweden: www.scb.se Facts about the accommodation statistics 05FEB15PT


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Turismåret 2014 The Tourism Year in Sweden 2014 Baserat på inkvarteringsstatistik/Based on Accommodation."

Liknande presentationer


Google-annonser