Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Viktiga ord och begrepp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Viktiga ord och begrepp"— Presentationens avskrift:

1 Viktiga ord och begrepp

2 är gaser som finns runt en planet
atmosfär är gaser som finns runt en planet

3 magma är mycket varma och flytande bergarter i jordens inre

4 jordskorpan är ett tunt skal på jordklotet, marken vi går på är den översta delen av jordskorpan

5 lava är magma som kommit upp från jordens inre

6 jordskalv är när marken rör på sig på grund av plötsliga rörelser i jordskorpan

7 ocean är ett stort väldshav

8 naturkraft är något som förändrar jordytan vind, vågor, köld, värme är exempel som på naturkrafter

9 kontinent är ett stort sammanhängande landområde

10 jordbävning är när marken rör på sig på grund av plötsliga rörelser i jordskorpan

11 tsunami är en jättevåg som uppstår när jordskorpan under havet rör sig så att vattnet ovanför trycks eller faller ner

12 djuphavsgrav är en mycket djup dal i havsbotten

13 bergart är ett hårt material som finns i berggrunden

14 berggrund ligger som ett hårt skal runt hela jorden under lösa stenar och jord

15 inlandsis är en stor is som täcker stora ytor av land

16 naturlandskap är natur som är orörd av människor

17 kulturlandskap är natur som har använts och förändrars av människor

18 klimat är det genomsnittliga vädret under en längre tid, t.ex. 30 år

19 landhöjning betyder att jordskorpan sakta höjer sig efter att den tunga inlandsisen har smält

20 landsbygd är områden utanför städerna

21 industri är när man tillverkar saker av råvaror

22 bruka är detsamma som att använda

23 urskog är en skog där träd och växter får växta vilt tills de dör och faller ner på marken


Ladda ner ppt "Viktiga ord och begrepp"

Liknande presentationer


Google-annonser