Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Integrerad samverkan – trendspaning på definitioner Jonas Wells, Nationella Nätverket för Samordningsförbund 0706380617.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Integrerad samverkan – trendspaning på definitioner Jonas Wells, Nationella Nätverket för Samordningsförbund 0706380617."— Presentationens avskrift:

1 1 Integrerad samverkan – trendspaning på definitioner Jonas Wells, Nationella Nätverket för Samordningsförbund jonas.wells@nnsfinsam.se 0706380617

2 2 SF Skellefteå 2014 Integrerad samverkan har tre kännetecken: Det är en uttalad strategi som betonar sammanhållen och långsiktig inriktning på planering och insatser. Strategin innebär en förflyttning från att ensidigt använda Finsam-medel till att finansiera eller driva verksamhet i projektform till långsiktiga insatser Det finns en fördjupad samverkan mellan myndigheterna, kulturellt, strukturellt och organisatoriskt Individers förutsättningar, behov och medverkan är avgörande för hur man organiserar samverkan, myndigheterna anpassar sina insatser tillsammans med den enskilde

3 3 Internationell utblick “Integrated care” – litteraturstudie visade på 175 definitoner enligt Armitage et al. (2009) Finns nu en klar konsensus att framgångsrik “integrated care” handlar primärt om brukarupplevelse, även om dimensioner om kvalité och kostnadseffektivitet är fortfarande relevanta. NHS Future Forum report: integrate around the patient, not the system. “Integrated care” handlar inte om strukturer, organisationer eller vårdkedjor – det handlar om bättre utfall för serviceanvändare

4 4 Trend med en tydligare koppling till begreppet ”personcentrerad” National Voices - the first principle of integrated care should be that it has to be organised around the needs of individuals. They use the term ‘person-centred’ in order to recognise that a) integrated care should meet the needs of people who may not continuously be NHS patients, and b) services are likely to be better for their users if the people who deliver them (staff) are also cared for. The Health Select Committee affirmed that integrated care is clearly not an end in itself. Rather, it is an essential tool to improve outcomes for individuals and communities. The King’s Fund and Nuffield Trust report to DH stated that keeping the needs and perspectives of the individual at the heart of any discussion about integrated care is critical.

5 Personcentrerad Being person-centred requires care services to be responsive to a person’s holistic needs (and goals) that emerge from their own personal social determinants of health. Nick Goodwin (2014) Personcentrering inom hälso- och sjukvården tar sin utgångspunkt i att patienter är personer som har vilja, förmågor och behov. De egenskaper och förmågor som utmärker en person kan uppmärksammas eller negligeras, förstärkas eller förminskas av andra människor. … Att vara i en relation lyfter fram den interpersoniella processen, och att vi alla är skapare och medskapare av mening i den sociala världen. Inger Ekman (2014)

6 Skillnad mellan personcentrerad och inte personcentrerad… Från Stephen Sirk & Helen Sanderson “Creating Person-Centred Organisations” (2012) FrånTill Göra saker för människorGöra saker med människor Fokus på människor vi stödjer eller tjänsterna Fokus på människor vi stödjer tillsammans med tjänsterna Fokus på vad som är viktig för människor Fokus på vad som är viktig för människor OCH vad som är viktigt för dem Människor har funktionshinderMänniskor har resurser och möjligheter Se problemetSe personen Individen i centrum, utanför de professionella Individen som en nödvändig del av arbetslaget

7 Referenser. Armitage et al (2009), http://www.ijic.org/index.php/ijic/article/view/316/630http://www.ijic.org/index.php/ijic/article/view/316/630 Inger Ekman, red (2014), ”Personcentrering inom hälso- och sjukvård: Från filosofi till praktik”, Liber Nick Goodwin (2014), Thinking differently about integration: people-centred care and the role of local communities, International Journal of Integrated Care, 25 September 2014 Stephen Sirk & Helen Sanderson (2012), “Creating Person-Centred Organisations: Strategies and Tools for Managing Change in Health, Social Care and the Voluntary Sector”, Jessica Kingsley Länkar http://issuu.com/dnvgl/docs/healthcare_personcentredcare http://issuu.com/starfish_design_and_marketing/docs/baxter_essays_integrated_care


Ladda ner ppt "1 Integrerad samverkan – trendspaning på definitioner Jonas Wells, Nationella Nätverket för Samordningsförbund 0706380617."

Liknande presentationer


Google-annonser