Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekologiskt lantbruk som föregångare och metodutvecklare Erik Steen Jensen Agrosystem, SLU Alnarp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekologiskt lantbruk som föregångare och metodutvecklare Erik Steen Jensen Agrosystem, SLU Alnarp."— Presentationens avskrift:

1 Ekologiskt lantbruk som föregångare och metodutvecklare Erik Steen Jensen Agrosystem, SLU Alnarp

2 SLU Alnarp Department of Agrosystems Produktkvalitet och bioraffinaderi Hållbara odlingss ystem

3 Agrosystem Systemtänkande Hållbar utveckling Multifunktionalitet Diversifiering Ekologiskt system - 20 ha KRAV certifierat 1993 Integrerade system – jordbearbetning/ogräs

4 Hur kan reformen av CAP gynna ekologisk produktion? Hur kan ekologisk produktion gynna reformen av CAP? Ekologisk produktion har gått i rätt riktning – men beror det på miljöersättningen eller konsumenternas efterfrågan? (SJV, 2010)

5 Utmaningar för lantbruket Klimatförändringar - anpassning och begränsning Minskat övergödning av vattenmiljön Minskat pesticid användning Vatten tillgång ock kvalitet Fossil energi användning och självförsörjning Hälsosamma ock säkre livsmedel Bevara biodiversitet ock förbättra markkvalitet Livsmedelsförsörjning och ”suveränitet” Djurvälfärd Återföring av växtnäring från samhället till lantbruket Landsbygdsutveckling Föränderliga marknader

6 Ekologiskt lantbruk som drivkraft för hållbar utveckling KE ? KE

7 Ekologiskt lantbruk – en explicit model för utveckling av ett hållbart lantbruk – och ett möjligt helhetsorienterat svar på utmaningarna?

8 Klimatförändringar - anpassning och begränsning Reducerat övergödning av vattenmiljön Reducerat pesticid användning Vatten tillgång ock kvalitet Fossil energi användning och energisjälvförsörjning Hälsosamma ock säkre livsmedel Bevara biodiversitet ock förbättra markkvalitet Livsmedelsförsörjning och ”suveränitet” Djurvälfärd Återföring av växtnäring från samhället till lantbruket Landsbygdsutveckling Föränderliga marknader Stort potentialMå utvecklas ?

9 Klimatförändring Anpassning Organisk substans i marken System mera resiliente, pga diversifiering och fleråriga grödor Begränsning baljväxter – inte handelsgödsel – lägra N niveau i marken = lägre lustgas, mindre import av protein, högra organisk substans = kol lagring i marken, men lägra skörd och högra foderkonsumtion, betyder att skillnaden pr kg produkt är mindre Cederberg et al 2011

10 Ekologiskt lantbruk som drivkraft för hållbar utveckling KE ? K EKE K E

11 Utmaningar för ekologiskt lantbruk Minskade växtnäringsförluster (kväve) Begränsat klimatpåverkan Högra avkastning Minskad användning av fossil energi och produktion av förnybar energi Brist på näringsämnen i system utan djurhåll Utfasning av konventionell stallgödsel Återvinning av näringsämnen från samhället Ökad omställning till ekologisk produktion Export - lokal produktion?

12 Recycling/ Ecology Precaution/ Care Nearness/ Fairness Health Princip för ekologiskt lantbruk DARCOF 2000 and IFOAM, 2005

13 Hur kan reformen av CAP gynna ekologisk produktion? Om ersättningen i den framtidiga reform baseras på yderligare konkretisering av hållbarhet ligger ekologiskt bra till Hur kan ekologisk produktion gynna reformen av CAP? Explicit model för hållbar utveckling av lantbruk och livsmedel system

14

15 Food sovereignty Food Sovereignty is the right of peoples to define their own food and agriculture; to protect and regulate domestic agricultural production and trade in order to achieve sustainable development objectives; to determine the extent to which they want to be self-reliant; to restrict the dumping of products in their markets; and to provide local fisheries-based communities the priority in managing the use of and the rights to aquatic resources. Food Sovereignty does not negate trade, but rather it promotes the formulation of trade policies and practices that serve the rights of peoples to food and to safe,healthy and ecologically sustainable production. People’s Food Sovereignty Network (2002)


Ladda ner ppt "Ekologiskt lantbruk som föregångare och metodutvecklare Erik Steen Jensen Agrosystem, SLU Alnarp."

Liknande presentationer


Google-annonser