Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkanssäkrade utbildningsprogram. Inte en tredje uppgift... “Utbildning och forskning ska bedrivas i samverkan med andra aktörer för att gemensamt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkanssäkrade utbildningsprogram. Inte en tredje uppgift... “Utbildning och forskning ska bedrivas i samverkan med andra aktörer för att gemensamt."— Presentationens avskrift:

1 Samverkanssäkrade utbildningsprogram

2 Inte en tredje uppgift... “Utbildning och forskning ska bedrivas i samverkan med andra aktörer för att gemensamt identifiera relevanta frågeställningar och bidra till hållbara lösningar.” (MAH Strategi2020) Tre breda lärosäten går samman för att gemensamt utreda samverkan som intererad del av utbildningsuppdraget Samverkan?

3 “Samverkanssäkrade utbildningsprogram” Mål: utveckla riktlinjer för systematisk utveckling av samverkansinslag i utbildningsprogram Syfte:stärka kvalitet och relevans för utbildningen Anslag: 2+3.5 MKR (7.78 MKR) Period: 2013-12-10--2015-12-31 Partners: MAH (projektledare), UMU och LIU Finansiär:Vinnova

4 Work Packages WP1: identifiera samverkansindikatorer som stärker kvalitet och relevans i utbildningen (MAH) WP2: formulera strategier för att dokumentera och stärka samverkansinslag (UMU) WP3: skapa (generisk) mall för samverkansintegrerad kvalitetsdialog (LIU) WP4: utveckla 360-metod för utvärdering av samverkan (och kvalitet) i kurser och program (LIU) WP5: föreslå ny samverkansintegrerad meritportfölj för lärare (MAH) WP6: utvärdera (berörda) informationssystem, t ex LADOK (MAH) WP7: sprida kunskap mellan lärosätena (UMU) WP8: leda projektet (MAH)

5 Tidsplan 20142015 Activitie s Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 WP7 WP8

6 Organisation Styrgrupp o Prorektor@MAH o Vicerektor@LIU o Vicerektor@UMU o Vicerektor@MAH o Projektledare / projektkoordinator (@MAH) Arbetsorganisation + lokala projektledare/kvalitetskoordinatorer/ samverkanskoordinatorer/ekonomer/osv. + studenter och externa representanter Lokala referensgrupper, exempelvis o Utbildningsberedning (el. motsv.) @lärosätena o Samverkansberedning (el. motsv.) @lärosäten

7 Sjävständigt arbete på lärosätena Fysiska och digitala arbetsmöten Gemensam IT-infrastruktur för kollaborativt lärande Dokumentation och rapportering av resultat i t ex internationella vetenskapliga konferenser och pedagogiska fora Arbetssätt

8 Kunskapsutbyte och samverkan med samhället identifieras ofta som ett strategiskt viktigt steg i utvecklingen av ett internationellt starkt lärosäte Ambitionen är att utforma en komplett strategi för hur samverkansaktiviteter kan integreras i utbildningsprogram Därmed finns det potential att utgöra en betydande påverkanskraft på ett universitets förmåga att o Ha betydelse för samhällsutvecklingen o Samproducera/utbyta kunskap med omvärlden o Integrera samverkan som en kvalitetsdrivande faktor i utbildningen...Och att bli ett internationellt starkt (eller starkare ) lärosäte! Potential

9 Feedback från Vinnova This is a clear and tangible proposal with well-defined goals. Complete strategy and WPs are supporting those goals. May be starting from zero but they have identified the things they need to do. The part of the proposal focusing on career development (meritportföljer och incitament) is the most impressive and relevant part, with a huge potential. This should also be highly relevant for most other HEIs.

10 “Rekommendationer” från Vinnova It would have been useful and relevant to provide a baseline of MAH’s current situation -- important collaborations, linkages, challenges, and the local and national context, in particular local stakeholders (industries, public sector) and their interests/needs/resources. The main applicant has done some good work on acknowledging collaboration as a merit but it seems to lose in ambition by including other HEIs. The proposal has a vague plan for dissemination of results to other HEIs.

11 Projektägare cecilia.christersson@mah.se Projektledare andreas.jacobsson@mah.se Projektkoordinator anna-karin.alm@mah.se Frågor och kontakt


Ladda ner ppt "Samverkanssäkrade utbildningsprogram. Inte en tredje uppgift... “Utbildning och forskning ska bedrivas i samverkan med andra aktörer för att gemensamt."

Liknande presentationer


Google-annonser