Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

utveckla de styrkeområden som identifierats utvärdera och identifiera forskningsmiljöer och forskningsprojekt forskare med hög internationell kompetens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "utveckla de styrkeområden som identifierats utvärdera och identifiera forskningsmiljöer och forskningsprojekt forskare med hög internationell kompetens."— Presentationens avskrift:

1

2

3 utveckla de styrkeområden som identifierats utvärdera och identifiera forskningsmiljöer och forskningsprojekt forskare med hög internationell kompetens gränsöverskridande forskningssamverkan

4 prioritera och utveckla utbildningen kompletta miljöer högskolepedagogisk forskning studentaktiva, kreativa och stimulerande miljöer doktorandplatser ge studenten byggstenar för ett gott vetenskapligt arbete

5 kontaktytor gentemot internationella och svenska samarbetspartners samutnyttja resurser för forskning, utveckling och utbildning sprida akademins forskning internationellt utbyte, fler kurser på engelska, gästande lärare och forskare

6 Sahlgrenska akademins interna mål Chefer och ledare rekryteras i en noggrann urvalsprocess delta i kontinuerlig kompetensutveckling Anställda erbjudas utvecklingsmöjligheter befintliga kompetensen kartlagd attraktiva anställningsvillkor tydliga karriärvägar för yngre forskare

7 Arbetsmiljön delaktighet utbildning i medarbetarskap öppenhet och tydlighet Jämställdhet, jämlikhet och likabehandling integrerat genus- och mångfaldsperspektiv Miljö miljötänkande och hållbar utveckling forskarskola inom ”Miljö och Hälsa”

8 Så ska Sahlgrenska akademin utvecklas med små steg och stora kliv.

9 Göteborgs universitets forsknings- och utbildningsstrategier Profilera universitetet för att öka universitetets konkurrenskraft Ge universitetet en starkare ställning i Sverige och internationellt Stärka universitetets forskning Stärka utbildningens forskningsanknytning Göteborgs universitets forsknings- och utbildningsstrategier 2009-2012

10 Gränsöverskridande samarbete Nya perspektiv Ny kunskap Göteborgs universitets forsknings- och utbildningsstrategier 2009-2012 För att skapa nya arenor för gränsöverskridande forskning och möta omvärldens behov behövs tvärvetenskapliga samarbeten Universitetet ska utnyttja mångfalden för att stärka forskningen

11 Forsknings- och utbildningsprofiler Göteborgs universitets forsknings- och utbildningsstrategier 2009-2012 Profilera universitetet genom att visa på kompletta miljöer med utbildning, forskning och samverkan Hälsa Kultur Miljö Demokrati och samhällsutveckling Kunskapsbildning och lärande

12 Prioritering av forskning Styrkeområden en metod att satsa på prioriterad forskning Styrkeområdena prövas över tid Styrkeområdena behöver bred forskningsbas Forskningens styrkeområden Göteborgs universitets forsknings- och utbildningsstrategier 2009-2012

13 Forskningens styrkeområden Åtta identifierade områden (idag) som universitetet särskilt satsar på Styrkeområden kan ändras, till exempel kan forsknings-propositionen från oktober 2008 påverka universitetets urval Styrkeområden ändras Göteborgs universitets forsknings- och utbildningsstrategier 2009-2012

14 Läsa mera? www.sahlgrenska.gu.se/akademin


Ladda ner ppt "utveckla de styrkeområden som identifierats utvärdera och identifiera forskningsmiljöer och forskningsprojekt forskare med hög internationell kompetens."

Liknande presentationer


Google-annonser